Brandin Personalkompetens AB
Vi är det personliga HR-bolaget som med hög professionalism och stort engagemang förstärker och utvecklar våra uppdragsgivares organisationer genom rekrytering & konsultverksamhet.