Under den andra veckan i mars ökade antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen markant. Varselnivån har uppvisat en jämn och låg nivå under en längre period men trenden ser nu ut att vända.

Under februari och första veckan av mars var antalet personer berörda av varsel om uppsägning svagt nedåtgående. Den andra veckan i mars bröts trenden och antalet inrapporterade varsel ökade kraftigt.

Från första till och med 15 mars uppgick antalet personer som berörs av inrapporterade varsel till 4 669. Det är fler än i mars 2019 som helhet då antalet berörda personer uppgick till 3 292.
– Vi ser ett trendbrott där antalet varsel nu ökar markant. Varslen är i hög grad koncentrerade till storstadslänen och till hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Under de första två veckorna i mars var 75 procent fördelade på Stockholms län följt av 12 procent i Västra Götalands län och fyra procent i Skåne län. 

– Regeringens krispaket syftar till att arbetsgivarna inte ska behöva säga upp sina anställda. Vår bedömning är att det kommer att dämpa effekterna och alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen följer utvecklingen noga och har dialog med trygghetsorganisationerna och Arbetsmarknadsdepartementet. 

– Vi är vana att hantera varsel och av erfarenhet vet vi att många som kommer till oss direkt från arbetslivet har en bra kompetens och utbildning när de ska söka nya jobb, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antal personer berörda av varsel om uppsägning
 
 
 
 
Avser registreringar under perioden 2020-03-01–2019-03-15
 
 
 
 
 
Uppgifterna är preliminär och ej kvalitetssäkrade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näringsgren
2020-03
 
2020-02
2019-03
 
Jordbruk, skogsbruk och fiske
0
 
0
0
 
Industri
99
 
461
614
 
Byggverksamhet
187
 
321
479
 
Handel
258
 
391
377
 
Transport
111
 
520
311
 
Hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster
3 026
 
123
92
 
Informations- och kommunikationsverksamhet
119
 
670
109
 
Finansiell verksamhet och företagstjänster
720
 
534
947
 
Utbildning, vård och omsorg; sociala tjänster
121
 
160
363
 
Uppgift saknas
28
 
0
0
 
Summa
4 669
 
3 180
3 292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Län
2020-03
 
2020-02
2019-03
 
Stockholms län
3 491
 
1 528
1 033
 
Skåne län
185
 
241
514
 
Västra Götalands län
582
 
500
697
 
Övriga län
411
 
911
1 048
 
Riket
4 669
 
3 180
3 292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varselstatistik för tredje veckan i mars publiceras den 23 mars 2020 kl. 12:00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992-2019

Arbetsförmedlingens presstjänst: 010 – 486 10 00

Följ oss på Twitter @Arbetsformed
ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Pressjour: 010-486 10 00 eller [email protected]http://www.arbetsformedlingen.se