Rekryteringstjänster
AB Svenska Spel, SOLNA

Förfarande:Öppet
Leveransorter:Stockholms län
Referensnummer:2019-0056
Utvärderingsgrund:Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Avtalsinformation

Ramavtal:Ja
Avtalstid:2 år
Option:1 år
Option:1 år

Beskrivning

Svenska Spel genomför årligen ca 650 rekryteringar där dotterbolaget Casino Cosmopol står för ca 500 stycken av dessa. I de allra flesta fall genomförs rekryteringarna av Svenska Spel och Casino Cosmopols interna HR-avdelningar men vid ca 3 – 5 rekryteringar om året används externa rekryteringsbolag.

Denna upphandling är uppdelad på två anbudsområden: Chefer på mellannivå och specialistroller (ej IT).

Originalannonser

Kontaktinformation

AB Svenska Spel
Att. Erik Teljeby
Evenemangsgatan 17
SE-16979 SOLNA
Sverige

E-post [email protected]
NUTS SE110 Stockholms län

Upphandlande myndighetens internetadress 
http://www.svenskaspel.se

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflcmxteew&GoTo=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflcmxteew&GoTo=Tender