Kvalificerade rekryterings– och searchtjänster

Referensnummer:2020/015908
Utvärderingsgrund:Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Avtalsinformation

Uppskattat värde:2 MSEK
Avtalstid:2020-04-16 – 2022-04-15
Option:2022-04-16 – 2023-04-15
Option:2023-04-16 – 2024-04-15

Beskrivning

Kvalificerade rekryteringsuppdrag som kan omfatta ett komplett rekryteringsuppdrag (totaluppdrag) alternativt del eller delar av ett rekryteringsuppdrag. Den interna rekryteringsgruppen består av alltid av rekryterandechef och en HR-specialist (nedan beställare) och kan kompletteras med medarbetare och fackliga representanter. Vid chefsrekrytering kompletteras den interna rekryteringsgruppen med externt stöd av rekryteringskonsult för att genomföra totaluppdrag eller totaluppdrag med search, där det alltid ingår personbedömning genom tester.

Kontaktinformation

Arbetsmiljöverket
Att. Heidi Marks
Sverige

E-post [email protected]

Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Internetadress 
https://www.e-avrop.com/av/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44833

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://www.e-avrop.com/av/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44833

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://www.e-avrop.com/av/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44833