Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, Socialförvaltning, Kiruna kommun

Förfarande: Förenklat
Leveransorter: Norrbottens län
Referensnummer: 2020-006
Utvärderingsgrund: Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
Tilldelningskriterier:Erfarenhet och kompetens 30%,
Referensomdömen (utförande) 30%, Pris 40%

Avtalsinformation

Ramavtal: Ja

Avtalstid:2020-06-01 – 2022-05-31 
Option: 2022-06-01 – 2023-05-31
Option: 2023-06-01 – 2024-05-31

Beskrivning

Kiruna kommun (212000-2783), Socialförvaltningen har under kortare och längre perioder behov av att förstärka personalresurser inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret med ramavtal för bemanning av tjänster i enlighet med förfrågningsunderlag. Nedan kategorier av tjänsteprofessioner upphandlas, samtliga ska vara legitimerade:

1. Sjuksköterska,

2. Distriktssköterska,

3. Fysioterapeut

4. Arbetsterapeut.

Anbud kan lämnas per profession eller för samtliga.Dölj

Kontaktinformation

Kiruna kommun
Att. Anna-Lena Löfbom
Stadshuset
SE-98185 KIRUNA
Sverige

E-post [email protected]
NUTS SE332 Norrbottens län

Upphandlande myndighetens internetadress 
http://www.kiruna.se

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqglhlifv&GoTo=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqglhlifv&GoTo=Tender