Bemanningstjänster Sjuksköterskor

Förfarande:Öppet
Leveransorter:Kalmar län
Referensnummer:2020-008
Utvärderingsgrund:Pris

Avtalsinformation

Ramavtal:Ja
Avtalstid:2020-06-01 – 2024-05-31

Beskrivning

Upphandling av bemanningstjänster för sjuksköterskor till region Kalmar län.

Kontaktinformation

Region Kalmar Län
Att. Hans Engdahl
Sjöbrings väg 4A plan 2
SE-392 44 Kalmar
Sverige

E-post [email protected]
NUTS SE213 Kalmar län

Upphandlande myndighetens internetadress 
http://www.regionkalmar.se

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsxtxergb&GoTo=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsxtxergb&GoTo=Tender