Rekryteringstjänster

Falun, Dalarnas län
Referensnummer:FEV20/0093
Utvärderingsgrund:Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Avtalsinformation

Ramavtal:JaAvtalstid:2020-07-01 – 2022-06-30
Option:2022-07-01 – 2023-06-30
Option:2023-07-01 – 2024-06-30

Beskrivning

Upphandlingen omfattar hela Falu Energi & Vattens (FEV), samt dotterbolaget Falu Elnäts behov av rekryteringsstöd

FEV avser att teckna ramavtal med en leverantör för hela sitt behov av rekryteringar.
FEv uppskattar att det kommer att ske ungefär tio rekryteringar per år, eller ungefär 400 timmar. Ramavtalet omfattar inte rekryteringav personer i ledningsgruppen eller VD.

Kontaktinformation

Falu Energi och Vatten AB inkl. dotterbolag
Att. Garima Bhushan
Sverige

E-post [email protected]

Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Internetadress 
https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44868

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44868

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44868