Upphandling av handledningstjänster för socialförvaltningens verksamheter i Stockholms stad

Förfarande: Selektivt
Leveransorter: Stockholms länReferensnummer: 2.11.2-320/2019

Beskrivning

DIS:et avser handledning för personal inom socialförvaltningen och är indelad i olika verksamhetsområden.DIS:et organiseras och administreras av socialförvaltningen

Arbete inom socialförvaltningen för barn och ungdom

Verksamhetsområdet innefattar: – myndighetsutövning och arbete med utförarverksamheter för barn, ungdomar och deras familjer/nätverk som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten, – arbete med uppsökande, förebyggande och främjande insatser för barn och ungdomar, eller – rekrytering, handledning av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt uppföljning av vården för barn som är placerade.

Arbete inom socialförvaltningen för vuxna

Verksamhetsområdet innefattar: – myndighetsutövning och arbete med utförarverksamheter för vuxna sombehöver stöd och hjälp från socialtjänsten, – arbete med uppsökande, förebyggande och främjande insatser förvuxna, eller – familjerådgivning.

LSS-hälsanVerksamhetsområden innefattar: – arbete med hälso- och sjukvård till personer som bor i LSS-bostad eller hardagliga verksamhet.

Kontaktinformation

Stockholm stad
Stockholm
Sverige

E-post [email protected]
NUTS SE11 Stockholm

Upphandlande myndighetens internetadress 
http://www.stockholm.se/

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på internetadress 
https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=48541