Ramavtal Bemanning ekonomi

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

Förfarande:Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling
Leveransorter:Östergötlands län
Referensnummer:20/4

Avtalsinformation

Ramavtal:Ja
Uppskattat värde:8,4 MSEK
Avtalstid:2020-04-15 – 2021-04-14
Option:2021-04-15 – 2022-04-14
Option:2022-04-15 – 2023-04-14
Option:2023-04-15 – 2025-04-14
Option:2025-04-15 – 2027-04-14

Beskrivning

Tekniska verken har en central ekonomifunktion för merparten av koncernens verksamheter. Avdelningen består av ca 25 personer. Ansvarsområdet innefattar bland annat fakturering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra, redovisning, controlling och finansiering. Vi har ibland behov av att hyra in kompetens vid vakanser, ordinarie personals frånvaro eller i samband med större utvecklingsprojekt.

Tekniska verken har en central ekonomifunktion för merparten av koncernens verksamheter. Avdelningen består av ca 25 personer. Ansvarsområdet innefattar bland annat fakturering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra, redovisning, controlling och finansiering. Vi har ibland behov av att hyra in kompetens vid vakanser, ordinarie personals frånvaro eller i samband med större utvecklingsprojekt.

Syfte

Tekniska verken har en central ekonomifunktion för merparten av koncernens verksamheter. Avdelningen består av ca 25 personer. Ansvarsområdet innefattar bland annat fakturering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra, redovisning, controlling och finansiering. Vi har ibland behov av att hyra in kompetens vid vakanser, ordinarie personals frånvaro eller i samband med större utvecklingsprojekt. Syftet med upphandlingen är att B ska kunna avropa extern personal för längre eller kortare tid.

Omfattning

Upphandlingen omfattar ska tillgodose B behov av ekonomitjänster inom B verksamhet.

B uppskattar värdet för tjänsterna till ett värde av cirka 1 200 000 SEK per år, värdet är inte en beställning utan ska ses som information.

Volymerna varierar från år till år, och angivna volymer gäller utan förbindelse. L är skyldig att leverera det verkliga behovet. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Upphandlingen omfattar löpande behov hos B inom avtalsområdet. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

B avser att anta tre (3) ramavtalsleverantörer.Dölj

Originalannonser

Kontaktinformation

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Att. Anders Iggland
Box 1500
SE-58115 Linköping
Sverige

E-post [email protected]
NUTS SE123 Östergötlands län

Upphandlande myndighetens internetadress 
http://www.tekniskaverken.se

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhrzektrb&GoTo=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhrzektrb&GoTo=Tender