Executive Search – Transportstyrelsen, Norrköping

Basfakta

Förfarande:Öppet Referensnummer:TSG 2019-7484
Utvärderingsgrund:Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Avtalsinformation

Ramavtal:Ja
Avtalstid:2 år
Option:1 år

Beskrivning

Uppdraget avser executive search åt Transportstyrelsen i Sverige.

Målet är att få tjänster med hög kvalitet vad gäller urvalet av kandidater för att kunna anställa personer med rätt kompetens och profil, och en process som genomsyras av en jämlik och jämställd människosyn. Kvalificerade chefer på alla nivåer är en kritisk faktor för att Transportstyrelsen ska kunna lösa sitt uppdrag.I den marknad som myndigheterna verkar är konkurrensen stor och det är av stor vikt att… Läs mer

Originalannonser

Kontaktinformation

Transportstyrelsen
Att. Therese Malmström
Olai Kyrkogata 35
SE-601 73 Norrköping
Sverige

E-post [email protected]
Upphandlande myndighetens internetadress 
http://www.transportstyrelsen.se

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afulkdajox&GoTo=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afulkdajox&GoTo=Tender