Ersättningsetablering Läkarvårdsersättning

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), inom gruppen av specialiteter öron/näsa/hals. Ansvarig överlåtare är Ulf Kingstam, vårdgivarkod 3510.

Inbjudan

Anbudsinbjudan om att få ingå samverkansavtal om ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om ersättning för läkarvårdsersättning.

Anbud inlämnas som fysisk person. Registrera Er i Tendsign med namn och personnummer.

Inledning

Ni inbjuds att inkomma med anbud om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om ersättning för läkarvårdsersättning samt vad som anges i Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning inom gruppen /specialiteten : öron/näsa/hals

Med anledning av inkommen anmälan om uppsägning av rätt till ersättning i samband med överlåtelse av verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning från Ulf Kingstam, vårdgivarkod 3510 publiceras denna Anbudsinbjudan.

Anbudsinbjudan och bifogat underlag innehåller förutsättningar och krav som gäller för anbud och en beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett samverkansavtal med en leverantör.

Avtalsperiod är tillsvidare enligt lagen om ersättning för läkarvårdsersättning med avtalsstart tidigast 2020-06-09 eller enligt överenskommelse.Samverkansavtal ska dock tecknas senast inom sex (6) månader från datum för tilldelningsbeslut.

Annons avseende den aktuella verksamheten har publicerats på http://www.vgregion.se/inkop och på http://www.opic.com.

Sista datum för att inkomma med anbud är 2020-04-23. För sent inkomna anbud kommer ej att prövas.

Anbud inlämnas som fysisk person.