Pressmeddelande från Stockholms Handelskammare

Sammantaget har 18 000 personer varslats om uppsägning mellan 1 mars och 22 mars.

Av dessa återfinns 56 procent i Stockholms län.

– Coronautbrottets första smäll riktas mot tjänstenäringarna och handeln, inte minst besöksnäringen, som är av enorm betydelse för huvudstadsregionens arbetsmarknad. Det kommer krävas stora politiska insatser för att mildra konsekvenserna och underlätta återhämtningen, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Arbetsförmedlingens siffror över varsel för perioden 1 mars till 22 mars påvisar att coronautbrottet redan haft stora konsekvenser. 18 000 personer har varslats om uppsägning och av dessa varsel så lokaliseras 56 procent till Stockholms län.

Högst varselsiffror uppvisas inom hotell och restaurang som står för 47 procent av alla varsel.

– Det är branscher som är av stor vikt för huvudstadens arbetsmarknad och ekonomi som till stor del drivs av privat konsumtion. När kunderna slutar handla så tar det tvärstopp, vilket får en direkt negativ effekt på jobben, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare anser att regeringen måste använda stödåtgärder som i det akuta skedet minskar eller skjuter upp kostnader fram till dess att situationen normaliseras.

Därefter kommer det att krävas stimulansåtgärder som ger företagen större ekonomiska marginaler och som förstärker kundernas köpkraft.

– Här och nu är det otroligt viktigt att företagen avlastas i den akuta fasen. Därefter kommer det krävas reformer som stimulerar handeln för att företagen ska hinna ikapp sina kostnader, säger Stefan Westerberg.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.