Basfakta

Förfarande: Direktupphandling
Leveransorter: Västra Götalands länReferensnummer:RS 2020-01976
Utvärderingsgrund: Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Avtalsinformation

Avtalstid:- 2020-06-30

Beskrivning

Anbudsinbjudan
Direktupphandling

Bemanning Specialistläkare ögon barnoftalmologi till Ögonsjukvården område 3 Mölndals Sjukhus och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

RS 2020-01976
1 Direktupphandling Bemanning Specialistläkare ögon barnoftalmologi till 1 Direktupphandling Bemanning Specialistläkare ögon barnoftalmologi till Ögonsjukvården område 3 Mölndals Sjukhus och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).
Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende Bemanning av Specialistläkare ögon barnoftalmologi till Ögonsjukvården område 3 Mölndals Sjukhus och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Antal läkarkonsulter för uppdraget: 1 heltid fördelat på en eller flera personer.

Inriktning på avdelningen: Barnoftalmologi; Sedvanligt mottagningsarbete med barnögonpatienter på ögonmottagningen för barn

Beskrivning av uppdraget se bilaga 4, Förfrågan inför beställning av läkarkonsulter från bemanningsföretag. Blanketten ska besvaras och bifogas anbudet.

Avtalet planeras gälla från och med den 2020-04-10 till och med 2020-06-30.

Kontaktinformation


Västra Götalandsregionen
Att. Gerd Rödin
Sverige

Tfn +46 70 3652732
E-post [email protected]

Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Internetadress 
https://direktupphandling.opic.com/Tender/Advertise/bd6cb1f6-b146-4450-8991-a96b10a00812

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://direktupphandling.opic.com/Tender/Advertise/bd6cb1f6-b146-4450-8991-a96b10a00812

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://direktupphandling.opic.com/Tender/Advertise/bd6cb1f6-b146-4450-8991-a96b10a00812