Basfakta

Förfarande: DirektupphandlingLeveransorter:Halmstad, Hallands länReferensnummer: 2020-03-23

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Bakgrund

Halmstads kommun inbjuder er att inkomma med anbud på en tjänst som ska kartlägga behov, analysera och anpassa kommunikationen mto målgruppen med osynliga funktionsnedsättningar såsom dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar samt grupper som ej har svenska som första språk. 

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten innefattar kartläggning, sammanställning och analys av utvalt material. Intervjuer ska ske med nyckelpersoner som projektledning. Samråd ska ske med funktionsrättskonsulent samt utvalda brukarrepresentanter. Kartläggning, analys, sammanställning ska genomföras under våren 2020 (april-juni). Kartläggningens resultat i rapportform ska ligga grund för kompetenshöjande insatser under hösten 2020. Utbildningsbehovet avser hur kan vi skriva lättläst och på klarspråk gentemot målgrupperna. Samt utformning av mallar kan komma att ingå vid behov. Hur kan vi kommunicera tillgängligt via muntlig och skriftlig information. Förslag på upplägg inför hösten 2020 ska tas med i anbudsförfarandet.

Krav

Dokumenterad erfarenhet av att skriva, bearbeta och redigera texter för målgruppen.
Dokumenterad erfarenhet av att producera text på lättläst, lätt svenska, klarspråk.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta mot offentlig verksamhet och myndighetsutövning.
Dokumenterad erfarenhet av handledning, coachning och utbildning i textbearbetning i lätt svenska, lättläst, klarspråk.
Dokumenterad erfarenhet av illustration och layout i exempelvis framtagande av mallar utifrån målgruppen behov.
Dokumenterad erfarenhet av framtagande av skrivguider, riktlinjer i kommunikation utifrån målgruppens behov. 

Pris ska lämnas på:

Kartläggning av behov

Utbildningspaket
Individuell handledning
Skrivguider/skriftliga riktlinjer
Bearbetning av befintligt material
Kostnader för eventuella resor och övernattningar

Utvärdering

– Kompetens

– Lägsta pris

Vid prövning av anbuden kommer det anbud att antas som innehåller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Vid prövning av anbuden kommer det anbud att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga sett till pris, kvalitet och leveranstid.

Kontaktinformation

Halmstads kommun
Att. Cecilia Solis Lovekvist
Sverige

Tfn 035-137889
E-post [email protected]

Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Internetadress 
https://direktupphandling.opic.com/Tender/Advertise/57f69823-fcc9-477a-92e8-98c8fa699f39

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på
Internetadress 
https://direktupphandling.opic.com/Tender/Advertise/57f69823-fcc9-477a-92e8-98c8fa699f39

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Internetadress 
https://direktupphandling.opic.com/Tender/Advertise/57f69823-fcc9-477a-92e8-98c8fa699f39