Branschen intervjuar Randstads HR-direktör Camilla Campelo.


Hur arbetar branschens största företag under den pågående krisen och vad kan krisen föra med sig för konsekvenser för marknaden?

Hur har ni ändrat era arbetsrutiner? Och vad har ni varit tvungna att göra för prioriteringar?

– Precis som för de flesta arbetsgivare har Corona-pandemin påverkat vår dagliga verksamhet på olika sätt. Trygghet, säkerhet och hälsa är alltid viktiga prioriteringar för oss på Randstad, något som blir extra påtagligt i ett läge som detta. I rådande situation har vi som företag och arbetsgivare ett samhällsansvar att ta. Vi måste vara med och göra det vi kan för att fördröja spridning av smitta, minska trycket på sjukvården och andra viktiga samhällsbärande funktioner samt skydda de mest utsatta.

 

– Av den anledningen har våra arbetsrutiner förändrats. Exempelvis arbetar merparten av våra interna medarbetare inte längre på våra kontor utan på distans i den mån det är möjligt. Det är en självklarhet för oss att undvika onödiga resor och större sammankomster, likväl som fysiska möten med både kunder, kandidater, leverantörer och medarbetare. Istället använder vi oss av digitala verktyg, något som fungerar väldigt bra och utan negativ inverkan på vår verksamhet eftersom Randstad har en välutvecklad digital infrastruktur och ett etablerat arbetssätt. Vårt viktiga uppdrag att hjälpa människor och företag att uppnå sin fulla potential fortsätter med oförminskad kraft. Skillnaden är att vi nu genomför videointervjuer, webbinarier och digitala kundpresentationer i högre grad än i vanliga fall. 

Vi har utarbetat en del nya rutiner för att säkerställa sammanhållningen i våra team, såsom dagliga avstämningsmöten och rekommendationer kring sociala aktiviteter på digital basis. Randstad har även satt samman en global styrgrupp och här i Sverige en lokal krisgrupp som håller sig uppdaterade och sammanträder dagligen för att fatta beslut i frågor som dyker upp. En nyckel för oss har varit också vårt stora fokus på internkommunikation. En av Randstads värdegrunder är just transparens, och vi ser ett enormt värde i att ha ett öppet och kontinuerligt informationsflöde där alla medarbetare kan ta del av den information som finns tillgänglig. 

Hur påverkas marknaden för rekrytering och bemanningsuppdrag?
Vad ser ni för scenario framför er idag – och framöver ifall krisen fortsätter?

Vi vet tyvärr inte hur den närmsta framtiden ser ut och det är för tidigt att säga hur situationen kommer att utvecklas på längre sikt. I dagsläget ser vi naturligt att vissa branscher är mer utsatta än andra i den ekonomiska kris vi befinner oss. Medan en del företag behöver minska sin personalstyrka har andra ett stort behov att täcka upp för exempelvis sjukdom eller ökad efterfrågan i allmänhet. Här gör vi allt vi kan för att tillvarata värdefull kompetens och få till samarbeten som kan gynna både våra kunder, kandidater och medarbetare. Det är en unik och exceptionell situation för alla och vi arbetar dedikerat för att hjälpa och underlätta för så många som möjligt och vara kreativa i hur vi på bästa sätt kan hantera läget.

Hur påverkas branschen?
Vad blir det för effekter, för branschen framöver av Corona krisen?
Kommer mindre aktörer slås ut? Finns det resurser hos rekrytering- och bemanningsföretag att klara av uppdragsbortfallet?

Det är fortfarande tidigt att säga vilka effekter coronaviruset kommer att ha på branschen framöver. Det vi sett hittills är att många bolag snabbt fått det tufft när ekonomin stannat upp som den gjort nu. Både stora och små företag har behövt säga upp medarbetare, flera tusentals människor har förlorat sina jobb och vi befinner oss i en tid av ovisshet som skapar oro för många. 

Det finns en risk att mindre (och större) aktörer slås ut, framför allt de som är verksamma inom de allra mest utsatta branscherna såsom hotell-, restaurang- och resebranschen. Här har Randstad som stor global aktör fördelen att verka över nästan alla branscher och inom de flesta kompetensområden. När en industri går sämre och behöver dra ner på antalet uppdrag går det ofta bättre i en annan industri där vi får en ökad förfrågan.

Vi har ett viktigt uppdrag, att hjälpa människor till en utvecklande karriär och företag att växa med rätt medarbetare. Det inkluderar även att finnas där och hjälpa till i svårare tider, något vi kan uppnå genom vår bredd. Genom Randstad RiseSmart som är vårt omställningsbolag gör vi allt vi kan för att hjälpa både chefer som befinner i en svår tid att hantera situationen på bästa sätt, såväl som människor som fått reda på att de blivit av med sitt arbete.  

Finns det något som regering kan och borde göra för att mildra omständigheterna för branschen och den övergripande arbetsmarknaden? 

Vi har förtroende för att regering och ansvariga myndigheter gör allt i sin makt för att fatta rätt beslut för att mildra omständigheterna och påföljderna för vårt samhälle. De förslag som hittills presenterats om exempelvis tillfälligt slopad karensdag, slopat läkarintyg och att staten kommer att stå för sjuklönen är positiva för såväl oss som andra arbetsgivare eftersom de ger incitament för människor att stanna hemma, minska risken för smitta och fokusera på tillfrisknande när de är sjuka. Vi uppskattar också att bemanningsbranschen inkluderas i regeringens senaste förslag om stöd vid korttidsarbete.