2020-03-30

Den pågående pandemin ger tydliga avtryck på den svenska arbetsmarknaden. Antalet inkomna varsel i mars till Arbetsförmedlingen har dubblerats den senaste veckan.
– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den senaste veckan, mellan den 23 och 29 mars, har Arbetsförmedlingen registrerat 18 433 personer som varslade om uppsägning. Hittills under mars månad är det sammantaget 36 800 personer som varslats om uppsägning. Mars månad 2019 var antalet varslade personer 3 292.

De månader som historiskt haft de högsta varseltalen är november 1992 med 22 200 berörda och november 2008 då 19 900 personer varslades om uppsägning.

– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad. Den senaste veckan har antalet personer berörda av varsel fördubblats. Vi ser nu också en spridning till transport och handel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Hittills i mars har flest personer varslats om uppsägning inom hotell och restaurang, bemanning samt besöksnäring. Storstadslänen har flest anmälda varsel men övriga län tar en större andel. 

– Vi följer utvecklingen noga. Regeringens åtgärder förväntas ha en dämpande effekt på hur många som blir uppsagda. Men det som framför allt avgör hur mycket arbetslösheten ökar är hur långvarig krisen blir, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

När efterfrågan på arbetskraft minskar ökar arbetslösheten framför allt bland de som är nya på arbetsmarknaden. Många av de jobb som kan komma att försvinna finns i branscher med viktiga instegsjobb för utrikes födda och ungdomar. Redan arbetslösa kommer att få det svårare i konkurrensen om jobben.

– Det finns fortfarande en efterfrågan på arbetskraft. Exempelvis finns det ett behov av personal inom vård och omsorg samt gröna näringar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Korttidpermitteringar / korttidsarbete 

Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda ska inte lämna en varselanmälan till Arbetsförmedlingen.  Ansökan görs hos Tillväxtverket. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. 

Tillväxtverkets information om korttidsarbete

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-29, per län
Observera att siffror för februari 2020 och för mars 2019 är per månad

2020-03-292020-022019-03
Stockholms län20 5761 5281 033
Uppsala län5716045
Södermanlands län34325134
Östergötlands län1 1533396
Jönköpings län1 62615671
Kronobergs län2579820
Kalmar län3027896
Gotlands län42015
Blekinge län102033
Skåne län2 137241514
Hallands län4873055
Västra Götalands län5 967500697
Värmlands län624950
Örebro län29129124
Västmanlands län3678967
Dalarnas län1846888
Gävleborgs län521075
Västernorrlands län2272439
Jämtlands län279824
Västerbottens län2409459
Norrbottens län411247
Ingen uppgift9300
Riket36 8003 1803 292

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-29, per näringsgren

Observera att siffror för februari 2020 och för mars 2019 är per månad

Näringsgren2020-03-292020-022019-03
Jordbruk, skogsbruk och fiske1600
Utvinning av mineral000
Tillverkning2 013418584
Försörjning av el, gas, värme och kyla0530
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering409380
Byggverksamhet1 210321479
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar2 686391377
Transport och magasinering3 733520311
Hotell- och restaurangverksamhet11 8878767
Informations- och kommunikationsverksamhet1 748670109
Finans- och försäkringsverksamhet15816
Fastighetsverksamhet9660
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik2 20415497
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster7 888338771
Offentlig förvaltning och försvar;  obligatorisk socialförsäkring000
Utbildning3033221
Vård och omsorg; sociala tjänster626128342
Kultur, nöje och fritid1 2033625
Annan serviceverksamhet7632863
Uppgift saknas000
Summa36 8003 1803 292

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå. Ej heller hur enskilda branscher inom ett län är berörda, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Den 6 april kl 12:00 publiceras varselstatistik för hela mars månad och den första veckan i april.

Mer statistik 

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992-2019