Pressmeddelande   •   April 01, 2020 12:20 CET

Tomma kontor under pandemin

Som ett bidrag till arbetsmarknaden hjälper Gigger alla som varslats, sagts upp och friställts permanent eller temporärt, genom att låta alla utan, att behöva starta företag, fakturera helt gratis.

Allt eftersom osäkerheten kring Covid-19 sprider sig, och att arbetsgivare friställer personal, i synnerhet timanställda, frilansare och vikarier, så minskar dessas möjlighet att försörja sig.

Effekten av pandemin har redan drabbat samhället hårt, inte minst sysselsättningen, och gigarbete är perfekt för den som behöver få en inkomst eller jobba lite extra under denna tid.

Gigger vill ge dessa möjligheten att hitta annan försörjning via gigs, dvs korta uppdrag, utan att behöva starta företag. Gigger ger alla olycksdrabbade tillgång till att fakturera utan företag, löneberäkning och skattehantering, helt gratis. Vi bjuder såklart även på försäkringen.

Initialt gör vi detta till den sista maj 2020, men detta förlängs beroende på hur smittspridningen stoppas.

Gigarbetare kan jobba hemifrån eller gå med i personalpooler för företag som behöver extra hjälp. Man har möjligheten att jobba när man vill och hur man vill, och för flera uppdragsgivare om det behövs.

De företag som är progressiva och dynamiska kommer genom att förändrat arbetssätt gå stärkta ur denna pandemi, och via gigekonomin och gigarbetare anpassa sin personalstyrka.

– ” Just nu har vi chansen att lära oss och fullt förstå områdena där vi kan förbättra våra arbetsrutiner och slipa på våra anställningsformer. Situationen är instabil och föränderlig men allas skyldigheter och ansvar för exempelvis försörjning kvarstår. Hjulen måste fortsätta snurra och många familjers välmående beror på arbetsgivares och arbetstagares förmåga att vara flexibla” säger Håkan Fritz, VD på Gigger AB. För att ta del av gratismöjligheten gå in på: Gigger

Gigger AB

Gigger is a rapidly growing and innovative gig economy platform that administers, schedules and connects organisations with existing professionals across a variety of industries.

We are led by a dynamic and driven team who seek to be at the forefront of developments in the gig economy.

Our streamlined and highly developed platform provides companies with the freedom to focus on what is most essential to them whilst simultaneously offering freelancers the opportunity to redefine their working lives.

Learn more on gigger.se

 Bifogade filer

 Word-dokument