För att stötta företag under coronakrisen kommer TNG, specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning, från och med idag och varje vecka framåt att släppa kostnadsfria guider med tips riktade till chefer och HR. Den första guiden som släpps handlar om vad chefer ska tänka på när de leder team på distans. 

Så länge krisen kring covid-19 pågår kommer TNG varje vecka att skicka ut en ny guide med konkreta tips. Bland annat kring hur man leder och motiverar ett team på distans, rekryterar i kristider och skapar en digital onboarding. De kostnadsfria guiderna kommer också löpande att publiceras på TNG:s hemsida.

Enligt Charlotte Ulvros, Chief Marketing and Experience Officer på TNG Group AB, ligger detta i linje med företagets vision om en hållbar arbetsmarknad:

– Vi har valt att vidareutveckla vårt contentarbete ytterligare för att stötta alla som jobbar inom HR och chefsrollen i en vardag som just nu förändras på daglig basis, säger hon och fortsätter: 

– På TNG genomsyras allt vi gör av vår vision om att bidra till en hållbar arbetsmarknad. En stor del av det här arbetet är, förutom att utveckla vår fördomsfria rekryteringsmetodik, att arbeta med research, trendspaning och omvärldsbevakning kring ämnet. Att hitta relevant information som sätter fakta före magkänsla. Vi hoppas att detta kan bidra till en gnista inspiration, och extra motivation när det kanske behövs som mest.

Vill du ta del av Insights-guiderna från TNG? Läs mer här: https://www.tng.se/rekryteringsguider/