Pressmeddelande Arbetsförmedlingen


Den pågående pandemin har fortsatt stark påverkan på den svenska arbetsmarknaden med höga varseltal och ett stigande antal nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

–  Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under den senaste veckan, 6 – 12 april, har 6 600 personer blivit varslade om uppsägning. Under perioden 1 mars – 12 april har Arbetsförmedlingen registrerat totalt 56 133 personer som varslade om uppsägning. Den vecka då flest varsel registrerades var mellan den 23 – 29 mars då antalet personer berörda av varsel uppgick till 18 433.

– Även om antalet varsel den senaste veckan ligger lägre än veckorna innan så är antalet nästan dubbelt så många som hela april månad förra året, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Liksom tidigare veckor finns flest personer berörda av varsel om uppsägning inom hotell- och restaurang, bemanning och handel. Men effekterna sprider sig och industrin har under den senaste veckan tagit en större andel.  

Antalet nyinskrivna arbetslösa fortsätter att öka. Mellan den 6 och 12 april har 13 835 personer skrivit in sig som arbetslösa vilket är 7 861 fler än samma vecka 2019 då det var 5 974. 

Under perioden 1 mars – 12 april skrev 82 255 personer in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vilket är dubbelt så många som under samma period 2019. 

–  Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.