Orderingången har halverats

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. Med sina 740 medlems företag och 65 000 årsanställda täcker kompetensföretagen ca 70 procent av marknaden. 

Branchen.se träffar Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör för Kompetensföretagen, för att ställa några frågor och få en nulägesrapport. 

Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör för Kompetensföretagen

Hur mår branschen? 
– Det är klart att det är en väldigt stor oro bland våra medlemmar. Vi befarar att vi kommer att tappa så mycket som 20-30 procent av volymen bland våra medlemsföretag. Vi uppskattar att branschen totalt sysselsätter ca 200 000 tusen personer per år. Då tror jag att vi kan tappa ca 40 000 – 60 000 arbetstillfällen.

Vi gjorde nyss en enkätundersökning där 50 % av de svar vi fick in påtalar att orderingången har halverats. Det är väldigt stora direkta effekter för många. 

Speglar det här hela branschen eller är vissa sektorer och typer av företag mer drabbade än andra?
– Fordonsindustrin är en sådan sektor där stora delar av industrin har korttidspermitterat, där är bortfallet väldigt stort. Sen finns det delar av vår bransch som fungerar väl än idag som tex vårdbemanning, dagligvaruhandel och e-handel. Men generellt är oron väldigt stor inom hela branschen då alla på något sätt har drabbats.

Vad får ni för frågor från era medlemmar?
– Vad gäller förhandlingsdelen av vår verksamhet får vi väldigt mycket arbetsbristfrågor. Hur ska man hantera nergången, hur ska man agera! 

Väldigt många frågor är kopplade till möjligheterna till korttidspermittering. Här har vi från förbundet jobbat väldigt hårt med att vi ska omfattas av regelverket. Från början var vi undantagna som bransch men efter påtryckningar fick vi i förra veckan ett godkännande av riksdagen att vi omfattas. Det var en lång resa att övertyga politiken om att en sån här pandemi drabbar alla branscher. Det här är ingen lågkonjunktur, det här är något helt annat. 

De insatser som är gjorda, hur ser du på dem, räcker de till?
– De är tyvärr inte tillräckliga. Det finns ett stort behov av att kunna utöka kortidspermitteringen, att man ska kunna permittera till en högre grad. Vi från Almega och Kompetensföretagen tycker att man skall utöka den till 100 procent. Sen finns det enklare direkta stöd som att slopa arbetsgivaravgifterna. Dessutom borde företag få hjälp med att täcka de fasta kostnaderna som företagen har när det blir väldigt dramatiska inkomstbortfall. Med andra ord tydliga och enklare ekonomiska stöd direkt till företagen. 

Har ni fått några indikationer på att det kan komma fler stödåtgärder?
– Inte direkt. Men Moderaterna har uppmärksammat att det behövs mer anpassat stöd till hela tjänstesektorn. Generellt känns det som att vi får mer och mer gehör på att stödet borde utökas med fler typer av stödåtgärder. Men det är för tidigt att säga något om. 

Vad kommer det att innebära om inga fler stödinsatser sätt in?
– Jag tror att risken finns att många företag inte kommer att klara av det här. Att det blir konkurser. Många företag har signalerat att man inte har de ekonomiska musklerna att klara av det här mer än några veckor till. Sen finns det många som klarar av det en längre period men alla företag har en bortre gräns hur mycket man klarar av. Så tyvärr kommer vi att tappa många välfungerade företag om det inte kommer fler direkta insatser och hjälp. 

Vad kommer krisen att medföra för branschen på längre sikt?
– Vi kommer tappa företag och medlemmar. Vi hoppas givetvis att krisen blir kortvarig. Att vi övervintrar under en kort period och att hjulen kan börja snurra igen. Historiskt har vi varit väldigt duktiga på att vara snabba på plats och sett till att hjälpa till med kompetensförsörjning när behoven uppstår. 

Våra företag har oftast stärkt sig efter en lågkonjunktur. Vår lågkonjunktur-rapport som vi tidigare har gjort påvisar just det, att efter varje kris har branschen snabbt återhämtat sig, blivit större och kunnat erbjuda mer kompetens när väl företagen börjar efterfråga arbetskraft. Då många av våra företag arbetar även med omställning och rekrytering så kommer även dessa tjänster att öka vilket tyder på att när väl krisen är över så kommer hjulen snabbt att börja snurra igen. 

Hur lång kan återhämtningsprocessen bli?

– Det är alltid svårt att ge prognoser under pågående kriser men tittar man i backspegeln på hur utvecklingen såg ut under finanskrisen kan man se att den orsakade en minskad omsättning under en period på 2,5 år, men också att det tog drygt 1 år för branschen att återhämta sig när det väl vände.