TNG var redan innan krisen, ett av Sveriges ledande företag, att i sin verksamhet, ta hjälp av digitala verktyg. De positionerade sig också tidigt med begreppet ”fördomsfri rekrytering” Läs hur Åsa upplever dagens situation och hur TNG agerar och jobbar under dessa rådande omständigheter. 

TNG Group AB är ett Rekrytering och Bemanningsföretag som under 15 år av erfarenhet har hittat sin nisch i att fokusera på fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering. Metoden är kopplat till åratal av utvecklingsarbete, rätt verktyg och ett genuint engagemang. I åratal har de låtit fakta gå före olika preferenser som kön, ålder och namn och låtit de sökandes kompetens och arbetspotential stå i fokus

Ni har implementerat begreppet ”fördomsfri rekrytering” på marknaden. Är ert arbetssätt och urvalsprocess på något sätt unikt bland rekryteringsföretag?

– Många pratar om att de arbetar fördomsfritt, men jag tycker inte att så många företag jobbar med frågan på samma sätt som vi gör. Jag har inte sett något företag som sticker ut och fokuserar på det fullt ut. Det krävs inte bara, att säga att man är bra på att bortse från alla fördomar som finns, man måste också vidta åtgärder och arbeta med kunskap, erfarenhet och fakta för att få det att fungera. Traditionellt sett ser rekryteringsprocessen likadan ut och har inte förändrats speciellt mycket. Här är vi nog klart ledande i vår urvalsprocess tack vara att vår modell genomsyrar hela vår organisation samt att vi har dom rätta verktygen att kunna möta upp det vi beskriver som en fördomsfri rekrytering. 

Vi fokusera alltid på de kompetenser som är avgörande. Det gör att vi ställer andra krav. Krav som är relevanta för jobbet som ska utföras. Vi vill hitta dom bästa kandidaterna. Man kan inte säga att vi är ett ”snällare” rekryteringsföretag som drar ner på kraven, bara för att vi arbetar fördomsfritt, utan tvärt om. 

Det gäller att förstå vilka kompetenser som är avgörande för positionen och att det är dessa kompetenser som är avgörande 

Ålder måste vara en av dom stora invändningen vi har idag vid olika typer av rekryteringar. Många länder utomlands sätter ett stort värde i att rekrytera seniora medarbetare men här i Sverige finns det en tendens i att man är passé på marknaden när man fyllt 55 år. 
Vad är er uppfattning?


– Det stämmer. Vissa väljer till och med bort jobbsökare felaktigt redan när kandidaten passerar 40 år. I de flesta rekryteringsverktyg är åldern bland det första man fyller i. Bara där blir man i vissa fall bortsorterad. Hos oss finns inga sådan kriterier. Vi börjar alltid med arbetspsykologiska tester och anonymiserade CV´n vilket gör att man kommer ganska långt fram i rekryteringsprocessen innan en rekryterare tar vid. Då har man påvisat sin kompetens och då kan det vara svårare att välja bort den kandidaten. Rekryterarna får på det sättet en bättre uppfattning om kandidaten baserad på kompetens, utan att ta hänsyn till ålder, etnicitet, kön osv vilket gör att alla med rätt kompetens får samma chans och möjlighet att komma långt fram i rekryteringsprocessen. 

”Hjulen snurrar fortfarande”   

Hur ser det dagsläget ut för er? 

– Det här är en extrem situation just nu. Nästan ett undantagstillstånd i landet just nu. Jag har varit med om lågkonjunkturer och finanskrisen, jag trodde att man varit med om det mesta men det här är något helt annat som påverkar oss och hela branschen på ett helt annat sätt. 

Innan krisen bröt ut fram till vecka 10 hade vi en fantastisk orderingång och allt pekade på en fortsatt uppgång. Vi anställde personal och såg väldigt positivt på utvecklingen. Sen har det av givna orsaker kraftigt försämrats. Det finns fortfarande en orderingång och det finns branscher som faktiskt går väldigt bra. Här är vi glada över att vi inte har samma ägg i en korg utan att vi arbetar brett mot flera segment och kategorier av uppdrag. Sen finns det företag som nu strategiskt passar på att försöka hitta och rekrytera vissa väldigt svårtillgängliga kandidater eftersom många andra ligger lågt.

Jag är glad att man har valt den här linjen att inte släcka ner allt i Sverige. Arbetet fortsätter, fast vi som alla andra är givetvis väldigt påverkade. 

Upplever ni att antalet sökande till era rekryteringar har ökat?

– Ja en viss ökning har vi upplevt de sista veckorna. Vår personal som arbetar mot specialiserade digitala spetskompetenser säger att det blivit mycket lättare att hitta kandidater. Något dom inte sett och upplevt under många år. Så från en extrem kandidatbrist börjar det lätta allt mer.

Hur har era arbetsrutiner förändrats?

– Vi hade redan investerade ganska mycket i digitala verktyg. Det underlättade väldigt mycket för oss när krisen kom. När vi räknar alla våra digitiala verktyg som vi använder i våra uppdrag så landar vi på drygt 40, värdet av dessa har vi verkligen sett nu under den här kirsen. Vi har inte stängt våra kontor men många av våra medarbetare sitter hemma och jobbar digitalt. Sen är det skillnad på Stockholm och övriga landet, i Stockholm jobbar fler hemma 

Ser du att arbetssättet med att jobba mer digitalt kommer att fortsätta efter krisen?

– Det tror jag. Det kommer mycket gott ur det. Vi på TNG har sedan ett år tillbaka lanserat vår digitala robot Tengai som är utvecklad att göra det första personliga mötet. I början fick vi mycket kritik för vår satsning, Varför låter vi kandidaterna träffa en robot? Varför har vi inte personliga möten? 

För oss handlar det om en tro och vetskap att roboten är bättre på att hantera och utvärdera det första mötet med kandidaten än vad vi själva är. Vi kommer självklart in i slutet av processen med personliga möten, granskningar och kompletterande utvärdering. Jag tror att våra digitala arbetsmetoder och vår satsning på det digitala, allt ifrån vår robot till våra övriga digitala verktyg i och med Corona krisen har fått en större acceptans. Jag är säker på att vi kommer att få se många fler branschföretag gå över till att arbeta mer med digitala verktyg. 

Enligt vår undersökning finns det 4 100 företag idag i Sverige som är aktiva och arbetar med rekrytering och bemannings uppdrag. Kan krisen leda till att företag med svag likviditet eller enmansföretag går under?

– Det som är speciellt med den här krisen är att vi inte kan planera framåt. Ingen kan idag med säkerhet veta hur länge krisen kommer att fortgå. Mycket beror på hur långvarig krisen blir samt vilka stöd regeringen kommer att ge till företagen för att klara sig. Börjar företag gå i konkurs i allt större omfattning än nu kommer det givetvis ta längre tid att komma tillbaka. 

När man pratar om vår bransch är det många företag som inte har en stark likviditet. Pengarna räcker inte så länge. Då blir effekten väldigt stor när man har fasta kostnader och rörliga intäkter. Tyvärr tror jag att det kan bli en stor utslagning. Sen kan givetvis också våra kundföretag gå omkull, vilket även det skulle leda till stora negativa effekter på branschen. 

”Vill man känna sig trygg i sitt val av rekrytering eller bemanningsföretag rekommenderar jag starkt att man ser efter om företaget är medlem i Kompetensföretagen och att företaget är auktoriserat”

På tal om företag inom branschen. Vi som nyhetskanal har funnits ute i tre veckor men redan fått in flera uppmaningar och uppslag att kolla upp och skriva om vissa företag inom branschen där kunderna känt sig lurade när de anlitat olika branschföretag. Finns det oseriösa aktörer inom branschen?

– Jag har svårt att se att det skulle vara så många oseriösa aktörer inom vår bransch. Jag upplever inte det! Förr i tiden räckte det med att man hade en duktig rekryteringskonsult och ett rekryteringsverktyg för att starta sitt företag. Idag krävs det väldigt mycket kunskap om lagstiftningar, GDPR, compliance, det kan vara svårt att hålla kolla på det. Det kan vara svårt för ett mindre företag att hålla reda på allt och det krävs ofta stora investeringar, men det är inte likställt med att man är oseriös. Men visst, inom alla branscher kan det finnas en liten mängd av oseriösa företag. 

Vår bransch har en auktorisation genom Kompetensföretagen. Här tycker jag verkligen att kundföretagen borde ha koll på att företagen man anlitar är auktoriserade. Det betyder att företagen följer lagar och regler, har kollektivavtal och att de har en arbetsgivarorganisation bakom sig med försäkringsvillkor. Vår auktorisationsnämnd träffas flera gånger per år och gör en uppdaterad genomgång av samtliga företag.