Cecilia Mannheimer, VD på Amendo Bemanning & RekryteringVi på branschen.se fick under förra veckan ett pressmeddelande från Karriärföretagen.  

Där framgick det att ett av rekrytering – och bemanningsbranschens företag har fått en utmärkelse och kvalat in på 100 listan över företag som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger.

Karriärföretagens motiveringen
”Med sin förmåga att identifiera och utveckla kandidater utför Amendo ett utmärkt Employer Branding-arbete. Genom en stark företagskultur och hög kompetens kan varje medarbetare känna sig trygg och välkommen. Härmed utses Amendo till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.”

Vi har sedan tidigare lagt märke till Amendos val av en ungdomlig framtoning. De har på ett modernt och kreativt sätt positionerat sig med ett elegant bildspråk och utmanande färgval på hemsida, sociala medier och annonser. Men hur går formspråket och uttrycksättet hand i hand med den traditionellt konservativa nisch som Amendo är verksamma i, nämligen ekonomi, bank, finans och försäkring?

Vi ringer upp och frågar Cecilia Mannheimer, VD på Amendo Bemanning & Rekrytering

– Det är ett väldigt medvetet val att gå på det lite lättsamma, rosa, pigga, glada i en miljö som traditionellt har varit konservativt inleder Cecilia Mannheimer.

– Nischen inom bank, försäkring och finans är fullständigt i behov av en omstrukturering. Om vi ska vara en del av det och hänga med måste vi visa på att framtidens killar och tjejer förmodligen inte ser ut som gårdagens personaltillsättningar. Det är andra kriterier av behov som kommer att ställas. Det kanske inte ens är ekonomer som kommer att anställas i framtiden utan ingenjörer som kan hantera de robotiserade funktionerna.  Vi har haft ett behov att visa att vi går i bräschen och att vi leder utvecklingen inom vår bransch säger Cecilia Mannheimer.

– Men ser du till vårt andra varumärke Lagotto som arbetar med interim och executive search så kommer du att uppfatta en helt annan ton och profilering. Vi arbetar brett på alla plan med att fånga upp dagens behov och ser till att vi är öppna för marknadens förändringar och krav. 

Amendo Bemanning & Rekrytering är nischade inom ekonomi, bank, finans och försäkring och arbetar med tjänster på alla nivåer. Amendo har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med verksamhet i hela landet. Bolaget startade för nästan 20 år sedan av Susanne Bagger och Urban Stenberg som ännu idag är delaktiga i driften av verksamheten. 

Kärnan i verksamheten är en djup kunskap i kundernas vardag och behov i kombination med expertis inom rekrytering och konsultuthyrning. Det innebär att de har enorm spetskompetens och samtidigt stor bredd och expertis där de arbetar med alla typer av roller inom nischen. 

Er segmentering på ekonomi, bank, finans och försäkring har alltså varit densamma under hela er– 20 åriga verksamhet? 

– Det har varit vår inriktning från början. Det är en av våra styrkor att vi har en lång erfarenhet inom dessa branscher och att vi under årens lopp skaffat oss kunskap och kännedom om våra kunders verksamhet och behov. Inriktningen har varit densamma i 20 år men innehållet är i ständig utveckling, kompetensbehovet har utvecklats hela tiden. Tittar man dessutom framåt kommer det att ske en enorm kompetensväxling inom den här marknaden de närmsta fem åren berättar Cecilia Mannheimer.

”Vi är helt unika – Vi har starkast varumärke inom vårt segment”

En mer konservativ bransch än bank och försäkringsbranschen finns väl inte! 
Hur möter de etablerade bank och försäkrings- aktörerna upp dessa fintech bolag som arbetar digitalt och inte har så stora kostymer?


– De traditionella och etablerade aktörerna har en jätteutmaning att hänga med i tiden när de nya utmanarna, alla fintech bolag, gör entré på marknaden.

– I höstas gjorde vi 70 djupintervjuer med strategiska personer inom bank och finans. 
Vi gick igen många aspekter och frågor kring deras verksamhetsutveckling där tonvikten handlade om- Hur de idag planerar för deras framtida kompetensväxling? Vad de ser kommer att hända och vad är det som oroar?

Det mynnade ut i två svar som vi tog till oss berättar Cecilia Mannheimer.

– Det ena var att det är en väldigt stor diskrepans kring det man strategisk fattar beslut om och det som verkligen sker ute i linjen.
När man ska rekrytera en medarbetar på det lokala kontoret ser man inte till de strategiska besluten utan ser kompetensnivån här och nu. Man tar ett beslut i nutid istället för att se framåt på längre sikt vart man är på väg och vad kompetensbehovet är om några år. 
Här råder det en stor kommunikationsutmaning för de flesta bolagen att hitta rätt väg framåt. 

– Det andra svaret vi fick är att det råder en väldigt stor oro. Man vet inte! Vad är det vi behöver? Man är medveten om att utvecklingen är här men vet inte exakt hur det kommer att se ut. Vilka resurser kommer att behövas när man automatiserar funktionerna. När robotarna tar över vissa funktioner som exempelvis skadereglerings funktionerna, vilka personer och yrkesgrupper kommer då att behöva rekryteras? Det finns massa trender och spaningar och det pratas mycket om hur utvecklingen kommer att bli, men när man skrapar på ytan är oron väldigt stor vad man faktiskt behöver.

– Vårt uppdrag är att framtidsbevaka utvecklingen så vi kan hjälpa våra kunder att ta kloka strategiska och framtidsbetonade beslut. Att kanske inte välja profil A utan satsa på profil B, eftersom han eller hon sitter på ett kompetensregister kunden kommer att behöva nu och i framtiden säger Cecilia Mannheimer.

Ni står på tre ben och kan erbjuda kunderna en flexibilitet i deras val. Hur viktigt är det i framtiden och framförallt efter Corona krisen?

– Jag tror det är avgörande att kunna erbjuda ett brett spektra av branschens alla tjänster om man vill fortsätta vara framgångsrik. Man måste ha flexibiliteten ute hos kunden det är avgörande att kunna erbjuda det.  

– Vår ambition är inte att vara ett bolag som kan åta sig alla typer av rekryteringsuppdrag. Vi vill vara ett mindre nischat snabbfotat bolag med en tillräckligt stor volym så att vi kan vara rikstäckande. Segmentet som vi jobbar inom kräver dessutom att vi hela tiden är innovativa och utvecklar våra produkter för att hitta kandidater. Vi måste föra otroligt många samtal med hela branschen för att kunna få en överblick och insikt i alla möjligheter och utmaningar, för att kunna vägleda våra kunder i sina framtida val. 

”Jag har ägnat en del tankar på de bolag som bara jobbar med rekrytering, dom får det tufft”

– Det historien har lärt oss om lågkonjunkturer på arbetsmarknaden är att rekrytering minskar och försvinner. Det som tar vid, när man växlar upp, är konsulttjänsterna. Man börjar försiktigt med att hyra in sin personal, då man inte vågar anställa. 
Sen övergår det så småningom i rekrytering när läget har stabiliserats, men det kommer att ta en stund innan rekryteringen kommer igång avslutar Cecilia Mannheimer.

Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim som är specialiserade på rekrytering och interima tillsättningar av ledare och specialister.