Konsultmäklaren Ework redovisar ett resultat efter skatt på 22,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (19,0).
Resultatet per aktie steg till 1:30 kronor (1:10).

Nettoomsättningen steg till 3.413 miljoner kronor (3.128) och orderingången  var 4.426 miljoner kronor (3.909).
Rörelseresultatet blev 28,5 miljoner kronor (26,4).

“Eworks verksamhet fortsatte att utvecklas väl fram till andra halvan av mars, då den globala Covid-19-pandemin medförde en minskad affärsaktivitet från kunderna som inverkade negativt på intäkterna. Den minskade affärsaktiviteten fortsatte efter perioden men omfattningen av dess effekter är ännu inte möjlig att överblicka”, skriver bolaget.

En minskning av efterfrågan på konsulttjänster har noterats under april och Eworks efterfrågeindikatorer bekräftar att en fortsatt nedgång i efterfrågan på konsulttjänster är att vänta, heter det samtidigt.

Den fortsatta satsningen på den digitala plattformen har enligt bolaget planenligt inneburit kostnader även under första kvartalet, varav en del har aktiverats. Dessa kostnadsposter bedöms successivt minska under kommande kvartal och väntas bli lägre för 2020 än 2019.

Ework meddelade i mars att bolaget inledde korttidspermitteringar i Sverige. Bolaget skrev då att det såg tecken på minskad affärsaktivitet hos kunderna och att man bedömde att den minskade aktiviteten skulle påverka intäkterna negativt men att omfattningen av denna effekt inte var möjlig att överblicka.

“Vi minskar rörliga kostnader där vi kan och vi kommer att fortsätta med ytterligare åtgärder”, skriver vd Zoran Covic i delårsrapporten.

Läs hela årsredovisningen här

Ework är en oberoende konsultförmedlare i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 9 500 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm