Sveriges snabbast växande frilans- och gigplattform

Giggers företrädesemission blev tecknad med 6,4 MSEK.

De befintliga aktieägarna har med stor framtidstro tecknat i emissionen för att ge Gigger möjligheten att ta ytterligare steg på en spännande marknaden.

Bokslutet för 2019 är klart och Gigger ökade sin nettoomsättning med 217 % jämfört med året innan.
Bolaget vände också en tidigare förlust från – 2.4 MSEK till ett litet positivt resultat om 0,1 MSEK.

Sammantaget har Gigger, sedan ledningsbyte och nystart av bolaget i december 2017, vuxit med nära 2700 %.

Första kvartalet 2020 ökade Giggers omsättning 243 % jämfört med 2019. Detta trots coronavirusets framfart mot slutet av kvartalet. Vi ser en antydan till avmattning som vi dock försöker kompensera med ökade marknadsaktiviteter.

Den 1.a april 2020 avhölls årsstämman för Gigger. Samtliga beslut enligt kallelsen godkändes.

Inför framtiden har Gigger förväntningar om fortsatt tillväxt där en hög arbetslöshet måste hanteras, och folk måste komma i sysselsättning när pandemiläget stabiliserats.

Ambitionen att lista bolaget kvarstår, men skjuts upp till senare under året. Mycket kommer att bero på händelserna i omvärlden i övrigt. Etableringen i UK kommer även den att blir lite senare än planerat. 

Det bör nämnas att gig-ekonomin har historiskt vuxit som mest i samband med kriser där exempelvis efter finanskrisen 2007/08 ca 45 % av all jobbtillväxt i England skett inom gigjobbsektorn. 

Gigger hjälper företag att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och därmed förenklar vi administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggern” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!