Bemannia tecknar avtal

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen har genomfört en upphandling avseende bemanningstjänster inom olika yrkeskategorier. Bemannia har blivit tilldelad uppdraget som är rangordnat inom följande yrkesgrupper:

  • Biståndshandläggare
  • Socionom
  • Socialsekreterare
  • Ekonom
  • Ekonomiassistent
  • Förskolelärare
  • Lärare

Avropsberättigade myndigheter är Avesta-, Borlänge-, Falu-, Gagnefs-, Ludvika-, Säters-, Hedemora kommun och för bolaget Västerbergslagens utbildningsförbund.

Avtalets tecknas för 24 månader med rätt till förlängning i högst 24 månader.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: [email protected]
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter:@bemannia

Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna , SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, Miljöledningssystem 14001:2015, Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007 samt Informationssäkerhet ISO 27001:2014. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

 Bifogade filer

 PDF-dokument  Word-dokument

Ladda ned

Ladda ned som PDF