Många företag berättar och beskriver den nedgång som drabbat branschen. För alla är det långt ifrån nattsvart. Chefs- och specialisttjänster efterfrågas. Här ser man ett fortsatt behov att rekrytera till företagsledande positioner och styrelser.

”Under en kris är det viktigare än någonsin med ett gott ledarskap med erfarna, ödmjuka och empatiska vd:ar, finanschefer, HR-direktörer och andra seniora chefer”

” En god ledare genererar trygga och mer engagerade medarbetare som upplever sina yrken mer meningsfulla. Deras arbetsglädje kommer att spridas till människor de möter i sin vardag. Logiken är enkel.”

Citaten kommer från Michaëla Berglund som är VD på Michaël Berglund AB. Företaget har sedan 1985 utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, ledarskaps- och styrelseutveckling. Vi träffar Michaëla i företagets kontor på Strandvägen.
Vi på branschen.se har kontaktat henne för att prata om synen på dagens ledare! Hur bilden över tid har förändrats och vad Michaëla, med sin långa erfarenhet ser kommer att krävas av framtidens chefer.
Vi drivs av att göra världen lite bättre. Vi rekryterar och utvecklar förebilder.

– Vi har inte möjligheten att hjälpa barnen i Afrika. Vi har heller inte kompetensen att rädda världen från Corona viruset –  då får vi arbeta med det vi kan och förbättra utvecklingen av rekrytering och hitta ett bättre ledarskap säger Michaëla Berglund.

– Vårt bidrag är vissheten om att vårt arbete har ett högre syfte – att faktiskt göra världen lite bättre – det är det som driver oss på Michaël Berglund AB. Att varje dag och i varje uppdrag göra vårt yttersta för att hitta den bästa möjliga lösningen. Oavsett om det handlar om små lokala företag eller multinationella jättar. Vi ser ett stort socialt ansvar i uppdraget att identifiera, tillsätta och utbilda personer som hamnar på ledarpositioner med avgörande betydelse både för sina uppdragsgivare och medarbetarna. När det blir rätt så blir det rätt för så många.

Synen på ledarskap har förändrats genom åren. Hur har den utvecklats, vilken typ av chef söker man idag?

– De flesta företag och ledare lever med en extrem situation just nu som ingen varit igenom tidigare. Det finns många just nu som spår om framtiden men det är bara en enda sak som ledare kan vara säkra på just nu – att mycket är osäkert.

”Tidigare sökte man efter en chef idag vill man ha en ledare”– Tidigare var det ledord som – driven, egen motor, pondus viktiga. Idag söker man efter en autentisk, mogen, trygg ledare – Alltså de mjuka värden som står i motsats till den klassiska typen av ledare. Idag inspireras vi inte av perfektion och starka fasader, utan av personer som håller ihop trots misstag och motgångar.

– Transparensen viktig hos en ledare. Att som ledare kunna visa upp sin sårbarhet och mänsklighet kännetecknas som positivt. Idag behöver man vara tryggare i sig själv och ha bättre självinsikt. Så har det inte alltid varit!
Det är också en gammal föreställning att en ledare inte får ha fel. Att en ledare ska ha en perfekt yta. Det krävs mer ödmjukhet för att vi ska tro på dom som leder oss. Det vi ser framför oss är dessutom, att en ledarens styrka måste kunna vara att leda på distans säger Michaëla Berglund.

Kommer behovet av den trygga ledaren med mjuka värden att leva vidare efter krisen?

– I och med den situation som uppkommit nu med personal och konsulter, som arbetar hemifrån, möten som sker genom videosamtal, är det extremt viktigt att ha en ledare med inre kompass, trygghet, förankring och mognad, att ha bra koll på sig själv för att kunna inspirera och vägleda på ett mer kommunikativt plan än tidigare. Det är ovärderligt säger Michaëla Berglund.

– Det kommer att krävas ett annat typ av ledarskap än vad det gjorde innan krisen kom. Om du ska kunna leda på distans kommer det att krävas mer av dig som ledare att du vet vem du är, vad du står för och vad du säger. Du måste bli extremt tydlig, transparant och autentisk. Folk måste kunna känna genom en skärm vad du vill säga och dina budskap måste höras tydligt och klart. Har du inte den förmågan att förmedla det genom ny digital teknik kommer det bli väldigt svårt.

– Det kommer komma en mer tydlighet i processerna. Du måste hålla stenhårt i processerna för att folk däremellan ska kunna vara fullständigt fria.

Michaela berättar att under alla hennes år på Michaël Berglund AB har hon alltid ställt samma fråga till alla personer hon intervjuat. Beskriv din bästa chef?
Det tre återkommande svaren som hon fått är;
En chef som ser mig!

En chef som hör mig!
En chef som kan peka ut en riktning!

– För uppnå dessa mål som ledare måste man ha en bra självinsikt och självtillit.
Du vågar inte lita på någon annan om du inte litar på dig själv, du kan inte se någon annan om du först inte har sett dig själv och du kan inte peka ut en riktning om du inte själv vet vart du ska.

”Ledarskapet framåt kommer att handla om att kunna förmedla energi”

– Vi ses för att bli innovativa, kreativa och för att förmedla energi. Men vi ses inte för att kontrollera varandra. Varje medarbetare har sin uppgift i processen, då spelar det ingen roll om man sitter hemma eller på kontoret. Den här modellen har man pratat om väldigt länge. Den har givetvis redan påbörjats till viss del men nu kommer det att bli så. Nu när man har lärt sig eller blivit tvungen att arbeta på distans kommer det aldrig bli samma arbetsstruktur som det var förut. Jag är väldigt förändringsinriktad till detta. Faktiskt väldigt positiv till att hitta nya arbetssätt, modeller och rutiner.

– Jag kan dessutom känna att vi kommer att ha jättemycket att göra när det lugnar sig lite. Att de chefer som tillhör den gamla skolan får svårt att anpassa sig till dagens rådande situation och att det finns ett stort behov av att hitta nya ledare berättar Michaëla Berglund.

”Vi är aldrig bättre än vår senaste rekrytering”


Vad har gjort er så framgångsrika inom ert segment?

– Vi lägger väldigt mycket tid på att matcha en kultur med en person. Det är enkelt att säga att man som byrå gör allting, men frågan är – HUR man gör det.

Vi måste lyssna på våra kunder. Det är ett klyschigt begrepp men jag vill påstå att vi verkligen gör det i större utsträckning än många andra byråer inom vår nisch säger Michaëla Berglund.

Vi odlar en relation och ser människorna bakom alla deras titlar. Där personkemin spelar en avgörande roll.

– Vi måste tycka om våra kunder, tycka om deras företag, produkter, filosofi och värderingar. Jag kan inte göra ett bra jobb för ett bolag jag inte gillar. Jag kan inte rekrytera någon som har dåliga värderingar. Då våra kunder i ganska stor utsträckning är återkommande har vi haft förmånen att kunna välja vilka vi ska arbeta med. Kunder som vi tycker om, där vi värdemässigt befinner oss på samma planhalva.
 

 

– Vi har även ett mycket gediget arbetssätt för att verkligen kunna identifiera oss med kundens önskemål och framförallt deras kultur. Under sekretess träffar vi kanske 5 till 10 personer hos våra uppdragsgivare. Där ber vi dom beskriva ledarkulturen utifrån både mjuka och hårda faktorer. Det gynnar oss i vårt vägval av kandidater och det gynnar kunden genom att vi lättare kan hitta rätt kandidater.

”Att matcha en uppgift med ett CV är ganska lätt att matcha en kultur med en person är mycket svårare”


Hur arbetar ni med referensintagning?

– Här finns det mycket att göra. Alla byråer säger att man tar in referenser att dessa kan vara vägledande i valet av rätt kandidat. Men i realiteten stämmer inte det.

Om du bara pratar med en person hos kunden och ingen annan, vad är den kontakten värd?
Om du inte söker kandidater genom att prata med folk utan bara söker i öppna källor, vad finns det för värde i det?
Om du bara gör en intervju med kandidaten, vad är den värd?

– Referenser är fullständigt meningslösa om man bara använder de tre första referenserna som kommer in. Då kan du lika gärna strunta i att ta i referenser. Det är först på den femte, sjätte referensen det börjar hända saker berättarMichaëla Berglund.

Hur ser ni på dagsläget? Vad är det för tendenser inom Executive Search beträffande behov och prisbild?

– Det är inte så mörkt som media gör gällande. Vi har en bra offertstock. Vi får in nya uppdrag. Det segmentet som vuxit allra mest hos oss är styrelserekryteringar.
Vi är lite förskonade för alla bolag måste ha en VD, alla måste ha en CFO, måste ha en styrelse. Där kommer inte behovet och prisbilden att förändras. Men rekryteringar på mellanchefs nivå kommer nog både att bli färre och sjunka i pris.  

Vad blir effekterna av krisen?

– De största effekterna kommer nog att handla om arbetsprocesser och tillgänglighet.  

Jag tror att vi kommer att hitta nya sätt att arbeta. Formen kommer att vara densamma men vi inom branschen kommer att bli mer flexibla, hitta andra lösningar och arbeta i nya strukturer.

– Det jag insett är att vi nog inte kommer att behöva sitta i så stora kontorslokaler som vi gör idag. Fastighetsbranschen kommer att bli hårt drabbad!  Vi har redan lärt oss att det fungerar att arbeta på distans och behovet av stora lokaler och ytor kommer nog att minska framöver till förmån för mindre och mer anpassningsbara lokaler. Tror även att vi går mer mot digitaliseringen av olika processer i vår bransch. För vår nisch får det inga speciella följder. Dom rekryteringar som kan avgöras med AI – där ska inte vi vara med. Om det bara är en matchningsprocess, då behövs inte vi.
Det är inte det vi är till för och bra på.