I över 30 år har Poolia fokuserat och varit inriktade på att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. En gedigen erfarenhet och styrka inom en rad specialistområde har gjort Poolia till ett av de mest attraktiva och igenkännande varumärkena ute på marknaden. Ber man någon räkna upp tre rekrytering- och bemanningsföretag de känner och kan associera till, dyker Poolia upp i de allra flesta fall.

Jan Bengtsson, VD och koncernchef för Poolia

Vi möter upp Jan Bengtsson, VD och koncernchef för Poolia, veckan efter deras kvartalsrapport. Vi på branschen har sedan några veckor tillbaka intervjuat flera av branschens ledande företag. I de flesta fall har dessa intervjuer arrangerats digitalt eller per telefon. I Jan Bengtssons fall var det en självklarhet att vi skulle ses!

– Att kunna mötas är oslagbart! säger Jan Bengtsson. Självklart kommer denna kris att innebära att vi i många fall kommer att träffa våra kunder och kandidater på ett helt annat sätt i framtiden. De flesta företag inom branschen kommer att ändra om sin struktur och modell för möten, några mer än andra, men det kommer att ske. Men riktiga möten är oslagbara. Ett videomöte kan aldrig ersätta känslan av närhet eller vara relationsbyggande på samma sätt. Så länge vi får träffas, och vi beaktar de rekommendationer som finns, håller avståndet samt att ingen har några symptom, blir samtalet och relationen på en helt annan nivå berättar Jan Bengtsson. 

”Ett videomöte kan aldrig ersätta känslan av närhet eller vara relationsbyggande på samma sätt”

Vi sätter oss ner fyra meter från varandra och inleder samtalet.

– Poolia har 13 kontor i Sverige. Det krävs att det måste finnas ett visst antal högre tjänstemän inom orten för att vi ska kunna etablera oss där.
Uniflex däremot som är vårt andra varumärke och riktar in sig mot industrisektorn har 40 kontor i Sverige börjar Jan Bengtsson att berätta.

– Poolia är väldigt utspridda och decentraliserade vilket medför ett stort bestämmande ute hos varje medarbetare. Vi vill att kunden ska känna sig trygg med oss som en stor och marknadsledande aktör men att man kan erbjuder det lilla företagets närhet med den kontaktperson man har på den lokala marknaden. Inom Poolia är vi är uppdelade i 10 dotterbolag där varje bolag har ett ganska så stort självbestämmande. Tack var våra kontor ute i landet blir vi snabba att kunna agera ute på marknaden i och med vår närhet till kunderna i deras egna upptagningsområde.

– Vi blir mer flexibla i vår modell eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt väldigt mycket runt om i Sverige beroende på vilka kunder vi har i respektive upptagningsområde och vilket behov som föreligger i varje region. Det fungerar väldigt bra berättar Jan Bengtsson.

Nyligen släppte ni ert resultat för Q1. Berätta lite om hur året- fram tills nu har utvecklat sig?

– Jag tror att Poolia har klarat sig ganska bra jämfört med våra konkurrenter.
Branschen har haft en nedåtgående trend i snart ett år Sen blev vi som alla andra branscher hårt drabbade av Corona krisen. Ser man strukturellt på vilka sektorer som blivit mest drabbade är det bland annat fordonsindustri och besöksnäringen – Vi har inte jättemycket uppdrag inom dessa området så det har inte påverkat oss mycket.

 

– Lyfter man sedan blicken och tittar på de länder där vi har en etablering som Norge och Tyskland- där allt har varit igenbommat är det givetvis mycket värre. Jag kan känna att vi i Sverige har haft en bra lösning på vår strategi att inte stänga ner alla funktioner och samhället i stort. Det är inte bra för ett lands ekonomi när allt stänger ner. I de länderna finns inga vinnare säger Jan Bengtsson.

Hur sårbart blir Poolia då länder som Norge, Finland och Tyskland helt har stängt ner?

– I Norge, där vår omsättning är mycket lägre är jag inte så orolig. Där har man väldigt generösa permitteringsregler vilket kommer att resultera i att det kommer gå ganska fort att ställa om. I Tyskland är inte permitteringsreglerna lika generösa som i Norge, men bättre än Sveriges vilket pekar på att det kommer att gå bra även där. Det är klart vi är sårbara när marknader stänger ner men vi har nog klarat oss ganska bra mot vad några av våra konkurrenter har gjort.

– Även vi har haft permitteringar på konsultsidan. Vi har upplevt att- antingen vill företagen behålla sin konsult fullt ut eller så vill man inte det. Det är väldigt sällan men har gått ner till en 60 % nivå av konsulttimmarna. Vi har även varit tvungna att permittera en del av vår innepersonal.

– Mestadels har detta skett i Stockholm. Det har varit en stor skillnad i Stockholm mot övriga landet. Här har alla mestadels jobbat hemifrån. Men ute i landet, har vi haft full fart ute på kontoren och bland företag säger Jan Bengtsson.

Vad kommer detta att skapa för effekter på marknaden?

– På kort sikt är det väldigt svårt att ha en uppfattning om det just nu. Det hänger ihop med när samhället kan öppnas upp. Ju snabbare det öppnas upp, desto bättre blir det givetvis för alla marknadens aktörer.

– Om man tänker framåt ett till två år är jag övertygad om att allt fler företag är mer benägna att hyra in sin personal än att anställa. Vi kommer nog att få se en annan typ av behovsmarknad än vad som var giltigt före krisen! Just nu behöver företagen lite folk, då hyr man givetvis mindre. När Sverige och Europa öppnar upp igen är jag övertygad om att företagen blir mer benägen av att hyra in sin personal än att anställa, det gynnar givetvis oss och alla andra inom branschen.

– Just i dagsläget skulle jag vilja påstå, att för varje dag som går, märker vi av en skillnad ute på marknaden och hos våra kunder. Att återhämtnings-processen har börjat och att vi tar ett litet, litet steg framåt mot bättre tider.

”Poolia har funnits i över 30 år! Vi har en lång erfarenhet av rekrytering och konsultuthyrning, men även Executive Search och Interim Management. Vi vill vara en långsiktig HR-partner med stor närhet till våra kunder, kandidater och konsulter. Vi förstår företagen, deras affärsvillkor och vi vet vad som krävs av individen. Med en kvalitetssäkrad process, ledande digitala verktyg och en unik urvalsfilosofi levererar vi vad vi lovar”
                                                                                       – Jan Bengtsson VD Poolia

Har ni varit tvungna att ändra på er produkt och strategi?

– Inte direkt, men vi har ändrat på sättet vi kommunicerar med varandra och våra kunder under krisen. Många möten har vi nu genom Skype, vi har varit tvungna till det. Det kommer att hänga kvar även när vi är förbi denna kris beroende på att vi nu vant oss att kunna genomföra samtal och ha möten digital. Detta hade visserligen även skett förr eller senare men nu har vi tagit ett stort kliv framåt i den processen.

Blir det några förändringar i era specialistområden?

– Vi kommer att lägga ganska lite av vår kraft och energi på hotell, turism och restaurangnäringen. De sektorerna kommer ha svårast att komma igång.

– Tittar man sen tillbaka i tiden på de olika konjunktursvängningarna vi tidigare har gått igenom, är det i stort sett samma segment som löper på som vanligt och i vissa fall är de i behov av mer personal och konsulter. Det vill säga offentlig sektor, livsmedel, läkemedel med flera. Samtidigt är det intressant att vara med i de områden som har haft de största nedgångarna när det vänder. Tänker då tex på fordonsindustrin som kommer att ha mycket att ta igen på kort sikt.

Hur slår krisen mot branschen på längre sikt?

– Vi kommer att se en lågkonjunktur. Alla länder kommer att brottas med en stor arbetslöshet. Problematiken infaller då man konsumerar mindre, man köper inte en ny bil, kläder, mm. Detta får givetvis stora effekter på industrin som inte kommer att kunna producera lika mycket och vi tappar arbetstillfällen. Allt detta resulterar i att företagen vill ha större flexibilitet. Man blir mer återhållsam med att anställa personal och vill hyra och bemanna istället för att anställa. Om man då sätter lågkonjunkturen i ett historiskt perspektiv, är det inte svårt att gissa att den håller i sig i ett par år. Men mycket kommer att bero på hur man gör när man öppnar upp.

Kaffet är uppdrucket, samtalet över. Vi tar adjö – på det nya moderna sättet genom att nicka, vinka och le mot varandra. Bägge har lite bråttom iväg mot nästa möte som är på länk, via Skype..

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.