Inhouse specialistområden kommunikation, ekonomi, business services och HR hjälper företag  skapa de bästa förutsättningarna för att deras verksamheter ska nå sina mål. I all deras verksamhet utgår de från People Management – med utgångspunkt från människorna utvecklar de organisationer utifrån deras uppdragsgivares affärsmål. 

Branschen.se träffar Jens Ölander VD på Inhouse –  Ett av branschens träffsäkraste varumärke!

Med en bakgrund som IT och managementkonsult hade Jens Ölander en klar ambition, när han anställdes som VD på Inhouse, att utveckla, specialisera och skapa ett konsultföretag som erbjuder organisationsutveckling, bemanning och rekrytering.
Redan då, 2008 – såg Jens in i framtiden och insåg att möjligheterna och utvecklingen låg i att skapa långsiktiga relationer med sina kunder där behovet av en verksamhetsnära relation var grunden i allt samarbete.

Idag är Inhouse ett av Sveriges ledande specialistföretag inom kommunikation, ekonomi, business services och HR. Nyckeln till Inhouse framgångar, har varit att de genom alla år haft konsulter och medarbetare som tidigare varit anställda eller verksamma inom de specialområden de representerar på Inhouse. På så vis har de kunnat använda sina erfarenheter och kunnat vara rådgivande, organisationsutvecklande och haft förmågan att relatera till de utmaningar deras kunder har haft.

Hur unika är ni inom ert segment?

– Det finns många managementkonsulter som arbetar i mindre skala med uppdrag för att optimera exempelvis en marknadsavdelning eller sätta upp en inhouse- avdelning. Men ur ett rekrytering- och bemannings perspektiv har vi en unik modell. Våra största kunder köper våra organisationsutveckling och resurstillsättningstjänster. De ser oss som en utvecklingspartner och kommer till oss då de har ett behov av att utveckla och effektivisera sin verksamhet eller avdelning. Vi kan erbjuda en helhetslösning i allt detta, eftersom vi både har konsulter och rekrytering och på så vis kan vi vara effektiviseringspartner deras verksamhet säger Jens Ölander.

Hur långt framme är ni i er egen affärs- och organisationsutveckling, finns det en utvecklingspotential för Inhouse?

– Vi är glada och stolta över det vi har gjort och presterat fram till nu. I en bra konjunktur har vi haft en fantastisk tillväxt. Vi har vuxit från 36 miljoner 2008 till att vi förra året omsatte 160 miljoner.
Då blir det väldigt mycket fokus på leveransen men nu när vi befinner oss i lite lugnare tider där marknaden har saktat in välkomnar jag möjligheten att vi kan se över vårt kärnerbjudande, struktur och arbetsmodell.

– Här har vi precis som många andra företag mycket att ta tag i och se över. Det handlar om frågor i allt från hur vi kan klara av digitaliseringen kring bemanning och rekryteringsprocesser till hur man kan effektivisera andra delar av vår verksamhet.

– Inte minst frågorna kring utvecklingen inom själva branschen-  där vi och andra företag har pratat i termer som – Jag och mina kunder och mitt arbetssätt!  till – Vi och vår metod.
Där har vi kärnan i att kunna utveckla roller och modeller för att professionalisera bolaget berättar Jens Ölander.

Hur jobbar ni med att få in nya kunder och uppdrag??

– Vi har inte en enda renodlad säljare på Inhouse.

– Jobbar man på ett managementkonsultbolag ringer man inte ”kalla” samtal, det har jag tagit lärdom från tidigare erfarenheter i arbetslivet.

– Vi försöker vara relevanta genom att skapa nätverk inom respektive specialistområden och prata om vad vi står för och vad vi kan. Vi har exempelvis uppskattade frukostseminarier där vi träffar våra befintliga och presumtiva kunder där vi både odlar våra relationer likväl som vi träffa nya kunder.

Är inte det ganska unikt att inte ha en utpräglad säljavdelning. Vår uppfattning är att det inom branschen är en inriktad säljkultur där de flesta företag satsar väldigt mycket på att utveckla säljorganisationen och arbetar aktivt med säljprocesser och ny- kunds bearbetning per telefon?

– Här har vi alla ett försäljning- och beläggningsansvar, tillägger Jens. Men det är en förtroendebransch vi är verksamma inom! Vi vill inte att en säljare ska inleda våra samtal med nya kunder utan vi överlåter det till våra specialister. Där anpassar vi oss mer till rollen som konsult och managementbolag. Det är vår filosofi och det är på den planhalvan vi vill spela.

Jens fortsätter att berätta om Inhouse och alla implementeringsnycklar som finns tillgängliga i utvecklingen av företaget. Han återkommer till deras roll att vara ett managementbolag och inte bara bli ihopkopplade till rekrytering och bemanningsdelen. När vi pratar vidare kommer jag att tänka på Michaela Berglunds, VD på Michael Berglund Executive Search, ord.  ”Tidigare sökte man en efter en chef idag vill man ha en ledare” Utan att veta eller känna Jens får man snabbt just den känslan, att han är en modern ledare i att kunna inspirera och sätta en målbild inför framtiden. Han fortsätter;

– Corona krisen har varit upphov till en märklig situation. Det är som att stoppa in en sten i kugghjulet. Det blir tvärstopp. En lågkonjunktur kommer krypande inpå, man hinner planera lite och man ser den komma. Men i det här läget har ingen hunnit förbereda sig, alla har blivit överraskade och drabbade.

– Ur denna kris kommer kundbeteendet och behoven kommer att förändras, det vet vi Det kommer att  behövas nya arbetssätt och kompetenser för denna omställning. Här har Inhouse historiskt sätt varit  rätt i tiden, både vad gäller vårt varumärke och kompetensmässigt att hjälpa funktioner inom våra specialistområden att lyckas med den förändringen. 

”Här vill jag jobba känslan”

– Det vi ser nu under krisen är även ett annat behov som HR och företagsledningar har.

– Vi märker att våra kunder vill ha ett mer verksamhetsnära samarbete speciellt på HR sidan i frågor som – Hur ska skapar vi attraktionskraften i dessa tider? Hur ska vi hantera permittering, semesterhanteringen, pensionsavsättningar utan att tappa vårt varumärke, Hur ska man skapa ”här vill jag jobba känslan” och givetvis kunskapen om hur man kunna hantera den organisatoriska utmaningen som drabbar alla företag i olika faser.

– Här har vi våra spännande nätverk att luta oss tillbaka på som vi startade för ca två år med HR avdelningar som blivit mycket framgångsrika. Det intressanta är att HR deltagarna, som från och till har medverkat i dessa nätverk, nu har hört av sig i dagens speciella situation och själva ville fördjupa samarbetet. Så vi har satt ihop digitala nätverksträffar varje torsdag där vi låter våra uppdragsgivare och deltagare, var för sig, berätta om vad som händer på deras respektive HR avdelningar. Ett oerhört spännande koncept där vi låter deltagarna själva ta hjälp av varandra och hitta lösningar på deras frågor och problem berättar Jens Ölander.

Hur har krisen drabbat er?

– I och med att vi arbetar mot specialistområden och inte mot branschområden kanske vi inte är de som drabbas allra mest av bolag inom vår bransch. Våra konsulter arbetar på alla möjliga olika bolag. Men normalt sett vid konjunkturnedgångar brukar marknadsföring och kommunikation dras ner och det har det gjort även här.

– Dock har vi har en fortsatt, om än försiktig efterfrågan på HR, personaljuridik och omställningsfrågor. Inom ekonomi ser vi inget stort tapp, där flyter det på. Hos våra kunder, där vi har ett strategiskt samarbete, har vi en dialog med kunden där vi tillsammans tittar på hur man kan lösa situationen tex vid permitteringar. Här har vi arbetat mycket med att hitta modeller för att skala ner på personal, där mycket handlar om hur man sen skalar upp igen när krisen avtar eller behovet av personal och special kompetens uppstår.

Framtiden för er – kommer ert arbetssätt förändrats?

– I och med att marknaden har saktat in måste vi ta tillfället i akt att fråga oss själva om vi optimerar vår verksamhet på rätt sätt.
Vi har redan bestämt att vi ska flytta och byta IT- miljö. Det har vi haft ett litet internt motstånd till då vi har prioriterat andra delar i vår verksamhet. Men sedan coronakrisen kom har vi upplevt att det faktiskt går att sitta på annan ort eller hemma och jobba digitalt. Denna process har vi nu påskyndat och sett möjligheter att kunna implementera olika digitala lösningar och processer när vi har en nedgång. Våra kollegor intygar varje dag att det går att vara effektiv och hålla kundmöten, arbetsmöten och pitchmöten lika bra som att träffas i ute i verkligheten.

– Ett bra exempel på hur det har- och kommer att förändras är det HR nätverk som jag berättade om tidigare. Hade någon kommit för ett halvår och pratat om att vi ska ett nätverk via video, hade vi nog inte tyckt att det var en bra idé.  Vi hade fått en känsla av att det var ett lite märkligt sätt att skapa relationer på och mötas. Men idag är vi helt övertygade om att det är en del av framtiden.

Om vi ser ytterligare ett halvår fram i tiden?

– Jag tror vi kommer att prata om det korta och det långa. När man har upparbetat en kontakt och relation kommer man inte att behöva flyga till Göteborg för att ta ett tvåtimmars möte för att sen flyga hem igen. Jag tror att man lika bra kan hålla ett möte digitalt. Men självklart kommer man vilja träffa alla kunder för ett första relationsmöte säger Jens Ölander.

Arbetsmodeller som var självklara förut kommer inte att vara självklara framöver.

Vi på branschen.se har fått en del mail och samtal att vi borde belysa kvalitén kring rekryterarna i branschen. De menar att det är en övervägande del unga människor som inte har någon specifik kunskap och utbildning i den produkt de representerar. Hur stämmer er bild kring det?

– Nu kommer managementkonsulten fram i mig säger Jens Ölander.
Du måste varit igenom konjunkturer och förändringsarbeten för att vara en god förändringsledare. Så det stämmer till en viss del. Men du kan också vända på det, beroende på vad du har för uppdrag och kunder du jobbar med.
Vi har ett uppdrag som handlar om outsourcing av receptioner. Där är det väldigt unga personer som jobbar. Då är det en fördel att  vi har personer som är yngre som möter dom. Däremot är våra organisationskonsulter mellan 40 – 65 år. Där behövs äldre och erfarna medarbetare.

– Vi jobbar på vår mångfald-  lika mycket som vi försöker att jobba med alla andra frågor som kan göra oss till attraktivare som företag.