Centric är ett av Europas största privatägda bolag med 4 500 anställda i sju länder. De specialiserar sig på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing inom IT. De möjliggör för deras kunder att fokusera på sin kärnverksamhet med hjälp av deras tjänster.

 Klas Bonde VD Centric

På den svenska och norska marknaden är det Klas Bonde som är VD på med drygt 550 personer anställda i bolagen.

Klas beskriver sig själv som en IT-nörd. Han studerade i Luleå där han gick datateknik samtidigt som han pluggade ekonomi. Han skrattar till när han säger att han började på en högskola och slutade på ett universitet – det blev ganska många år i Luleå.  

Han hade en entreprenörsanda med sig från sin uppväxt och startade bolag redan under studietiden som handlade med hårdvara. Efter ett antal förvärv i svallvågen av IT-bubblan hamnade han sedan i ATEA koncernen där han tillbringade flera år. 2007 hoppade han av det stora trygga företaget och startade eget. Under åren som anställd på ATEA fick han en insikt om de brister som fanns inom bemanning och rekrytering inom IT-sektorn. – Unga kompetenta talanger hade väldigt svårt att komma in på marknaden. Den insikten drev honom till att starta och bygga upp bolaget Peak-IT som sedermera gick upp i den holländska koncernen 2010 och bytte namn till Centric 2013.

Jobbar Centric uteslutande mot IT-sektorn?

– Majoriteten av våra leveranser är inom IT säger Klas Bonde. Vi har dock ett ben i verksamheten där vi även jobbar med vårdbemanning i Sverige och Norge. På europeisk nivå skulle man kunna säga att 35 % av Centrics totala omsättning på 4,5 miljard är konsulttjänster. Resten är outsourcing och egna mjukvarulösningar.

Finns det någon strukturell skillnad mellan Sverige och den norska marknaden?

– Historiskt sett har regelverken varit ganska åtskilda bägge länderna emellan. I Sverige har vi den svenska modellen med kollektivavtal och auktorisation. Trygga anställningar – alltså riktiga jobb!

– I Norge har man fram till årsskiftet haft en ganska lös reglering kring anställningar på bemanning och konsultföretag. Man hade egentligen ett grundavtal där man avropade timmar mot avtalet för anställningen. Det gjorde att konsulterna på den norska marknaden kunde ha flera arbetsgivare. Det var inte alls ovanligt att man hade fyra fem anställningar. Men nu har man närmat sig den svenska modellen med riktiga anställningar vilket är efterlängtat och något vi arbetat för länge, säger Klas Bonde.

– För oss som nästan uteslutande arbetar mot IT-sektorn är detta väldigt positivt. Personalen är vårt guld. När vi har en striktare avtalsstruktur i Norge, kan vi bli ännu bättre på att förvalta det guldet.

Centric - Klas Bonde
Klas Bonde VD för Centric Foto: Stina Gullander

”Låt oss eller våra konsulter göra hela jobbet”

Vad gör er unika jämfört med era konkurrenter i branschen?

– Det låter klyschigt, men det är att hela tiden vara konsultfokuserad. Allting kretsar kring konsulterna. Det viktigaste är att konsulterna är nöjda, att de får en bra utmaning och utveckling. Då gör dom ett bra jobb och då blir även våra kunder nöjda.

– Jag får ofta frågan varför vi lägger pengar på att certifiera, räcker det inte att utbilda? Det gör det inte, menar jag. Jag ser det som ett värde, inte bara för kommande uppdrag utan något man har nytta av resten av livet. Det är ett personligt värde för konsulten samt ett tydligt oberoende kvitto att ha med sig i sitt CV.

– Sen sliter vi med de generella branschmekanismerna att t ex kunderna förväntar sig att kunna ta över konsulterna efter en tids inhyrning. Den delen är svår att bryta då vi inte har skrivit den regelboken.

– Jag brukar säga att vi mer eller mindre är en rekryteringsfabrik! Vi har väldigt många kontakter ute på marknaden och har styrkan att kunna upprätthålla en bra dialog både med våra kunder och konsulter.

Vad är det för nytta med att anlita en konsult istället för att leta efter en anställd?

– Har man inte ett superstarkt varumärke kan det vara svårt att hitta personal själv. Att påbörja en egen rekryteringsprocess, sätta ut en annons på Blocket, och hoppas på att de rätta personerna hör av sig, är lite av ett lotteri. Då tror jag inte att man hittar den bästa kompetensen. Våra erfarna rekryterare har örat mot rälsen. De vet exakt vilka konsulter marknaden erbjuder och var dom befinner sig i sin roll, sin karriär och vilka möjligheter som finns att attrahera dom till nya spännande utmaningar.

– När du kontaktar ett specialistbolag får du direkt kontakt med ett stort upparbetat nätverk. Det är en enkel matematik när man tittar på frågan i ett vidare perspektiv. Konsultbolagets räckvidd är mycket större då man dagligen arbetar med dessa frågor. Lägger man sen till kostnadsaspekten blir valet än mer tydligt. Att rekrytera själv är dessutom ofta förenat med högre kostnader. Lägger man ihop direkta och indirekta kostnader vid en rekrytering ser man snart att det finns mycket pengar att spara på att hyra in istället.

Kombinerar man detta med den tyngd som finns inom nätverket kan konsultbolaget enklare hitta de experter för just de projekten som anställningen avser och bara rikta in sig på att arbeta under den avsedda projektperioden istället för att bli anställd. Här hoppas jag att man tänker till lite i framtiden hur man kan organisara sig. Vill man sitta med egen personal eller borde man anlita experter för den uppgift som ska lösas just nu. 

– Som avslutning måste också sägas att experterna oftast inte vill ta en anställning direkt på ett kundbolag. De vill fördjupa sig inom sin specialitet och det är väldigt få bolag utanför konsultbolagen som kan erbjuda detta.

Det många inte heller tänker på är att de unga i branschen utvecklas väldigt fort och som anställd på ett kundföretag finns inte alltid möjligheter att snabbt hitta nya utmaningar. I ett konsultbolag löser vi detta samtidigt som vi ordnar en smidig ersättare för att lösa uppgiften hos kunden med en ny konsult när den första växt ur rollen.

Hur känsliga är IT-branschen för krisen?

– Vår bransch fungerar som en gummisnodd vad beträffar efterfrågan. Normalt fungerar vi bra när marknaden går i otakt. När det går sämre för en del av marknaden är det ofta full fart på något annat håll. Då kan vi se till att flytta resurserna där emellan.

Mitt argument har hela tiden varit att det är bättre att man är anställd på Centric istället för på Volvo. När Volvo drar ner, då åker du ut!
Är du anställd på Centric, hittar vi ett annat uppdrag till dig.

– Det man hoppas på nu är att Corona inte satt hela ekonomin i takt. Att allting går upp eller så går allting ner. Jag tror att kurvorna kommer att dela upp sig igen med tiden men i början kommer vi nog att se en synkronisering av uppgång och nedgång rakt över hela marknaden.

– Det har gått relativt bra att ställa om. I mars såg vi inget dramatiskt. De frågorna vi fick då handlade mest om att jobba hemifrån. Nyförsäljningen minskade lite. Företagen hade ingen beredskapsplan, oss inkluderat, hur man inom IT tillgodoser alla tidigare givna rutiner när man som anställd inte är på kontoret. En så enkel sak som hur får du din dator, dina inloggningar, vem ska vara din mentor, hur ser er relation ut när man inte kan ses utan allt sker digitalt. Det fanns ingen vedertagen lösning, då uppkommer en stor osäkerhet. Kombinerar man det med den uppkomna situationen och osäkerheten kring när allt öppnar upp igen, skapas det givetvis en försiktighet som bromsar upp. 

– Man brukar säga att det tar sju veckor för oss att lära sig en ny vana. Det har blivit väldigt tydligt under den här krisen. Många har nu fått in den nya vanan att jobba hemifrån. Det är inte konstigt längre, det är normalt. Hela samhället har vant sig vid det. Det är ganska häftigt att genomföra stora förändringar, man får motivationen till det.

Ni arbetar med kompetensförsörjning, IT-tjänster och detaljhandelslösningar. Hur har detaljhandelns problematik drabbat er?

– Vi ser två läger där. Det ena är de som hamnat i djupa problem och fightas för överlevnad. Det andra är dom som passar på att rusta för framtiden och ta marknadsandelar. Det finns drag i vissa sektorer, det byggs många altaner nu. ”Do it yourself” delen har fantastiska tider. Så det är lite gungor och karuseller inom detaljhandeln.  

Vi befinner oss i en mental förberedelseperiod!  – Vad gör vi sen?

Vilka interna processer arbetar ni med just nu?

– I dagsläget befinner vi oss i många interna diskussioner – Hur kommer våra processer att se ut. Ska vi göra likadant eller ändra. Alla gamla sanningar ifrågasätts. Högt som lågt. Det är intressanta frågor och en nyttig övning. Var ska vi sitta, vad ska vi göra, hur kommer kunden att förändras, vilka typer av kompetenser behövas, hur kommer våra kandidater vilja bemötas. Det finns många frågor som är spännande. Nu när vi har kommit förbi den första panikfasen känner jag att hela vår organisationen måste lyfta blicken och planera inför framtiden och tänka framåt.

– Vi kommer bli mer digitaliserade genom att vi effektiviserar processer och tar bort onödigt tidkrävande aktiviteter. Men att möta människor är superviktigt. Att känna sig sedd och uppskattad är viktigt, speciellt i konsultrollerna, där kommer vi satsa ännu mer i framtiden.  

Vi pratar vidare med Klas Bonde och kommer in på hur viktigt det är att skapa bra relationer och synen på omhändertagandet av personal och konsulter. Flera gånger under intervjun beskriver Klas ingående hur Centric har som mantra att alltid sätta konsulterna i fokus.  Nästan lite på ett filosofiskt plan utvecklar han sina tankar.

– Jag vill att alla anställda ska ha en klar uppfattning vad dom vill på kort, medellång och lång sikt med sitt liv. Att alla ska sätta upp sina egna mål.


Vad menar jag med mål? –  Då pratar jag inte om att ha mål som att gå från att vara konsultchef till regionchef på Centric, det handlar inte om det. Jag pratar om livets större mål! Vad vill du med livet och vad kan Centric ha för roll för att hjälpa dig framåt, vara en del i din utveckling att kunna hjälpa dig nå dit du vill.

– Många tror att det är en risk att dela sina drömmar och mål men det är snarare en möjlighet. Folk har en benägenhet att hjälpa till och det vill vi på Centric göra.

– Personer som har mål är mycket mer drivna. Kan vi få våra konsulter att applicera detta tänk så kommer de ha nytta av det hela livet.

Vad har Centric för mål?

– Om vi kan vara ett bolag som hjälper människor att tända den målgnistan och vara bekväma, trygga och öppna i sitt arbete och resa mot sina mål då har vi nått vårt mål. 

– Kan vi sen årligen utveckla, ev. omvärdera och prata om kommande års målbilder och på det enkla sättet få alla att trivas och växa, skulle det vara fantastiskt. Denna process är inte statisk. Vi har alla olika mål i livet och målen förändras hela tiden beroende på var i livet du befinner dig.

Vi fortsätter att prata vidare med Klas om hur Centic har utvecklats. Vi kommer in på hur de arbetar i processen med nykundbearbetningen och berör en öm punkt. Vi berättar att flera av våra läsare, chefer, HR-personer, har hört av sig och kommenterat att de får samtal från säljare som inte har en aning om hur deras bransch fungerar och därutöver även har brister i sina leveranser. Då märker vi att Klas tänder till lite extra när han säger.

En relation startar med – Hej jag heter Klas och jag ringer från Centric.

– Nykundsbearbetningen görs av den som ska äga relationen på lång sikt. Hon ska vara kunnig och veta exakt hur kundens behov och kultur ser ut.

– Vi är dessutom väldigt noga med att säga att vi bara arbetar med IT.
Om du säljer kompetens inom alla avdelningar och nischer är det svårt att vara relevant. Om du som företag säger att du är expert på allt inom HR, ekonomi, finance, IT, marknadsföring och dessutom lägger till att vi har plock & pack och även kan hjälpa dig med lastbilschaufförer. Nä, det går bort.

– Många tycker det är tufft att ringa kalla samtal men det är där relationen börjar. Kan du göra det på ett bra sätt bygger du starka relationer.

– Där tror jag trenden är tydlig om du ser på branschstatistiken. Dom nischade bolagen växer och de stora generalisterna, även om de med näbbar och klor försöker skapa specialicerade sub brands, minskar sina marknadsandelar.

– I framtiden tror jag att enmansföretagen kommer att bli fler och fler. Vi kommer att se ännu fler egenanställningar, trots att den svenska modellen inte är helt mogen för detta ännu. Men jag tror att dessa anställningsformer kommer att explodera. Är du duktig på någonting ska det inte vara svårt att hyra ut dig själv. Jag tror att de breda stora bolagen borde bli lite oroliga. Givetvis kommer de inte att försvinna med de kommer att få slita med lönsamheten.