Per Schlingmann, Fotograf: Roy Rossovich

Per Schlingmann har varit partisekreterare, chefsstrateg och kommunikationschef för Moderaterna och anses vara en av arkitekterna till förnyelsen av ”Nya Moderaterna” och valframgångarna 2006 och 2010. Han har dessutom varit statssekreterare med ansvar för regeringens kommunikation och framtidsarbete. Inom näringslivet är han rådgivare åt företag och organisationer och bland annat vd för flera kommunikationsbyråer. Per har skrivit flera böcker både skönlitteratur samt böcker om kommunikation, förändringsarbete och samhälle och politik. 

Per anses vara en av de mest inflytelserika strategerna inom kommunikation och är bland annat utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer.

Det går inte många sekunder, efter vi satt oss ner, innan Per nyfiket börjar prata och fråga om branschen.se.

Vi förklarar vår resa och hur vi vill skapa en sajt för alla inom branschen att kunna kommunicera, informera och vägleda kommande kunder till rätt val av rekrytering och bemanningsföretag. Att vara branschens kommunikationskanal med allt vad det innebär. 

– Jag tror att ni är helt rätt ute, det finns ett stort segment som är intresserade och har ett behov av att läsa och skapa sig en bild över hur marknaden ser ut och vilka aktörer som finns ute i denna djungel säger Per Schlingmann

– Det är svårt idag att kunna hitta rätt rekryteringsföretag, det krävs inga kriterier att starta! Det är lite som mäklarbranschen i Spanien alla är mäklare. Där spelar företagens varumärken en stor roll när du ska anlita en mäklarfirma. 

– Det som händer och håller på att växlas ut i Sverige är att individen kommer att ha en allt mer framträdande roll än själva varumärket du jobbar för. Idag ställer man sig frågan vem man ska förhålla sig till, varumärkena som rekryterar eller till individen som rekryterar. Jag och många med mig skulle nog föredra individen. 

Idag jobbar Per med berättandet i olika former. Han driver i dag kommunikationsbyrån Per Schlingmann AB och är en flitigt anlitad föreläser inom ämnen som framtidsfrågor, kommunikation och förändringsprocesser. Han arbetar med flera start-ups, sitter i styrelsen för SOS Barnbyar och har gett ut SJU böcker: En omöjlig fiende, Harpsund tur och retur, I maktens öga, Kommunikationskriget, Urban Express som är skriven tillsammans med Kjell A Nordström samt Stå aldrig still! Just nu är han aktuell med boken Familjen Morelli som han skrivit med krögaren Karls Ljung. Hans bok i Maktens öga är dessutom förlaga till TV-serien Den inre cirkeln som finns att se på Viaplay.

”Just nu sker det en väldigt snabb transformation på marknaden”

– Min huvudpoäng i frågan om rekrytering och bemanning är att det handlar väldigt mycket om attityd och förmågan att läsa mellan raderna i folks CV. 

– Min tes är att det som står i ett CV att spelar en allt mindre roll. Yrkeserfarenheter och formell utbildning kommer inte vara framtidens viktigaste kriterium, det kommer att spela en relativt liten roll. Det som kommer att bli mer intressant är det som står ”mellan raderna”. Människans attityd, intressen och förhållningsätt. Hur väl vi kan samspela med andra i en grupp och hur utvecklad vår kommunikativa förmåga är. 

”Det är farligt att hela tiden titta och förlita sig på data”

– Vi har idag 400 000 personer som läser högre utbildning i Sverige. Det är helt nödvändigt med utbildning, men inte tillräckligt för att nå ända fram i ditt sökande av attraktiva jobb.  Ska du sticka ut måste du göra något mer. Just det är det svåra inom rekrytering, att som rekryterare ha förmågan att läsa mellan raderna och se till andra kriterier än din utbildning och CV.  De rekryterare som är framgångsrika, är just de som har den förmågan. Det farliga inom rekryteringsbranschen är att man försöker hitta exakt samma medarbetare, med samma kunskaper och kvalitéer som den som har slutat. För att vara framgångsrik tror jag att man hela tiden måste flytta fram sina positioner. 

– Hela iden med att rekrytera nytt är att hitta personer som kan bryta ny mark som hittar nya affärsmodeller och vågar ompröva och utveckla nya modeller. Att få in nytt blod i verksamheten och ledningen, som har förmågan att se allt i ett nytt perspektiv är grundmodellen för att få företaget att växa. För att få till det måste man våga hitta en ny profil på medarbetaren.  

”Att läsa om kandidatens erfarenhet är det enkla men att se potentialen är det svåra”

– Att läsa om kandidatens erfarenhet är det enkla men att se potentialen är det svåra. Att se en ny människa och att bedöma hur den personen ska kunna växa i en ny roll är som ett skådespeleri. Det är som ett skådespeleri när man castar en person. Man ser en person och sen helt plötsligt spelar hon en helt annan roll som är annorlunda än det man sett sekunden innan. Det är den här magin inom rekrytering som jag tycker är extremt svårt, att kunna bedöma en person utifrån flera möten. 

Per Schlingmann har genom årens lopp själv suttit på rekryterarens stol och rekryterat många personer. Både nu när han sitter i en del styrelser men även när han jobbade inom politiken. Då hade han 32 chefer i chefssystemet. Många av dagens rekryterare använder linkedin som sin egen bibel i sin roll att hitta kandidater. Per har aldrig gått den vägen. Han känner sig inte hemma där. Han anser att dom sociala kanalerna som inte är direkt styrda till arbetsförhållandet är mycket viktigare för att få en inblick i vilka personerna är. Vilka intressen har dom, hur kommunicera dom, vilken är deras sociala profil. 

– Problemet som jag ser är att rekryterare förlitar sig för mycket på det formella utbildningssystemet. Man värderar inte den tysta kunskapen, alltså kunskapen man får genom intresse, talang och att göra saker. Jag tycker det är viktigt att bedöma vad man har för intressen, vilka organisationer man är intresserad av och vad man har för attityder och känslor. Det är avgörande för att hitta rätt kulturbärande person som kan göra ett bra jobb. 

Per Schlingmann har arbetat med flera rekryteringsbyråer och har en positiv syn på deras arbete. Men i valet av byrå, han själv arbetat med och kommer att anlita, kommer han än en gång in på vikten att det är en personberoende bransch. Att det viktigaste är att välja rätt person istället för rätt varumärke, när man anlitar ett rekryteringsföretag. 

– Den avgörande faktorn för framgång är den rekryterande individen. Det är en allmän utveckling på rådgivarsidan. Vilka individer är det som rekryterar snarare än vilket varumärke de representerar. Det är samma sak inom alla konsulttjänstföretag som managementkonsulter, pensionsmäklare. Där går processen framåt från företagsvarumärke till individvarumärke. Det är utmaningen för framgång, att hitta de rätta individerna. 

Du föreläser mycket om förändringsarbete. Det vi upplever med Coronakrisen och det som kommer att ske är att vi på ett eller annat sätt kommer att uppleva förändringens vindar. Åt vilket håll kommer det att blåsa?

– Jag tror att man står inför ett val nu. Antingen tänker man som företag eller ledare att nu är det är kris. Nu väntar vi på att krisen går över och då blir det ungefär som det var tidigare. Eller så inser man att vi kommer att vakna upp till en ny värld där vi redan nu måste fundera på hur vi agerar i den nya världen. Hur kan vi skapa energi och utveckla vår affär.

– Jag tror att man måste orka ha perspektivet att det här kommer att pågå i olika faser, Kanske fram till hösten 2021.  Krisen kommer att få många konsekvenser. De företag, människor och medarbetare som vågar vara innovativa nu tillsammans med de företag som har likviditet kommer att vara de stora vinnarna när allt är över. 

Per Schlingmann
Foto: Johan Hellström

”På medarbetarnivå kommer man värdera upp fasta anställningar. Att vara en del i Gig-ekonomin kommer inte att vara lika attraktivt” 

– Jag tror människor kommer vilja ta lägre risk. Sparandet kommer att öka. 
Samtidigt tror jag paradoxalt nog att den medarbetaren som kommer att vara framgångsrik är den som är benägen att ta denna risk. 

– Sammantaget kommer vi att se en förskjutning på arbetsmarknaden. Det kommer att leda till en förnyad diskussion i Sverige hur våra kollektivavtal är utformade. Det är uppenbart att krisen väldigt tydligt visar om du inte är en del av systemet som skapas mellan arbetsgivare och arbetstagare, har du väldigt lite trygghet. A-kassan är det tydligaste exemplet. Står du utanför finns ingen trygghet. 

– Jag tror på en fortsatt urbanisering, vi kommer att se mycket mer av digitala och fysiska möten. Däremot blir det en återgång när det gäller globaliseringen. Vi kommer att gå mer mot regionalisering. De framtida vinnarna är de som kommer vara nära sina kunder. 

– Vi kommer att se mer av företagande, resande, transporter. Det kommer dock att resultera i gigantiska geopolitiska problem. Utmaningen är Afrika som har en ung snabbväxande befolkning och väldig oklar politisk stabilitet. Vem kommer vilja investera där och skapa arbetsmöjligheter! De kommer få vara beredda att lösa det själva inom sin egen kontinent. 

– Nu prövas företag och människor i den digitala utmaningen. Vi har gått ifrån ett första läge när alla sa: Det här går över snart, under tiden skär vi i våra kostnader och håller veckovisa Teams möten där vi pratat och vinkar till varandra. Idag känns det som att vi har hunnit skapa oss strategier då vi vet att krisen kommer att fortgå. De företag som inte har hunnit tänka i flera steg, ser sig om efter möjligheter och strategier för att möte upp framtiden kommer att få det väldigt svårt. Restaurangerna är ett fantastiskt exempel på hur man är innovativa och hittar nya affärsmöjligheter och modeller, det borde varje företag inom branschen tänka på. 

Som ledare blir den kommunikativa förmågan allt viktigare både externt och internt för att bygga kultur och värde. Vad krävs det för att nå ut på rätt sätt?

– För att vara framgångsrik idag krävs det att man har en personlighet. Titta bara på Petter Stordalen eller Isabella Löwengrip eller för den delen Anders Tegnell. 

– Anders Tegnell begår alla kommunikationsteoretiska misstag man kan tänka sig. Han har inga talarpunkter, han ställer upp på alla intervjuer, men han är väldigt autentisk och det vinner han på. Det är det som hela utvecklingen visar. Att autenticitet och personlighet är det som är nyckeln till framgångsrik kommunikation. 

Slutligen frågar vi Per om han ser några trender inom branschen framför sig?

”Jag tror att de på sikt kan komma att bli en maktförskjutning”

– Idag bygger branschen i Sverige på att rekryterarna anlitar konsulter. Jag tror att vi på sikt kommer att se en förskjutning till att kandidater kommer att vilja anlita rekryterare. Så fungerar det inom skådespeleri och idrottsvärlden. 

– Är du en grymt bra UX kodare så kommer det på sikt att bli en självklarhet att du har en agent som både förhandlar lön och villkor! En rekryterare som företräder dig och som bidrar med sin kunskap och förmåga att företräda just dig i din yrkeskarriär. 

Författat av Dejan Smiljanic
[email protected]