Peter Johansson, lokalt förankrad i bemanningsbranschen i Ljungby, stärker upp med sin gedigna branschkunskap som både Empleo och Peter ser potential i att utveckla ytterligare. Peter är en inspirerande ledare och affärsutvecklare som med trygg hand kommer vidareutveckla den lokala bemanningsaffären på såväl tjänstemanna- som kollektivsidan.

-Det är med stor glädje och stolthet vi ser fram emot att stärka upp vårt redan kompetenta Empleoteam i Ljungby, där Peter kommer bli en ytterst viktig del i vår fortsatta framtida satsning, såväl lokalt som regionalt. I det rådande världsläget väljer Empleo att vara offensiva och kompetensutveckla verksamheten ytterligare. Vi ser positivt på framtiden och vår fortsatta tillväxt i södra Sverige.

Det ska bli riktigt spännande och skoj att få börja jobba på Empleo som arbetar lokalt. Jag känner att jag kommer till ett inspirerande team som har ett gott rykte om sig och alltid arbetat otroligt seriöst och med värderingar som jag uppskattat. Jag känner mig taggad för att anta utmaningen, säger Peter. Läs gärna hela artikeln https://lnkd.in/dTkFbpA

Rebecca Moberg
VD Empleo bemanning och rekrytering