Job Solution är rekryteringsföretaget som ser trendlinjerna framåt och vill satsa sig ur krisen. De har just signat upp ett nytt kontor och går från 190 kvm till 375 kvm och anställer 5 personer.

Carl Rehnman, Viktor Rönn
Carl Renman & Viktor Rönn

– Vi tror att ingen vinner på att spara sig ur denna pågående kris. Man måste bemöta den rådande situationen med att vara aktiv och investera inför framtiden säger Viktor Rönn, en av grundarna till Job Solution, när vi inledningsvis ber honom berätta om deras nuvarande strategi.

Branschen.se har sedan starten hunnit med att prata med ca 20 av branschens företag om deras verksamhet och inriktning. Tyvärr har många av frågorna handlat om den rådande situationen där vi naturligt kommit in på ämnen som permitteringar, jobba hemifrån, digitala möten och hur man i största allmänhet försöker överleva den rådande krisen.

Nu senast besökte vi ett företag som går mot strömmen. Ett företag som ser möjligheter i att expandera och försöker ta marknadsandelar, när andra håller igen. Ett företag som inte väntar på att vindarna skall vända utan satsar och investerar, mitt i värsta krisen.

”Job Solution går mot strömmen”

– Vi är ett nytänkande företag inom headhunting och search som i sommar har varit verksamma i 5 år. Företaget växer för varje år där vi från det senaste bokslutet tog kriterierna för Gasellen*. Idag har företaget 14 anställda med en prognos om fortsatt tillväxt även i år. 

– I och med att arbetsmarknaden förändrades i rask takt från arbetsgivarens fördel till arbetstagarens fördel såg vi en lucka på marknaden och vi ansåg att rekryteringsprocesserna gick att förbättra.

– För att arbetsgivaren skulle kunna bibehålla sin konkurrenskraft var de tvungna att sälja in sig bättre för att fortsatt attrahera kandidaterna. Det var där Job Solution kom in i bilden. Vi erbjöd våra säljprocesser, som ett verktyg, till kunderna för att de fortsättningsvis skulle kunna attrahera de rätta och bästa medarbetarna.

Viktor Rönn som grundade Job Solution för fem år sedan berättar vidare att han vid uppstarten såg möjligheterna med att kapa bort vissa led i rekryteringsprocessen och inrikta sig på det som gör alla företag till vinnare, nämligen att ha en professionell och stark försäljningsavdelning.

– Vår strategi de första åren var att skapa en säljkultur och att erbjuda våra kunder möjlighet att nå fram till kandidater som de själva skulle få svårt att attrahera.

– Ser man till våra kunder har många en befintlig personalavdelning internt som sköter allt. Det är oftast inte där man har utmaningen i rekryteringsprocessen menar Viktor Rönn.

– Utmaningen ligger i att hitta rätt person och kunna attrahera honom eller henne till en första intervju. Vi arbetar som ett komplement till den interna HR avdelningen. Vår framgång är att erbjuda en avskalad del av en full rekryteringsprocess. På så sätt blir vi effektivare både i tid och pris säger Viktor Rönn.

Job Solution växte ganska snabbt. Redan efter två år rekryterades Carl Renman in som delägare vilket gjorde att man tog ytterligare ett steg framåt i säljmodellen. I samma veva började de förtydliga sin profil mot segmenten inom samhällsbyggnad, infrastruktur och teknik.

– Det vi är väldigt stolta över är att vi genom årens lopp har hunnit att etablera nära relationer med våra största kunder. Ser man till vår omsättning kan vi konstatera att 65 % av vår totala omsättning utgörs av våra 15 största kunder.

– Vi tror i grund och botten inte på kortsiktiga samarbeten. Om man ska vara framgångsrik över tid så måste det finnas ett långsiktigt tänk. Vi finns självfallet där för bolag som behöver en akut lösning för ett rekryteringsuppdrag, men vi tror att både vi och våra kunder mår bättre över tid med ett långsiktigt samarbete där vi lär känna varandra närmre säger Carl Renman.

”DET VAR MYCKET VI INTE VISSTE, MEN DET VI VISSTE VAR ATT VI KUNDE SÄLJA”

Ni hade ingen erfarenhet av att driva bolag eller kunskap om rekryteringsbranschen, ändå har ni lyckats! Vad har varit er framgångsmodell?

– Vi har byggt vårt bolag på driv och engagemang. Varit effektiva och sett till kundnyttan. Vi hade ingen utbildning eller mentor som lärde oss marknaden. Allt vi har idag har, har vi skapat från noll. Jag tror att en del av vår framgång i början byggde på att vi var transparanta mot de kunder vi försökte attrahera. Vi var öppna med att vi inte hade de bästa dokumenten, vi jobbade inte i de coolaste systemen säger Viktor Rönn.

– För att arbetsgivare ska sticka ut från mängden och göra sig åtråvärda som arbetsgivare måste man kunna sälja in sig på ett bra sätt. Det visste vi att vi kunde hjälpa till med då vi kunde sälj och visste att med våra säljkunskaper kunde vi hjälpa våra kunder att hitta de rätta medarbetarna. Vår modell har med tiden utvecklats, men då som nu strävar vi efter en långsiktighet med våra kunder. Vi vill bilda nätverk och samarbeten och följa kunden under deras resa.

Hur ser er arbetsmodell ut, finns det något unikt i er rekryteringsprocess?

– Det finns vissa aktörer som arbetar som vi gör. Men vi är proaktiva i vårt sätt att tänka framåt säger Carl Renman.

– Vi har tex tagit fram en modell för företag som är abonnemangsbaserad där vi upplåter en säljare och rekryterare till kunden som en egen del i deras egen rekryteringsavdelning. De arbetar nära med kunden men sitter i våra lokaler med uppdrag att agera som kundens egen rekryteringsavdelning. På så sätt kan vi erbjuda en heltäckande tjänst till bolagen som bygger på närhet, kunskap och dedikation i att attrahera dom bästa medarbetarna på marknaden i en abonnemangsform som kan fortlöpa månad per månad eller det behov som föreligger. 

– För övrigt bygger vår modell på enkelhetens lag. Våra kunder har ett fast pris baserad på den tid vi lägger ner. När man anlitar oss får man mer aktivitet och en prisvärd lösning kombinerat. Många av våra kunder väljer oss för att de upplever att de får en hög ROI jämfört med våra branschkollegor. Att kunna kombinera ett bra pris med ett bra resultat visade sig vara något många sökte.

”Vi är mer effektiva, vi levererar bättre och vårt pris är lägre. Det är de tre vanligaste anledningarna till att vi får nya uppdrag”

– Vad beträffar vår leverans kan vi konstatera att alla kunder vi arbetade med under 2019 fortfarande anlitar oss för sina kommande rekryteringsuppdrag berättar Carl Renman.

Nu expanderar ni. Ni simmar mot strömmen, anställer och investerar mitt i krisen. Hur går era tankar?

– Hade du frågat mig för en månad hade du fått ett lite oroande svar. Vi som alla andra visste inte vad som väntade oss. Vi blev rädda och defensiva i våra tankar. I dag kan vi säga att vi andas optimism och ser ljust på framtiden och dess utveckling för vårt bolag säger Carl Renman.

– April månads utfall blev bättre än den prognos vi satte upp i början av krisen. Självfallet har vi tappat intäkter likväl som alla andra, men vi lyckades bromsa nedgången relativt snabbt och har sedan haft en bra orderingång.

– Krisen är förödande för många bolag då den drabbar samhället och hela näringslivet. Inom vår bransch har nästan alla företag permitterat. Kompetensen ute på marknaden har idag aldrig varit så hög som den är på grund av den rådande situationen. Vi ser en möjlighet att ta tillvara på och attrahera erfarna och hungriga medarbetare till oss som kan hjälpa oss att utmana oss själva och komma med nya perspektiv och infallsvinklar

”Vissa bygger vindskydd andra bygger väderkvarnar”

Med andra ord expandera, ni anställer och gasar er ur krisen?

– Vi ser framåt och tänker långsiktigt. Samhället har så smått börjat öppnas, snart börjar hjulen att rulla igen och när det händer vill vi inte starta med att rusta för framtiden. Vi vill vara väl förberedda, bära ledartröjan och vara i förberedda för det behov som kommer att uppstå.

Hur många personer söker ni till bolaget?

– Vi har just anställt 2 personer. Vi söker ytterligare en rekryteringschef och två nya säljare. Totalt fem personer kommer vi att anställa säger Carl Renman.

– Vi är lyckosamma då vi sitter och arbetar med branscher som sitter i långa, stora bygg och infrastrukturprojekt. Där pågår projekten, leveransen måste slutföras. Detta ger oss mod och styrka att anställa och ta marknadsandelar.

– Innan krisen, under 2019 såg vi en marknadsförskjutning i att företag, våra potentiella kunder, planerade att bygga upp interna HR avdelningar med interna rekryterare. Det oroade oss lite. Trenden nu är att dessa satsningar på egna rekryterare inte kommer att vara lika aktuella efter krisen. Man kommer att vara försiktiga med sina overheadkostnader inom vissa funktioner som HR, ekonomi mm. Däremot finns projekten kvar och rekryteringsbolag kommer att få i uppdrag att rekrytera in deras personal till projekten. Det inspirerar oss att utvecklas och satsa inför framtiden.

* Gasellföretag

Dagens industri utser de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har dom gjort sedan år 2000 och i år för 20:e året i rad.

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.