| Artikel 1 I

Överblick

Under det senaste decenniet har vi kunnat höra och läsa alltmer om gig-ekonomin, och den tekniska utvecklingen som fortsättningsvis kommer att ändra vårt sätt att leva och arbeta. Faktum är att, trots att denna förändring verkar vara revolutionerande, så är frilansarbete ingen ny företeelse.

Termen “gig-ekonomi” avser det ekonomiska systemet som kretsar kring frilansarbete.

Denna typ av uppdragsarbete är i sin karaktär tillfällig. Historiskt har man använt ord som exempelvis “daglönare” eller “inhoppare ”. I grunden är detta ett och samma fenomen.

I dag finns termen också inom mer formella branscher. Vi ser nu att även webbdesigners, läkare och ingenjörer har blivit giggare. Dessa föredrar kanske att vara egenföretagare istället för heltidsanställda.

Den globala tillväxttakten för gig-ekonomin 2014-2020:

Gig-ekonomi

Källa: Secondary Research Analysis, “Global Gig Economy and Sharing Economy Market 2014 – 2024”

En del giggare försörjer sig helt och hållet på att ta gig-jobb, medan andra väljer att ta gig för att tjäna lite extra pengar utöver sin befintliga lön. Det har också visat sig att gig-arbetare framför allt uppskattar den frihet som detta arbetssätt tillåter. Denna livsstil gör att man kan välja sina egna arbetstider och uppdrag, och samtidigt slippa all byråkrati och administration.

Det innebär även att man utför väldigt många olika uppdrag för olika företag, vilket gör det möjligt att utveckla sina färdigheter, och att bredda sitt nätverk exponentiellt.

Teknologiska framsteg

Den revolutionerande aspekten inom gig-industrin är utvecklingen av den teknik som effektiviserar processen – den så kallade “plattforms-ekonomin” – som är centrerad kring online-plattformar som exempelvis Foodora och Gigger. Dessa hjälper frilansare bland annat att hitta jobb och fakturera utan företag. Det är denna teknik som har lett till formalisering och namngivning av gig-ekonomin.

Bemanningsföretag har arbetat på liknande sätt i årtionden. I ett sådant förhållande anställer emellertid bemanningsföretaget giggaren för att utföra en arbetsuppgift för det företaget som har tilldelat uppgiften. I plattforms-branschen är giggaren en oberoende arbetare som använder plattformen för att slutföra uppgiften som begärs av företaget.

Gig-företagen fortsätter att utveckla sina tjänster och möjligheter. Många erbjuder matchmaking mellan gig-arbetare och företag. Det finns också plattformar som hanterar faktureringsprocessen för en liten serviceavgift till giggaren. De mer utvecklade plattformarna erbjuder även gig-arbetare möjligheten att gå med i personalpooler, och att schemalägga sina aktiviteter. Vissa plattformar erbjuder företag möjligheten att schemalägga sin gig-personal och få sina löne- och administrativa uppgifter hanterade av plattformen.

Flera möjligheter till flera människor

Framstegen i gig-ekonomin innebär att människor inte längre är geografiskt begränsade. Plattformarna möjliggör att företag med online-baserade uppdrag kan välja mellan ett stort utbud av sökande över hela världen.

Fördelen med detta är att många individer, som tidigare inte varit del av den tillgängliga arbetskraften, nu får möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. Dessa grupper av utestängda personer har hittills omfattat bland annat flyktingar, funktionshindrade personer eller människor som av olika skäl inte kan upprätthålla ett heltidsarbete. Det säger sig självt att mobiliseringen av dessa tidigare utslagna grupper är en fördel för den totala ekonomin eftersom det innebär en ökning av produktiva människor och en minskning av de som är beroende av sociala förmåner.

Den förutspådda marknadstillväxttakten för den globala gig-ekonomin 2019-2024

Gig-ekonomi graf 2
Källa: Secondary Research Analysis, “Global Gig Economy and Sharing Economy Market 2014 – 2024”

Gig-arbete ger även frihet till individer att välja när de vill arbeta. För många innebär detta att de kan schemalägga sitt arbetsliv för att anpassa det till sitt privatliv. För traditionellt anställda är det oftast tvärtom.

I en nyligen publicerad rapport från Aon uppgavs att 26 procent av HR-direktörerna inom personalförvaltningen i Europa förutsätter att upp till 75 procent av deras arbetskraft kommer att bestå av gig-arbetare senast 2025.

Behovet av dialog & förordningar

Den snabba utvecklingen i industrin har skapat ett stort behov av riktlinjer och förordningar som måste införas i samband med ökningen av gig-arbetstagarna. Dessa är i nuläget relativt utsatta eftersom de inte beviljas samma sociala skydd som de traditionellt anställda.

Dessutom erkänns giggare inte av många myndigheter och andra institutioner. Studier har visat att de ofta känner sig osynliga av både banker och politiker. Detta resulterar i att man hindrar dem från att till exempel kunna säkra lån, kreditkort och sociala förmåner.

I en intervju om denna utveckling noterade Glen Hodgson, Free Trade Europa, vikten av att initiera en dialog mellan relevanta aktörer för att säkra och ytterligare formalisera branschen. I intervjun uttryckte Glen att det måste finnas ett samarbete mellan gig-arbetare, politiker och plattforms-företag, där ansvaret tilldelas och accepteras av var och en av dessa intressenter.

Vad vi kan lära oss av Covid-19

Vi måste ta hänsyn till den senaste utvecklingen av Covid-19 och överväga hur en sådan situation kan påverka branschen i framtiden.

Även om nuvarande generationer kanske aldrig upplevt någon världshändelse så omfattande som Covid-19, kvarstår faktumet att samhället faktiskt kan övervinna stora kriser; att vi fortfarande lever idag är ett bevis på det.

I takt med att situationen har utvecklats har vi börjat se att gig-ekonomin framstår som ett viktigt verktyg för sysselsättningen i framtiden. Gig-arbetare har kunnat framhärda genom krisen på grund av de egenskaper som de besitter.

Giggare är för det mesta mycket anpassningsbara eftersom de ständigt behöver acklimatisera sig till nya miljöer och omständigheter. Därför är de också alltid redo att acceptera oväntade och abrupta förändringar.

En annan egenskap är mångsidighet. Många vet att det är viktigt att upprätthålla en mångsidig kompetens för att lyckas. Detta gör det möjligt att ta jobb inom olika områden. Pandemin har visat att sådana egenskaper kommer att vara värdefulla för alla människor – även i framtiden!

Den mest grundläggande aspekten av denna typ av arbete är flexibilitet, både för giggaren och uppdragsgivaren. Gig-arbetare har större frihet när det gäller arbete och personligt liv. Samtidigt kan företagen fokusera sina fast anställda på andra behov som verksamheten har. De kan spara tid genom att överlåta till exempel schemaläggning till en plattform.

En framtid full av löften

Gig-ekonomins framtid är full av löften. Den kommer att bana väg för miljontals människor. Därför är det viktigt att till fullo förstå mekanismerna och de konsekvenser som står på spel.

Denna serie artiklar kommer att gå på djupet i ämnet gig-ekonomi. Vi kommer att dela åsikter från ledande experter i branschen och lära oss mer om giggare som har varit tidiga användare av framtidens arbete.