Det har gått inflation i nätverkande!


Att ha ett eget nätverk, i sociala mediekanaler eller i mötesform, är något många företag har. Problemet är att man i regel inte vet vem som är medlem i det egna nätverket. Man har en tro på att, ju fler medlemmar som finns i nätverket desto bättre är det. Man söker likes och bekräftelse genom sina inlägg och de nätverksträffar man arrangerar besöks oftast av samma personer om och om igen.

Anna Forsberg och Rebecca Uhrfeldt, Dmatch
Anna Forsberg och Rebecca Uhrfeldt, Dmatch

Många nätverk skapar inget, bidrar inte till någonting, ger inget tillbaka och är i längden inget annat än en bekräftelsespegling där syftet är att ha en egen hejarklack som applåderar det nya inlägget eller nätverksträffen, men där ingen egentligen bryr sig om syfte eller mål!

Men så finns det nätverk som har ett syfte att förändra. Nätverk som grundas ur ett behov av att påverka och försöka lyfta fram frågor för att göra en skillnad.

Branschen.se träffade två av grundarna till ett sådant nätverk. Anna Forsberg och Rebecca Uhrfeldt, som arbetar på rekryteringsföretaget Dmatch, har skapat en mötesplats och ett exklusivt nätverk för kvinnor inom Tech, IT och Digital.

– Branschen inom Tech, IT och digital är en mansdominerad bransch där kvinnor oftast inte sitter i ledningsgrupper och högre positionen. Kvinnor är i klar minoritet och det vill vi bidra till att förändra med nätverket WTEQ inleder Anna Forsberg.

Både Anna och Rebecka har en gedigen bakgrund som rekryterare inom området. De vet att branschen inom Tech, IT och Digital skriker efter kompetens. Genom deras nätverk får medlemmarna synlighet gentemot rekryterande företag och organisationer i branschen. Med nätverket vill de agera föregångare och ledstjärnor för ökad mångfald och inkludering.

”Vi möjliggör för kvinnor inom Tech, IT och Digital att träffas, prata och faktiskt göra skillnad.”

– När vi är ute hos kunder vill de flesta ha in kvinnor i sin verksamhet. Sen har man inte kulturen på företaget att behålla kvinnorna inom företaget. Vi lever i en värld där män rekommenderar andra män och kvinnor också rekommenderar andra män. Bägge dessa kulturer vill vi vara med och påverka med vårt nätverk berättar Rebecca Uhrfeldt.

Hur skapades nätverket WTEQ?

– Vi ville inte ha ett traditionellt nätverk där alla var välkomna men få engagerar sig.

Vi ringde istället upp de kvinnor som vi hade kontakt med och som nätverkade i stor utsträckning. Vi frågade, vilka de skulle vilja bjuda in till nätverket. WTEQ blev på det sätter ett rekommendationsnätverk. Där man genom en rekommendation kan förslå någon att bli medlem i nätverket. Ålder och titel har ingen betydelse, bara man har ett driv och kompetens samt viljan att vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning.

– Tanken med WTEQ är att skapa en inspirationskälla för alla kvinnor med inspirationsevent och föreläsningar. Vi vill samtidigt ge kvinnorna möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Vår ambition var att skapa en mixad kultur där både talanger och förebilder kan mötas och få möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskaper.

– Vi var bestämda med att vi inte ville ha ett klagande nätverk utan ett forum där inspirationen flödar och där idéer och lösningar står i fokus. Vi ville skapa en plattform där företag kan se potential i hela befolkningen och rekrytera kompetens på meriter säger Rebecca Uhrfeldt.

”Man kan inte exkludera 50 % om man vill hitta riktig talang”

Eva Swartz Grimaldi

Vad har ni för aktiviteter, vad producerar nätverket?

– Idag har vi ca 200 medlemmar i nätverket som alla har kommit in på rekommendationer. Vi strävar alltid efter en dialog med samtliga medlemmar där vi skapar intressanta föreläsningar och forum. Vi har under Corona krisen haft flera Walk and Talks där vi har promenerat, pratat, utbytt erfarenheter och avslutat med en lunch på Djurgården. Vi har även haft ett WTEQ Launch där Eva Swartz Grimaldi, Anna Dahlen, Elsa Bernadotte, Lill Grebing delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

– Den 12 juni arrangerar vi en frukost webinar där Allbrights VD Amanda Lundeteg presenterar den senaste Allbright rapporten samt en paneldebatt därefter med olika techbolag. 

– Med alla våra event, vill vi skapa en dialog, debatt och samtidigt bygga kunskap. Försöka påverka mer mot jämställdhet och mångfald där kvinnors kompetens skall vara i fokus avslutar Anna Forsberg.

Dmatch är verksamma inom Rekrytering & Interim, specialiserat på Tech – Digital – ICT.
De kombinerar kompetens från två branscher: gedigen erfarenhet och kunskap om den globala Tech industrin, samt Rekrytering & Interim