Hammer & Hanborg är ett konsultföretag inom rekrytering, organisationsutveckling och förändringsledning med 25 års erfarenhet och verksamhet i hela Norden.

Christina Hammer
Christina Hammer, Founding Partner på Hammer & Hanborg

Christina Hammer, Founding Partner på Hammer & Hanborg har varit med från början och grundat företaget. Idag 25 år senare berättar hon för branschen om deras syn på framtiden.

– Framgångsrika affärer byggs av människor – människor med förmåga att kommunicera. Att kommunikation är en framgångsfaktor det är utgångspunkten för vårt företag säger Christina Hammer

– Idag arbetar vi inom Hammer & Hanborg med en platt organisation där vi inte har en VD utan olika typer av ansvarsområde där personalen har ett stort inflytande. Vi har en styrgrupp där alla personer i styrgruppen har ett eget ansvarsområde. Om någon av våra medarbetare behöver bolla en fråga kan de prata med olika personer. Vi samarbetar kring alla frågor och kommer gemensamt fram till våra beslut, då behövs ingen VD.

– Jag tror detta är framtiden för oss och för många företag och organisationer. Som medarbetare får man ett större inflytande, fler personer blir involverade i processerna och det skapar ett större engagemang säger Christina Hammer.

Hammer & Hanborg är företaget som lyfter blicken och tänker långsiktigt. De arbetar med att framtidssäkra organisationer, att säkerställa att strategier omsätts till action genom att engagera och entusiasmera människorna i organisationen. Mycket av deras arbete handlar om att försöka öka samarbetet och självledarskapet. För att på så sätt hjälpa kunder att skapa en organisation som både kan och vill förändras.

”Jag har en uppfattning om att det kommer att finnas mycket färre chefer i framtiden”

– Vi har alltid stått på våra två ben rekrytering och uthyrning. Vi är en mellanhand mellan kandidater och kunder. Idag kan kunder och kandidater nå varandra utan oss som mellanhand på ett sätt som de inte kunde för 10 år sen. Det har bidragit till att det under en längre tid pågått en resa hos oss om att göra oss mer relevanta för våra kunder. Och då handlar det framför allt om att utveckla kunskap och insikt för att med hjälp av den kunna erbjuda rätt stöd till varje enskild kunds speciella behov. För mig handlar det inte bara om att förmedla en person utan att också vara med och driva utvecklingen hos våra kunder

När man läser om Hammer & Hanborg och pratar med Christina Hammer får man helt transparanta svar. Hon delar med sig av deras arbetsmetod och strategi som för övrigt just grundar sig på en syn av fullständig öppenhet. Här finns inga dolda agendor inga svar som kräver en eftertänksamhet. De bidrar, delar med sig av sin erfarenhet genom att bjuda sina kunder på frukostseminarier och webinars där deras kompetens om synen på framtidsfrågor får ett betydande fokus.

– Jag tror vi blir ett bättre företag om vi kan öppna upp oss inför alla. Det viktiga är våra värderingar menar Christina Hammer.

– Vi har varit tidiga med allt. Vi har alltid velat ligga långt fram och spana in i framtiden för att hjälpa våra kunder. Det handlar inte om vilken medarbetare du skall ha idag utan vilken medarbetare som kan följa med dig flera år framåt. Vi vet att framtidens professionella liv kommer se helt annorlunda ut. Kompetensbrist är det största hindret för tillväxt i alla branscher, därför tar vi hela tiden fram nya insikter och arbetsmetoder för att kunna kompetenssäkra kundens organisation för framtiden.

– Varje år möter vi tusentals kommunikativa ledare och specialister det ger oss en unik bild av hur branschen utvecklas och vad som är aktuellt just nu. Men vi vill också veta vad som händer framåt! Så att vi alltid kan ligga i framkant och erbjuda det senaste inom vårt område. Därför genomför vi varje år – Nordens största undersökning i sitt slag – som fokuserar på trender och förändringar för yrkesroller inom området.

– Vi har gjort det till vår mission att vara med och skapa framtidens professionella liv. Vi valt att presentera vår kunskap från våra undersökningar och övriga insikter i boken ”Framtidens professionella liv 4.0”
Boken innehåller visioner där vi utforskar tio perspektiv som kommer att få stor inverkan på hur vi jobbar i framtiden.

– Boken som vi har är helt gratis att läsa.

Framtidens professionella liv 4.0
Framtidens professionella liv 4.0

Marknad och kommunikation är efter IT de som driver utvecklingen i bolag framåt

Vilka kunder vänder ni er till?

– Vi har alltid varit nischade inom vissa yrkesområden. Där har kundernas inriktning inte spelat någon roll vad det gäller rekrytering och hyra. Vi har jobbat brett inom både offentlig och privat sektor där kunder som har prioriterat marknad och kommunikation har varit de som vänt sig till oss.

Hur kommer prioriteringen av marknadsavdelningar och kommunikation se ut i framtiden?

– Vad många ännu inte förstår är att marknadsföring inte bara handlar om vad man håller på med på marknadsavdelning. Marknadsföring är egentligen hela kundresan. Där alla på bolaget är med och påverkar och marknadsför företaget, produkten eller tjänsten man har och vill förmedla ut mot kunden och övrig marknad

– Under årens lopp har kommunikation förändrats, från en fråga för marknads- och kommunikationsavdelningen till att beröra alla delar av organisationen. Idag kan vi verkligen säga att allt – och alla – kommunicerar.

– Vi har gjort en rapport om hur marknadsavdelningar kommer att se ut framöver.  Den påvisar bland annat att marknadsavdelningarnas roll kommer att förändras och att det blir färre chefer i varje bolag. När inte marknadschefer finns framöver, i den roll som finns idag, blir alla i ett bolag involverade i kunden och kundresan på lite olika sätt.

– Man får aldrig glömma bort att det inte är kunden som skall förhålla sig till hur vi är organiserade. Det är vi som skall förhålla oss till kundens upplevelse av oss säger Christina Hammer.

Ni beskriver och pratar mycket om kommande möjligheter med GIG ekonomi. Hur tänker ni?

– Vår ambition är att bli navet i den nya gig-ekonomi som växer fram, där fler och fler är intresserade av mer tillfälliga ”gig” snarare än tillsvidareanställningar. Vi vill erbjuda tillhörighet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de som ”giggar” och vi vill hjälpa våra kunder att hitta precis rätt kompetens i rätt tidsperiod för sina behov.

– Vi är inne i ett skede som kommer att öka upp takten på en massa saker som har bubblat inom vår marknad. Transformeringen av arbetslivet kommer att öka nu. Gig ekonomin har jag alltid pratat om och varit övertygad om dess värde, den kommer att öka nu.

– Jag tror att det finns väldigt många företag som kommer att behöva mycket kompetens framöver men de kommer att vara försiktiga med att anställa. Om vi kan få trygghetssystemet att fungera för dom som har flera arbetsgivare kommer gig ekonomin att explodera. Det händer nu. Tempot kommer att öka i flera förändringsprocesser. Det kommer att behöva förändras.

Hur påverkar Coronakrisen det kommande förändringsarbetet?

– Tempot i de förändringar som varit på gång under flera år kommer att accelerera i och med Corona krisen.

– Vi behöver vara mer på tå. Vi är inne i en transformation av vår bransch. Coronakrisen kommer att snabba på allting. Vi måste lyssna på våra kunder och vad de vill ha.

– Jag tror att vår bransch på lång sikt kommer att få problem för att vi är en mellanhand. Vi kommer nog på sikt att få det tufft. Det blir färre anställningar.

– De bolag som enbart arbetar med rekrytering och inte har en bemanningsdel eller Gig del kommer att få det tuffast i framtiden. Vi kommer behöva vara extremt innovativa framöver för att klara av dessa förändringar menar Christina Hammer.