Strigo-koncernen breddar sitt erbjudande och kommer via dotterbolaget Dungadon öppna Stöd och matchning (STOM) på ett flertal orter i landet. Först ut är följande orter: Jönköping, Eksjö, Halmstad och Göteborg.

Genom detta uppdrag via Arbetsförmedlingen blir nu Strigo-koncernen via dotterbolagen Dungadon, MoA Lärcentrum och Veldi Kompetens ett komplett kompetensföretag genom arbetsförmedling, rekrytering, bemanning och utbildning.

Veldi AB:s VD Roger Psajd säger:

”Vi känner oss glada över att kunna hjälpa fler till ett jobb inom industrin nu när hjulen sakta börjar rulla igång igen.

Strigo är en kompetenskoncern med fokus på vuxnas utveckling i livet. 

I dagsläget består koncernen av MoA lärcentrum, Veldi Kompetens och finns på flera orter i landet. Koncernen står just nu inför en mycket spännande fas då vår omvärld förändras snabbt – samhället förbereder sig inför en framtida privat arbetsförmedling där Strigo ser sig som en självklar aktör inom industri- och vårdbranschen. Vi har idag verksamheter inom utbildningar, rekrytering och bemanning vilka alla växer snabbt och med grund i ovan omställning har vi siktet inställt på att starta upp nya verksamheter inom kompetensförsörjning.