Vi på branschen.se har under våren berättat om hur enkelt det är att starta upp ett rekryteringsföretag. Har du en telefon och en dator kan du relativt snabbt få upp en hemsida och börja kontakta kunder och utge dig för att vara specialist inom rekrytering. Ingen utbildning krävs, ingen certifiering, ingen kunskap och framförallt inget erfarenhetskrav.

Linda Gadd, Andara
Linda Gadd, Andara

Andara är ett företag i motsats till allt detta. Ett relativt ungt bolag där grundarna har en lång erfarenhet och kunskap inom branschen. Vid uppstarten såg de en möjlighet att etablera ett företag med en process i nära dialog med kunder och kandidater i syfte att spara värdefull tid och hitta den bästa kandidaten för sina kunder. Grundarna till bolaget är Lilian och Svante Norin som startade upp Kontorsjouren som bildade grunden till Adecco Sverige samt även Resurs Bemanning som idag är en del av Wise. Med sin gedigna erfarenhet startade de Andara i ambition av att vara ett kundnära rekryteringsföretag som hellre levererar kvalité än kvantitet.

– Rekrytering bygger på erfarenhet, metodik, kunskap och en förmåga att sätta sig in i den miljö där den blivande anställde ska arbeta. Vår målsättning är att se till att alla sökande kandidater får en bra upplevelse av kundföretaget och av hela rekryteringsprocessen berättar Linda Gadd.

Linda Gadd har jobbat på Andara i två år. Hon kommer från telekombranschen som personalledare på Bredbandsbolaget och Telenor. I grunden är hon ekonom och efter att hon avslutat sin anställning fick hon möjlighet att återuppta sina studier och började studera igen med inriktning på ledarskap, HR och arbetsrätt. Vid årsskiftet gick hon in som delägare och VD på Andara.

– Andara är ett litet bolag med fem anställda på kontoret, och alla de fördelar som ett litet bolag har med ett starkt engagemang och delaktighet. Alla på bolaget är inblandade i samtliga processer från sälj, kundmöten, rekryteringen och konsultshantering. Vi vill absolut växa men vi vill behålla det lilla bolagets fördelar med att vara snabba, flexibla och att kunna arbeta med personliga relationer säger Linda Gadd

– Vi jobbar med tjänster på kontor inom Stockholm där vår styrka är att vara flexibla och anpassa oss efter kundens behov beroende på om kunden vill rekrytera eller bemanna. Merparten av våra uppdrag är inom ekonomisektorn men vi tillsätter även många jobb inom HR, lön, marknad, administration med flera. Vi är inte specialiserade inom några kategorier av branscher. Våra kunder finns inom alla branscher som är i behov av ekonomer och kontorspersonal i Stockholmsområdet.

Ni både bemannar och rekryterar?

– Under de år vi varit verksamma har vi mest levererat en kombination av hyra och anställning som vi kallar för Hyrköp. Kunden hyr konsulten i sex månader vilket ofta motsvarar provanställningen för att sen övergå till en fast anställning hos kunden. Vi tycker detta fungerar bra eftersom både kunden och kandidaten har lite av hängslen och livrem. Vi omsätter våra konsulter var sjätte månad där, i princip, alla våra hyrköp resulterat i att kandidaten gått hela vägen och blivit anställd.

– Nu i dessa tider upplever vi redan att våra kunder i större utsträckning väljer att hyra in sin personal på bekostnad av att rekrytera. Det är en trend som vi upplever kommer att hålla i sig framöver innan allt har stabiliserat sig igen säger Linda.

Andara är ett namnet på en kristall

Hur arbetar ni i era processer?

– Genom att lära känna kunden, deras verksamhet och kultur, skapar vi oss en god bild av deras behov och vilken potential rätt person skulle innebära för kunden. Vi lägger väldigt mycket tid i början av varje process.

– För oss är det viktigt att kunna lyssna och förstå vad kunden behöver. Kompetens, erfarenhet och utbildning är givetvis viktiga ingredienser, men personligenheten är nummer ett. Att förstå kundens kultur är det viktigtaste för att kunna matcha och leverera den bästa kandidaten. Vi är noggranna och besöker alltid våra nya kunder, i de flesta fall med två rekryterare, för att garantera att vi uppfattar och upplever på samma sätt. Tack vara vårt gedigna förarbete har vi lagt en bra grund för att kunna leverera rätt kandidat som både trivs hos bolaget och som lever upp till kundens förväntningar säger Linda Gadd

Linda Gadd berättar vidare och betonar vikten av närheten till kunden.

– Vi har en fördel av att vi är relativt små på marknaden. Med det kommer en närhet till kunden och avsaknaden av byråkrati där rekryteraren följer med kunden och kandidaten i hela processen. Vi träffar gärna våra kunder flera gånger och har inga fasta krav eller bestämda normer som gäller för alla kunder utan vi anpassar oss till kundens önskemål. Vi är medvetna om att alla kunder är olika, har sin egen kultur, historia och syn på rekrytering och bemanning därför måste vi vara flexibla och tillmötesgående mot våra kunder och anpassa oss efter deras önskemål.

Att hitta medarbetare med rätt kompetens, erfarenhet och personlighet är ett tidskrävande arbete och risken att det blir fel är också stor. Andaras process innefattar allt från kravspecifikation, kandidatsökning, intervjuer, tester, referenstagning och presentation fram till anställning – i nära dialog med både kunder och kandidater.

Vilken relation har ni med era konsulter?

– Rekrytering bygger på erfarenhet, metodik, kunskap och en förmåga att sätta sig in i den miljö där den blivande anställde skall arbeta och vi ser till att alla sökande kandidater får en bra upplevelse av kundföretaget och av hela rekryteringsprocessen.

– En av de absolut viktigaste delarna för oss som bolag är att vi finns där för våra konsulter. Vi har en mycket tät kontakt med våra konsulter. Även om konsulterna bara är hos oss i sex månader är det viktigt att de får vägledning och omsorg under hela sin resa. Detta är vi väldigt noga med. Gör vi ett bra jobb så hoppas vi givetvis att våra konsulter, som varit hos oss, kan bli våra kommande ambassadörer till nya konsulter och kunder. Det är den bästa marknadsföringen vi kan få.

Vi har fler än tiotusen kandidater i vår bas, som vi samlat på oss under våra sex år.

– Sen arbetar vi självklart väldigt aktivt med att uppsöka och attrahera nya konsulter genom vanlig annonsering och givetvis traditionell search. När vi kombinerar dessa två sätt hittar vi de bästa kandidaterna som vi kan presentera för kunden.

– Vanligtvis hittar vi kandidater inom två veckor från det att vi träffat kunden första gången och startar vårt arbete. När vi nu är inne i en lågkonjunktur finns det många kompetenta kandidater på marknaden. Men innan krisen var det kandidatens marknad säger Linda.

”Vi är alla säljare på Andara”

Hur jobbar ni med försäljningen?

– Vi försöker vara aktiva på olika delar av marknaden. Vi arbetar med allt från varumärkespositionering på TV 4-vädret till våra nyhetsbrev, sociala medier samt eget sälj. Våra digitala utskick har gett oss mycket. Vi är aktiva på sociala medier och sen arbetar vi givetvis med traditionell sälj. Vi är alla säljare i företaget och vi har en plan på att vi ska anställa fler medarbetare inom sälj, dock har dagens kris inneburit att vi avvaktar lite med den delen då vi som alla andra har haft en naturlig nedgång under krisen.

– Vi vill stå för kvalité. Vi är trygga i det och vi står fast vid vår prismodell. Men vi ser att marknaden är utsatt och att det finns rekryteringsföretag som erbjuder – lägre priser. Visst finns det vissa kunder som bara ser till priset och väljer det ”billigaste” alternativet. Men vi ser att flera av dessa kommer till oss i efterhand och väljer oss för den kvalité vi har att erbjuda.

– Under pågående kris har vi trots allt varit lyckligt lottade. Visst har även vi blivit drabbade men vi har haft ett flöde av inkommande uppdrag under hela våren då det hela tiden har varit en efterfrågan på ekonomer. Dessutom har vi under krisen fått en större efterfrågan inom kundservice, innesäljare och helpdesk.

– Vi brinner för att hitta rätt personer till rätt plats. Vi drivs av känslan att kunna göra skillnad och leverera det vi lovar avslutar Linda Gadd.