Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia AB i den ändringsbudget som presenteras för riksdagen idag. Med kapitaltillskottet ges Lernia förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva verksamhet inom vuxenutbildning och bemanning.

Lernia har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvåras av den pågående pandemin till följd av coronaviruset. På sikt anses dock bolaget ha goda förutsättningar att fortsätta verka inom sina olika verksamhetsgrenar och generera en marknadsmässig avkastning åt staten. Regeringen har därför beslutat att söka riksdagens mandat för att tillföra bolaget 150 miljoner kronor i kapitaltillskott.

Lernia kommer, liksom hela utbildnings- och bemanningssektorn, att ha en viktig roll under de kommande åren för att möta behoven av kompetensförsörjning, omställning, rekrytering och matchning.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi