Många chefer ställs nu inför sitt livs kanske största utmaning: att mitt under en pågående kris förbereda företaget och personalen för en ny verklighet – post Corona. Den stora frågan är hur?

Sommaren 2011, knappt två år efter finanskrisen, tog Netflix ledningsgrupp beslutet att tvinga kunderna att välja mellan DVD-filmer eller streamingtjänsten. Resultatet? På kort tid tappade Netflix 800 000 kunder och aktien föll nästan 80 procent. Företaget drog snabbt tillbaka beslutet, men lade allt krut på att utveckla streamingtjänsten i stället för den dödsdömda DVD-tjänsten. Redan i slutet av 2011 hade vinden vänt och idag har Netflix nästan 183 miljoner betalande prenumeranter.

Att arbeta agilt, skalbart och automatiserat är A och O för företag som vill ta sig ur en kris levande. Det visar inte minst historien om Netflix. De företag som ser över sin organisation redan idag och agerar proaktivt inför framtiden är de som lär stå som vinnare när krisen väl är över.

Även före den nuvarande coronakrisen påverkades många företag av digitalisering, ny teknik och nya sätt att arbeta. Enligt en ny undersökning av McKinsey svarade 87 procent av chefer att de antingen redan upplevde kompetensgap i arbetskraften eller förväntade dem inom några år.

Därför är ledares förmåga att omskola och vidareutbilda sin arbetskraft avgörande för att deras organisation ska överleva den post-pandemiska eran.

Ett första steg är att arbeta med skills detection – att identifiera vilka kompetenser som redan finns i företaget. Steg nummer två är att jämföra dessa med företagets kompetensbehov – för att urskilja om företaget har ett kompetensgap. Sedan måste du fastställa om det finns tillräckligt med tid och kapacitet för att omskola din nuvarande personal, om du tillfälligt behöver anställa nya medarbetare eller kanske göra en blandning av båda.

När du vet vilka kompetenser du ska utveckla internt är nästa steg att säkerställa att företaget har rätt processer, lärandekultur och teknologi för att kunna arbeta effektivt med adaptivt lärande, det vill säga att anpassa utbildningar efter varje medarbetares förmåga och förkunskaper.

För att lyckas skapa en flexibel företagsstruktur är en fungerande process avgörande. Bygg upp en fungerande struktur för att löpande kunna arbeta med skills detection och development. På så vis är ditt företag mer redo för nya behov och oförutsägbara förändringar på marknaden.

Glöm inte att etablera en inkluderande lärandekultur. Se till att engagera cheferna i hur företaget arbetar med att coacha sina team och utveckla sina medarbetare.

Sist men inte minst måste du skapa en fungerande teknikplattform för att kunna arbeta framgångsrikt med adaptivt lärande. På så vis kan företag ta fram en fullständig bild över företagets strategi, kompetensgap och marknadsbehov och därefter avgöra vilka nya kompetenser som behövs. Detta lägger även grunden för de nya utbildningar som måste inrättas för att täppa till kompetensgapet. 

De företag som redan nu ser över sin framtida organisation och skapar rätt förutsättningar för adaptivt lärande kommer att bli vinnare på marknaden post Corona.  

Allan Nygaard, Nordenchef, Talentsoft
Allan Nygaard, Nordenchef på Talentsoft

Allan Nygaard, Nordenchef på Talentsoft