Intervju med Amanda Lundeteg om Albrights rapport: Tech lever ”grabbmyten” 

Amanda Lundeteg
Amanda Lundeteg

Branschen.se följde i förra veckan Wteq:s webinar där Amanda Lundeteg deltog och presenterade Allbrights rapport: Tech lever grabbmyten. 

Vi fick en pratstund med Amanda efteråt som kände sig hoppfull efter webinaret och ser ljust på framtiden! 

Hur känns det efter WTEQ:S webinar? 
– Jag tycker webinaret var väldigt givande. Alltid när vi släpper rapporter är det en handfull bolag som hör av sig med positiva reaktioner och tackar för rapporten. Det är bolagen som brukar vilja jobba vidare med frågorna internt. Så var det även i detta fallet, vilket är positivt. Sen reagerar vissa som bolaget Boozt som skrev en debattartikel på Breakit och uppgav att de inte känner igen sig i rapporten. Men det välkomnar vi också då det väcker debatt och det behövs. Jag hoppas att Wteq-seminariet, som hade väldigt många lyssnare, skall kicka igång debatten. 

Amanda sträcker ut handen!
– Amanda fortsätter: Bolagen som deltog i rapporten konkurrerar ju inte med varandra så jag hoppas att detta kan leda till ett samarbete i denna viktiga fråga. Tech-bolagen har mycket att vinna på att samarbeta och visa att man tar detta på allvar. Förhoppningsvis kan de även få med sig fler bolag och göra gemensam sak. Amanda sträcker ut sin hand för framtida samarbete. 

Manliga VD:ar duckar ofta
– Allbright märkte också under arbetets gång att flera vd-män duckar frågan och lämnar över den till en kvinna i ledningsgruppen. De borde tänka precis tvärtom. En VD ska visa med all tydlighet att hen äger arbetet. Hellre att VD gör något och lite fel än att hen inte gör något alls. Uttrycker du dig som vd fel eller klumpigt så kommer du få höra det, då gäller det att ta till sig och ändra sitt beteende. Amanda uppmanar fler VD:ar att ta ett tydligt ansvar genom att våga agera och samtidigt vara mer ödmjuka.  


– Amanda fortsätter: Vi hade önskat att bolagen skulle ha varit mer samarbetsvilliga under arbetets gång men vi stötte på patrull hos vissa presschefer. Bolagen vet med sig att de inte jobbar aktivt med frågorna och är såklart måna om sitt rykte. Därför duckar de. HR, Marknadschef och VD bör kommunicera bättre om hur bolaget skall gå till väga.


– Det skall också tilläggas att vi redovisat data aggregerat denna gång och inte redogjort för hur kulturen är på specifika bolag. Alla har utlovats anonymitet och från Allbrights sida är detta en av de snällaste rapporterna vi gjort. Den enda riktiga skampålen är en techranking där vi rankar bolagen från bäst till sämst när det kommer till jämställdhet i ledningsgruppen. 

Allbright grundades av Sven Hagströmer tillsammans med initiativtagare Michaëla Berglund som är VD på Michaël Berglund år 2011. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner och undersöka varför det är fler män än kvinnor på ledande positioner. 

Det ledde till att vi började kartlägga, ta fram rapporter och förmedla forskning. Allbright försöker sammanfatta och tillgängliggöra forskningen så att den blir lättare att ta till sig för allmänheten. 

Allbright fick stark kritik av de bolag som hamnade på den så kallade ”svarta listan” (nu heter den röda listan) i början. Bolagen ursäktade sig med att de letade med ljus och lykta efter kvinnor men inte hittat några, tillsammans med andra dåliga ursäkter. 

Åren gick och den stora skillnaden idag är att det finns en attitydförändring hos VD:ar där man istället mer ödmjukt vänder sig tillbaka med frågan: Hjälp oss då! Hur skall vi bli bättre? 

Hur kom ni fram till att granska techbranschen?
– Vittnesmål genom åren. Vi får in väldigt många tips om branscher som behöver granskas. Betdydligt fler skulle behöva en granskning akut och vi betar av branscherna så snabbt vi bara kan. 

Hur jobbade ni med rapporten?
– Allbright samlade in data på ledande positioner och intervjuade också ett 30-tal personer som har ansvar för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Vi skickade också ut en anonym enkät till medarbetarna på bolagen där vi ställde frågor om inkludering och diskriminering. Andelen kvinnor i ledningarna visade sig ligga på låga 29%. I intervjuerna vittnar ansvariga om att kvinnor och minoriteter har det tuffare i branschen. Och enkäten visar på hissnande skillnader i vita mäns och icke-vita kvinnors svar. Amanda säger att det är en tydlig bild vi har fått. (14 bolag deltog i undersökningen). 

Hur ser ni på framtiden inom ett år?
– Jag hoppas att vi får en djupare kontakt med bolagens VD:ar och att vi tillsammans kan diskutera hur vi kan driva den här förändringen framåt? Jag hoppas att inom ett år så har bolagen har gjort betydande insatser för att bli en mer schysst bransch. 

Amanda sträcker ut sin hand till alla VD:ar inom techbranschen att ta en lunch med henne.  Kommer dom att göra det…? 

Ni kan läsa Allbrights rapport här