| Artikel 4 I Den här veckan undersöker vi hur gig-ekonomin ruskar om den traditionella ordningen på arbetsmarknaden. Det faktum att den skapar nya vägar till arbete för de som inte passar in i de utdaterade system som bl.a. administrerats av Arbetsförmedlingen, gör än tydligare att gig lösningar ger en snabbare väg till arbetsmarknaden. Vi undersöker också några expertutlåtanden om hur gig ekonomi kan utvecklas på ett sätt som är mest fördelaktigt för giggare.

Under den nuvarande pandemikrisen har gigekonomin utvecklats till att bli ett viktig verktyg för många människor att hålla sig flytande i spåren av permitteringar och uteblivna jobb. Sysselsättningsgraden har minskat och prognoserna pekar mot en tvåsiffrig arbetslöshetsprocent i slutet av 2020.

Som en konsekvens av COVID-19 har ett mycket stort antal människor anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Dessa är till stora delar välutbildade, skickliga individer som prioriteras i de insatser som görs i samhället för att återigen få in dem i arbete. Naturligtvis är det vettigt, men det betyder också att många av de personer som har kort tid på arbetsmarknaden, och de som redan innan Covid-19 stod utanför, nu har att se fram mot en mycket lång tid i utanförskap.

De processer som krävs och de regelverk som finns, för att individer ska kunna få arbete genom Arbetsförmedlingens försorg är långa och tidskrävande för alla. I situationer som dessa är snabbheten och styrkan i gigekonomin oöverträffad då den ger människor möjlighet att snabbt få fotfäste på arbetsmarknaden. Den ger människor möjlighet att snabbt kunna ta ansvar för sin försörjning och öka sina erfarenheter.

Under “normala” tider är det vanligt för en individ att vara inskriven som “arbetssökande” på Arbetsförmedlingen i flera månader och ibland år. Organisationen försöker då att med sina verktyg hitta vägar till arbete för dem. Under denna period kan den sökande få en aktivitetsersättning eller arbetslöshetsunderstöd, Det hjälper dem att till viss del klara sin dagliga ekonomi, denna ersättning kombineras ofta med andra bidrag och bistånd från sociala myndigheter. I teorin är detta en mycket bra och medmänsklig idé. Situationen är dock att individerna är fortsatt utan arbete – och vissa för av dem minskar incitamenten för att aktivt gå mot egen försörjning.

Fördelen med gig-ekonomin är att genom att som arbetssökande anmäla sig till en gigplattform kan man få ett jobb som fyller schemat redan från nästa dag, medan processen kan ta mycket längre tid om man går igenom AF. Då man tar fler och fler uppdrag bygger man dessutom sin meritförteckning och, om man vill kan man senare presentera ett CV som innehåller aktuella arbetslivserfarenheter för en kommande arbetsgivare.

Gigekonomin är en av de bästa möjliga vägarna för nyanlända och underlättar inträdet på arbetsmarknaden.

Theo Bodin, forskare vid KI-WHO
Theo Bodin, forskare vid KI-WHO

”Gigekonomi, korttidskontrakt, tillfälligt, säsongsarbete eller uppdragsanställning har alltid varit ett sätt för människor att få lite arbetslivserfarenhet och gå mot säkrare och långsiktig anställning. Jag tror att för vissa grupper, som studenter eller personer som är pensionerade eller delvis pensionerade, är detta ett bra sätt att få extra inkomst ” -Theo Bodin, en forskare vid KI-WHO (Karolinska Institutet),

Alla individer som tillhör dessa grupper möter ofta marginalisering från erfarna aktörer på arbetsmarknaden – till stor del för att de anses sakna erfarenhet. Sanningen är att de är massan av ren, rå, outnyttjad talang som kanske kan driva ekonomin framåt. I dessa tider får sådana värdefulla resurser inte längre ignoreras.

Gigekonomin är dock inte utan sina egna brister. Theo Bodin inkluderar bland annat alternativa arbetsarrangemang – till exempel de som finns i gigplattformarnas ekonomi.

”Gig arbetare får inte riktigt bli en del av den sociala strukturen på en arbetsplats så de missar verkligen den här aspekten av arbetet. Det är viktigt för människor att utveckla sin kompetens medan de arbetar och att de kan få en yrkesutbildning, vidareutbildning och kan träffas och lära av andra kollegor. Det kan vara möjligt för gigföretag att lösa detta genom att ersätta bristen av sociala förmåner av heltidsanställning genom att ta ansvar för den sociala dimensionen – för utbildning och utbildning av giggare, eftersom det inte är något som de företag som tillfälligt anställer gör. ”

“Att kompetenshöja är processen att lära sig nya färdigheter inom ditt område, eller inom något helt nytt”-
Gigger AB

”Detta är väldigt viktigt för att giggare i arbete ska kunna fortsätta att vara anställda över tid, och för att gigplattformar ska kunna upprätthålla en lista över högt kvalificerade giggare – vilket kan vara mycket lönsamt för företaget, såvida de inte bara vill verka på en lägre nivå. ”

”I avsaknad av kollektiva förhandlingsavtal finns det ett behov av gig-plattformar att sätta goda standarder och villkor för minimilöner eftersom de flesta inte får en godtagbar lön på grund av att utbudet av giggare är högre än efterfrågan i de lägre segmenten. ”

”Det finns också mycket riskförskjutning från plattformar till individen – i situationer där spelande giggare inte får sin lön eftersom det anställande företaget inte var nöjd med leveransen från arbetstagaren, och då håller inne med betalningen. Giggare som bestrider dessa problem får dåliga betyg som hindrar deras förmåga att få fler jobb i framtiden. ”

Enligt Bodin finns det också arbete som görs på lagstiftarens sida för att förbättra arbetsvillkoren för giggare i Sverige.

”Från ett politiskt perspektiv är det viktigt att förbättra systemet för giggare så att det blir lättare för dem att ingå i olika typer av sociala trygghetssystem. I Sverige har detta varit ett problem med A-kassa för personer som har flera arbetsgivare, eller som arbetar både som en oberoende entreprenör och traditionell anställd, eftersom de flesta giggare använder mer än en gigplattform samtidigt. “

Gigekonomin växer fram som ett av de ledande verktygen för arbetsmarknadens utveckling runt om i världen. I Sverige ger branschen ett sätt för tusentals fler att kunna försörja sig genom arbete. Således har vi kvantiteterna, men det är kvaliteten på denna framgångsrika industri som måste hålla jämna steg med tillväxttakten för att säkerställa framgång för alla.