Gigs for her är en gig-byrå, specialiserade på kvinnlig spetskompetens. De erbjuder kvinnliga konsulter, eller gig:are, till medvetna företag som har förstått att organisationer med fokus på jämställdhet och mångfald också levererar bättre resultat, har nöjdare personal och kunder. 

Gigs for her vänder sig till kvinnlig gig:are med höga ambitioner. Oavsett om man har varit konsult länge eller just nu tar sina första modiga steg som egenföretagare kan man hitta de allra roligaste och bästa giggen via dem. Dessutom erbjuder de ett tryggt och socialt sammanhang av likasinnade där de ser till att man alltid känner sig peppad och stöttad

De bägge grundarna Lotta Amnebjer Nordqvist och Madelene Lettman Persson har en lång erfarenhet inom olika branscher där nätverkandet med andra kvinnor och företagare har gått som en röd tråd i alla deras tidigare uppdrag och anställningar. 

Lotta och Madelene berättar om sin resa, sitt företag och deras syn på framtidens arbetsmarknad. 

Lotta Amnebjer Nordqvist och Madelene Lettman Persson – Gigs for her

– Genom vårt tidigare nätverksfokus märkte vi att det var väldigt många kvinnor som ville börja konsulta och komma bort från det traditionella anställningslivet. Många pratade om möjligheten att få ett friare liv och välja sina egna möjligheter att arbeta och styra över sin egen tid. Där började tankarna på att vi kunde göra något för dessa kvinnor för att stimulera detta och göra det enklare och mer tillgängligt för dem. Skapa någon form av plattform som erbjuder möjligheterna till valfrihet vad beträffar deras val av arbeten och uppdrag.  

Gigs for her startade i en ambition av att kunna ge kvinnor en plattform och erbjuda möjligheter till valfrihet och konsultande. Under cirka ett års tid ägnade sig Lotta och Madelene åt att se över marknaden och planera att starta upp sin verksamhet. I Augusti 2019 blev det verklighet. Namnet Gigs for her står precis för, som det låter, en gig byrå som arbetar med att erbjuda kvinnor möjligheten till konsultande på marknaden. 

– Vi är övertygade om att gig ekonomin kommer att bli mycket större i framtiden och att det kommer att öka succesivt framför allt nu efter corona krisen. Begreppet gig:are kommer i all större utsträckning att bli etablerat och vi kommer att finnas där för att erbjuda möjligheten till kvinnlig senior kompetens inom många yrkeskategorier.

– Vi är inne i en process som kommer att förändra arbetsmarknaden på kort och lång sikt. Företagen måste, kommer och har börjat ställa om sin syn på gig:are. Många företag är inte superduktiga på att se att deras personal har många fler skills än de som de använder i just den funktionen de befinner sig i. Vi tror att företag behöver få ett gig-tänk även i det interna tänket. Hur kan man låta personal få använda hela sitt jag och alla sina skills inom företaget. Hur blir vi mera gig-vänliga både mot externa gig:are, men hur kan vi låta vår egen personal få gigga internt

– Gigs for her har en väldigt stor bredd på våra kvinnors kompetensområden. Vi har allt ifrån HR chefen, sälj- och marknadschefen, ekonomi och administration, affärsutvecklare till projektledare inom olika områden, som HR, marknad och IT. Vi försöker att inte låsa in oss i en kategori eller i ett spann utan vi arbetar inom de flesta områden.

Vad gör er unika i jämförelse med en annan byrå, förutom er kvinnliga inriktning?

– Det vi är riktigt bra på är att ta hand om och se våra gig:are. Som konsult och egenföretagare saknar du ofta ett sammanhang. Vi på Gigs for her är gig:arnas ”hemma”. Detta skapar vi bland annat genom vårt nätverk Gigs for her family. Oavsett om de är ute på uppdrag, under korta eller långa perioder, ska man som gig:are hos oss alltid kunna komma ”hem” och känna sig omhändertagen. Vi arbetar dessutom väldigt mycket med coaching och genom vår närhet vill vi hjälpa alla som ansluter sig till oss med att känna sig trygga, när man är ute på uppdrag eller som liten egenföretagare. Vi backar upp våra gig:are i allt och försöker alltid vara närvarande och hjälpa till så mycket som det bara går. Hos oss är man en del av familjen.

Gigs for her startade i en ambition av att kunna ge kvinnor en plattform och erbjuda möjligheter till valfrihet och konsultande

Hur ser åldersfördelningen ut bland era giggare?

– Det är ett brett spann av olika ålders och yrkeskategorier. Den yngsta är runt 27-28 och den äldsta 60 år. Men de allra flesta befinner sig någonstans mellan fyrtio upp till femtio år. Jag tror att det någonstans är där i det ålder-spannet som de flesta stannar upp, reflekterar över vad man vill och tar klivet ut till att bli egen. Mycket för att man vill få variation i sitt arbetsliv och känna att man har makten över sin tid och sitt liv. 

– Vi har inget yrkessegment vi arbetar mot. Efterfrågan är givetvis starkast inom de branscher som behöver komplettera med kvinnor, där man har ett stort överskott på män. Vi vill vara med och bidra där vi behövs. Tittar man ur ett jämställdhetsperspektiv så kan vi lätt konstatera att många kvinnor behövs inom IT-branschen där fördelningen ofta är 20 % kvinnor mot 80 % män, ibland är till och med andelen män ännu högre än 80%.

Hur har det första året varit?

– Fortfarande är vi inne på vårt första år. Vi hade precis börjat flyga lite när Corona dök upp och ställde till det , men vi är positiva inför framtiden. Vi tror att den här krisen som företag har gått igenom definitivt kommer påverka gig:andet i en positiv riktning.

– Men vi märker en väldigt stor efterfrågan både bland kvinnor och företag. Många av våra kunder och samarbetspartners inser behovet och ser möjligheten att kunna arbeta med oss med tanke på vår inriktning. Krisen har givetvis gjort att många uppdrag och gig har blivit skjutna på framtiden men det råder ingen tvekan om att vi har framtiden framför oss och att gig segmentet kommer att skapa möjligheter för vårt företag, våra gig:are och våra kunder när den värsta krisen har lagt sig. 

Hur arbetar ni när ni får en förfrågan kring ett gig där ni inte har en stor gig representation?

– I första hand ser vi efter bland våra egna gig:are om vi har den kompetensen. Givetvis vill vi hitta och hyra ut våra egna giggare i första hand. Men skulle vi få en förfrågan i ett segment där vi saknar en representation letar vi vidare externt och ibland kontaktar vi några av våra kollegor inom branschen som vi vet har en inriktning inom den yrkeskategorin. Vi tror på samarbete! För oss är det viktigare att kunna lösa kundens förfrågan och finns inte rätt kandidat hos oss gör vi allt för att hitta rätt person åt kunden. Att matcha rätt person med rätt uppdrag är vad vi brinner för.

Beskriv värdet för företag och organisationer att jobba med gig:are. Vad finns det för värden i att anlita hyra in en gig:are istället för att anställa sin personal?

– Det man får när man jobbar med gig:are är att man får en person med flera olika erfarenheter, ofta även från flera olika branscher, du får någon som är van att komma in och ta tag i saker. Det här är också personer som är väldigt nyfikna och som gillar förändringar. Det flesta gig:are drivs av att få komma in och kunna påverka, bidra, utveckla och effektivisera. Ibland får vi frågan om man får samma lojalitet av en gig:are som hos en anställd. Vi vill absolut hävda, att man får det. En gig:are är väldigt lojal mot det uppdraget man är ute på. Man är också van vid att tänka resultat och leverans och vill genomföra sitt arbete på topp.

– Det blir mindre komplicerat att ta in en gig:are. Man vet tidsaspekten av uppdraget och kan förhålla sig till det på ett annat sätt. Man vet när uppdraget avslutas och kan planera för framtiden på ett mer kostnadseffektivt sätt, än om man skulle ha anställt en person. Om vi ser in i framtiden kommer företagen behöva ställa om, jobba lite snabbare och behöva nya och andra sorters kompetenser mm. Då blir det enklare att plocka in en gig:are under en viss tid för att sen, när den tiden är över, se över möjligheterna att sedan kanske anlita en annan kompetens, kanske en annan gig:are med andra typer av kompetenser och erfarenheter. 

– Samtliga våra gig:are är sina egna. Vår inriktning är lite mer seniora gig:are som i stor utsträckning har ett aktivt arbetsliv med erfarenhet och kunskaper med sig i bagaget. När vi pratar med företag trycker vi ganska hårt på att företagen vågar tänka på hela individens möjligheter. Det vill säga att man har kanske mer med sig än bara kompetensen som krävs för en funktion som ska fyllas. Ibland är det en effekt i en grupp man vill skapa och då kan personens personliga skills vara det som ger bäst resultat för gruppdynamiken och för företaget.

– Skrapar man lite på ytan kan det hända väldigt positiva effekter i en organisation om man drar nytta av hela personen i gig-uppdraget. 

För kontakt med Gigs for her

[email protected]
076-000 25 24
Besök vår hemsida