Har du tänkt på hur fort vi människor bildar oss en uppfattning om andra? Blixtsnabbt, och ofta helt utan att reflektera över det, läser vi in och bedömer det vi ser och hör av personen mitt emot oss. Att detta fenomen spelar en roll även i rekryteringsprocesser är lika självklart som problematiskt.

Behovet av att kunna genomföra objektiva och fördomsfria intervjuer och urval är något som rekryteringsbranschen har brottats med i många år, men inte riktigt vetat hur man ska komma tillrätta med.

Ur det behovet föddes Tengai.

Tengai intervju
Tengai intervju

En robot blir till

Idén till det som senare skulle komma att bli Tengai, utvecklades i rekryteringsföretaget TNG:s innovationslabb TNGx. Utgångspunkten och frågan man ställde sig var ”hur kan vi ta hjälp av teknologin för att förbättra det hantverk som rekrytering faktiskt utgör?”

Målet var att med teknikens hjälp göra rekryteringsprocessen objektiv, datordriven och fördomsfri. Genom att skapa data genom processen, skulle det bli möjligt att fatta mer objektiva och väldokumenterade beslut, vilket skulle gynna samtliga berörda – rekryterande företag, såväl som kandidaterna.

Elin Öberg Mårtenzon, som är en av initiativtagarna och numera VD på Tengai AB, berättar om tankarna bakom den färdiga produkten;

– Vi ville trycka gränsen ännu lite längre för hur vi kunde göra processen fördomsfri, genom att skjuta subjektiviteten så långt bak i processen som möjligt. Vi frågade oss hur vi kunde digitalisera intervjun och skapa mätvärden, KPI:er och data ifrån det här ytterst personliga mötet.

Fördomsfri och effektiv – på riktigt

För att ersätta det mänskliga mötet, och bevara kandidatupplevelsen, krävdes precision och finkänslighet. Efter att omsorgsfullt ha utvärderat olika lösningar, inleddes slutligen ett samarbete med Furhat Robotics, som sedermera kom att tillverka själva robotdelen i Tengai.

– Och här är hon nu! Världens första och enda sociala och fördomsfria intervjurobot för rekrytering, säger Elin stolt. Tengai bryr sig inte om några som helst yttre omständigheter; det enda hon bryr sig om är hur kandidaten matchar uppsatt profil. Plötsligt får alla kandidater samma bemötande och chans.

Med hjälp av en intervjurobot som Tengai blir urvalsprocessen både mer fördomsfri och mer effektiv. Tack vare att Tengai, till skillnad från oss mänskliga varelser, inte presterar olika utifrån dagsform (en robot har inga dåliga dagar…) blir kvaliteten högre och man kan dessutom genomföra ett större antal intervjuer på kortare tid.

Hur, och för vem?

På frågan om det finns några risker med att ersätta människor med robotar i rekryteringsprocessen, är Elin tydlig;

– Tengai är ett rekryteringsverktyg, och i likhet med andra verktyg måste det användas på det sätt som är avsett – annars riskerar vi så klart att få ett felaktigt utfall. Vi brukar säga att Tengai som verktyg ska användas så tidigt som möjligt i processen, men inte i onödan. Vissa delar – som exempelvis att säkerställa att kandidaten uppfyller eventuella obligatoriska krav – bör vara på plats innan man tar hjälp av roboten.

Bland kunderna återfinns framförallt organisationer med större rekryteringsvolymer, men alla som vill kunna göra en objektiv selekteringsprocess ses som potentiella kunder. Det finns möjlighet att leasa roboten, eller ta del av olika former av paketeringar, tex att man köper själva rekryteringsprocessen, i vilken Tengai utgör en del.

Tengai robot
Tengai robot

Kan en robot verkligen ersätta en människa?

En vanlig – och felaktig – uppfattning är att en robot bara kan bedöma ”hårda värden”; något som går emot uppfattningen att framtidens ledare kommer att värderas främst utifrån mjuka värden, såsom EQ och sociala färdigheter.

– Men det är ju precis det som vi kan mäta nu, förklarar Elin. Tengai mäter personliga egenskaper som är korrelerade med prestation. Genom att kalibrera roboten på rätt sätt, kan vi mäta just precis det. Det handlar om att definiera begreppen och däri hitta mättal. Särskilt viktiga egenskaper viktas upp i systemet.

En rejäl knuff i rätt riktning

Rekryteringsbranschen har varit på väg mot ett alltmer automatiserat arbetssätt under många år, och i och med coronapandemin har nu lanseringen av Tengai fått en rejäl skjuts framåt. Det som tidigare förutspåddes tas i bruk inom några år, är nu plötsligt verklighet.

– Det finns ofta en inbyggd försiktighet när det kommer till människor och ny teknik, det är vanligt att man känner sig skeptisk och kanske lite rädd till en början. Men vi har nu alla, på väldigt kort tid, fått vänja oss vid att använda oss av olika teknologiska lösningar i vårt dagliga arbete, och det har så klart varit fördelaktigt för oss, säger Elin. Vi har snabbt vant oss vid att inte ha den mänskliga kontakten i samma utsträckning, och att använda oss av röststyrning. Att bli intervjuad av en robot känns för många plötsligt inte lika främmande.

Elin ser ljust på framtiden för Tengais del;

– Jag tror vi kommer vara ännu mer mottagliga för den här typen av teknologi framöver. Coronakrisen har gett det hela en rejäl skjuts, och rekryteringsprocesserna kommer sannolikt att ta ett gigantiskt kliv framåt.