Intresset för egenanställning har ökat kraftigt de senaste åren. 25 procent av svenskarna uppger 2020 att de är intresserade av egenanställning jämfört med 14 procent 2016. Samtidigt minskar gruppen som inte kan tänka sig egenanställning markant, till 32 procent från 47 procent. Det visar en ny undersökning som genomförts av Nepa på uppdrag av Frilans Finans.

Eget företagande och egenanställning har blivit allt mer intressant för svenskarna under senaste åren.

Två av fem respondenter har funderat på att starta eget vilket är en ökning från en av tre under 2016. 56 procent säger att de vill ha eget för att kunna styra över sin egen tid, 54 procent för att de vill kunna arbeta med det de gillar allra mest, 41 procent för att de vill kunna ta betalt för den kunskap de har, 36 procent för att det ger bättre balans mellan fritid och arbetsliv och 24 procent för att det ger bättre arbetsvillkor.

Trots ett stort intresse för att starta eget kvarstår vissa hinder. Främsta skälet till att de som är intresserade av att starta eget avstår är att det känns krångligt att starta eget företag. Egenanställning förenklar, enligt respondenter i undersökningen, vardagen mycket för den som vill satsa på eget och man slipper både ansvaret med eget företagande och administrativt krångel.

“Egenanställning är både en framtida möjlighet och en fullt praktisk realitet för tiotusentals svenskar redan idag. Över 30 000 individer arbetade som egenanställda under 2019. Kombinationen av flexibilitet och önskan om trygghet, ordning och reda är en huvudanledning”, säger Stephen Schad, vd på Frilans Finans.

I undersökningen är det 32 procent som inte kan tänka sig egenanställning, en markant minskning jämfört med undersökningen 2016 då 47 procent uppgav samma sak. Skäl som anges 2020 är att det är dyrt, att man inte behöver fakturera eller att man föredrar att vara fast anställd.

“Det är förståeligt att människor har olika preferenser. Men egenanställning har med bevisad god effekt samverkat med traditionella arbetsformer och bör betraktas som ett komplement för att organisera uppdragsbaserat arbete”, säger Stephen Schad.

Jämförelse mellan regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland
Enligt Nepas undersökning är intresset för egenanställning högst i Stockholm (31 procent). Det är något lägre i Skåne (25 procent) och Västra Götaland (27 procent).

På frågan om man funderat på att starta eget som alternativ till nuvarande sysselsättning är det flest som svarat ja i Skåne (18 procent) följt av Stockholm (16 procent) och Västra Götaland (13 procent). Intresset för att starta eget för hobbyverksamhet eller bisyssla är däremot högst i Västra Götaland (27 procent), följt av Stockholm (24 procent) och Skåne (18 procent). Det är samtidigt flest i Skåne som inte har intresse av att starta eget (55 procent) och det är flest i Stockholm som redan har egen verksamhet (16 procent).

Om undersökningen
Onlineundersökningen, med hjälp av konsumentpaneler, genomfördes av Nepa mot en nationellt representativ målgrupp i åldrarna 20-65 år. Totalt deltog 1 005 personer i undersökningen som genomfördes i september 2020. Jämförelsesiffrorna avser en motsvarande studie som genomfördes av Nepa under 2016.


Invoicery Int med varumärket Frilans Finans är Nordens största organisation för egenanställda. Vi gör det möjligt för människor att på ett tryggt och smidigt sätt kunna bedriva verksamhet och fakturera utan företag. Sedan starten 1999 har vi hjälpt tiotusentals egenanställda att arbeta på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden inom en rad olika branscher, både i Sverige och utomlands.

Kontaktpersoner

Stephen Schad, CEO,Frilans Finans

Stephen Schad Presskontakt CEO

[email protected]