Det ledande omsorgsföretaget Attendo stärker sin verksamhet i Sverige genom att investera i Talentsofts molnbaserade och heltäckande HR-system. Talentsofts HR-system kommer att skapa stora tidsbesparingar för cheferna.

Emma Lindqvist, Bitr HR-chef på Attendo & Allan Nygaard, Nordenchef på Talentsoft.

Att driva ett omsorgsföretag som Attendo med 14 000 anställda innebär stora utmaningar. Rekryteringarna är många och behöver kvalitetssäkras, regelbundna medarbetarsamtal ska hållas och avdelningens kompetensbehov måste följas upp. Däremellan måste kvalitén på omsorgen säkras i det dagliga arbetet. Fram tills för två år sedan har samtliga HR-relaterade uppgifter skötts manuellt, vilket inneburit en administrativ belastning för cheferna på Attendo.

Med hjälp av Talentsofts HR-system kan cheferna nu skicka push-notiser till all vårdpersonal när det är dags att göra den nödvändiga fortbildningen som sker varje år. Personalen i sin tur kan komma åt utbildningarna online och göra dem på mobilen hemma istället för på kontoret. Om någon ändå skulle missa att genomföra den, syns det tydligt i Talentsofts system.

– Det är revolutionerande att gå från, i de flesta fall, helt manuella HR-processer till att ha ett digitalt systemstöd. I vår bransch är det extremt viktigt att alla medarbetare går våra obligatoriska utbildningar och att vi kan följa upp det gentemot våra beställare. Talentsofts HR-system skapar ett pricksäkert sätt att se till att alla processer och riktlinjer följs och frigör enormt mycket tid för våra chefer att lägga på andra företagsutmaningar, säger Emma Lindqvist, Bitr HR-chef på Attendo.

Med Talentsofts HR-verktyg finns det nu även en digital checklista som säkerställer att alla chefer frågar om exempelvis referenser vid en anställning. Omsorgsbolagets chefer får dessutom en digital påminnelse när det är dags för nästa medarbetarsamtal och systemet kan enkelt visa var avdelningen har kompetensbehov. De utmaningar som har funnits hos Attendo i Sverige finns också i resten av Norden. Planen är att inom en snar framtid implementera det nya HR-systemet även på andra marknader.

– För Attendo har det varit viktigt att hitta en partner som erbjuder en digital helhetslösning där allt är samlat i ett och samma system. Vi är glada att kunna bidra med det. Nu kan de använda vår skalbara och digitala lösning och integrera sina HR-processer på övriga marknader i Norden där de är verksamma, säger Allan Nygaard, Nordenchef på Talentsoft.


Om Attendo
Attendo AB är ett börsnoterat svenskt företag som erbjuder tjänster inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Företaget bedriver även verksamhet i Finland och Danmark. www.attendo.com  

Om Talentsoft 
Talentsoft är Europas ledande företag inom molnbaserade lösningar för Talent Management och Learning. Plattformen används idag av 2000 kunder, 10 miljoner användare och finns på 27 olika språk.  Talentsofts digitala lösning ger utrymme för samarbete och dialog mellan medarbetare, chefer och HR-ansvariga med syfte att låta talangerna utvecklas och förbättra de anställdas arbetsupplevelse. Talent Managament-lösningen hanterar effektivt rekrytering, utbildning, prestation, kompetenser, karriärutveckling, lärande och kompensation. För mer information om Talentsoft, besök: www.talentsoft.se