Det kan vara lite som att svära i kyrkan jag vet. Att argumentera för att Corona har fört något positivt med sig i tider då smittan inte bara ökar utan fortfarande kräver liv. Kombinera det med den rådande osäkerheten för hur arbetsmarknaden ser ut nu och den närmaste tiden så vågar jag nog påstå att jag inte är ensam om en oro för framtiden. Men det är också därför som vi som bransch inte enbart behöver kunna anpassa oss utan även se till det positiva som drastiska förändringar kan föra med sig.

Mårten Forslund, VD och rekryteringskonsult på Serveoffice

Och just därför känner jag att några svordomar i kyrkan ändå kan vara på sin plats.

För som VD för ett bemannings- och rekryteringsföretag konstaterade jag snabbt tillsammans med många av mina branschkollegor vilka konsekvenser ett litet virus skulle komma att få för oss och våra kunder. Från en dag till en annan slutade telefonen ringa och mejlen att plinga. När permitteringar, sjukskrivningar och distansarbete nu blivit vardag för de flesta av oss kan jag trots det fastslå att vi faktiskt klarat oss bättre än väntat och som av en lyckosam bieffekt kommit närmare varandra än någonsin.

Efter alla digitala möten med kunder och kandidater är insikten att jag kommit närmare människorna på andra sidan skärmen. Detta trots mångas farhågor och även jämfört med så kallade ”riktiga” möten. När jag under ett möte via Teams eller Zoom får en inblick i mer än bara det sedvanliga kontors- och kostymlivet blir det uppenbart hur Corona skalat av det vi vant oss vid – det onödiga. Den sedvanliga strukturen som inte alla gånger är det som är bäst för varken affären eller relationen. Det skapas relationer med personer som jag, ju närmre inpå livet jag kommer dem, får svårare att definiera som enbart kunder eller kandidater. För idag har digitala verktyg som Teams blivit mer än bara en kommunikationskanal, det har blivit ett fönster in bakom kulisserna. Ett genom vilket vi hittar mer gemensamt än bara det affärsmässiga.

Att indirekt bjudas in i kunders, konsulters och kandidaters hem är inte bara ett förtroende utan för dem även en bekväm och avslappnande miljö och därmed en fördel för dig som rekryterare. En sorts gemenskap som i vanliga fall hindrats av ett fräsigt kontor, en dyr kostym eller en tidspressad affärslunch. Det är en verklighet som vi alla måste förhålla oss till men som också kan bana väg för en djupare relation bortom den som vanligtvis kännetecknar kund och leverantör.

En annan aspekt handlar om makt. De flesta aktörer inom rekrytering vet att det i mötet med kunden oftast finns en inbyggd maktobalans, tyvärr ibland även i mötet mellan rekryterare och kandidat. En obalans som kräver både fasad och skådespel men där vi just tack vare Corona nu kan mötas på ett helt annat sätt. På mer ”lika villkor”. Jag har alltid haft en ambition att, genom att vara väldigt öppen och personlig själv, räta ut eventuell obalans i möte med kandidater för att de ska våga vara sig själva. Att nu se denna ”uppriktighet” ta plats även i kund- och leverantörssammanhang är inte bara uppfriskande utan också bra för alla inblandade. För mig är det tydligt hur vi med dagens nya mötesformer nu bryter affärsmässiga barriärer. Med mina drygt tio år inom rekrytering- och bemanningsbranschen så kanske det säger en del.

Krönika av Mårten Forslund, VD och rekryteringskonsult på Serveoffice