Under de senaste åren har intresset för egenanställning kraftigt ökat. Branschens olika aktörer redovisar samtliga ett ökat intresse kring förfrågningar om möjligheten att kunna frilansa och ta olika typer av konsultuppdrag. Ett av dessa företag som erbjuder möjligheter för både frilansare och företag att kunna hantera alla administrativa uppgifter är Cool Company. Ett företag som sedan starten 2010 levererat sina tjänster till över 60,000 frilansare.

Från starten var Cool Company inriktade på att hjälpa frilansare som inte ville starta ett eget bolag med hanteringen av fakturor, skatter, försäkringar och all annan nödvändig administration som man annars själv måste hantera som egenföretagare. I och med att kundstocken växte och förfrågningar började komma in från företag att hjälpa till eller ta över administrationen av företagets egna frilansare och konsulter utvecklade Cool Company sin tjänst så att den även kunde tillhandahållas direkt av företag som vill minska sin administrativa hantering av sina frilansare.

Branschen.se träffar Hannes Krönby Sales Manager på Cool Company för att ställa några frågor hur deras tjänst ser ut idag och hur de kan hjälpa företag minska sin administration.

Berätta lite om er resa på Cool Company

– Den grundläggande tanken när verksamheten startades 2010 var att hjälpa frilansare som inte ville driva eget företag. I och med att vi växte och blev etablerade på marknaden började vi få frågor från en del större aktörer ifall vi hade möjlighet att hantera större volymer av frilansare. Företagen upplevde att deras egen hantering av administrativa uppgifter krävde stora resurser och bidrog till dyra overheadkostnader för att administrera fakturor, löner och schemaläggning för sina konsulter.

– Där och då, runt 2014, började vi titta på att produktutveckla vår tjänst och skapa en modell för företag att kunna slippa all administration genom att ansluta sig till vår tjänst på Cool Company säger Hannes Krönby

Hur resonerade ni från början? Ett företag kan ha frilansare, konsulter inom en rad olika yrkeskategorier. Ville ni skapa en tjänst som kunde appliceras till alla sorters tjänster och uppdrag?

– Vi förstod ganska snabbt att det fanns en stark efterfråga även bland företag att använda vår lösning för att administrera sin personal i form av enkel och trygg lönehantering. Vi började därför intervjua företagskunder för att skapa oss en bild över vad som efterfrågades på marknaden. Sedan dess har vi utvecklat en tjänst där företag kan låta oss sköta personaladministration och effektivisera arbetet med frilansare, konsulter och timanställda. Stora som små, från skidanläggningar till multinationella företag.

Vi tar hela arbetsgivaransvaret och sköter därmed skatteinbetalningar, skattedeklarationer, kontrolluppgifter osv. Cool Company ser till att personalen har rätt försäkring. Dessutom får företagskunden bara en samlingsfaktura istället för en för varje frilansare eller konsult.

”Enkelt förklarat tar vi över hela arbetsgivaransvaret”

Hur fungerar tjänsten för anslutna företag?

– Som företagskund hos oss så får man en tjänst som passar ens verksamhet. Det kan vara allt från att skicka en lönelista till att integrera sitt system genom en API-koppling. Till detta får man även tillgång till vårat user interface som vi kallar för Business Dashboard. Här har man full översikt över de konsulter man anlitar, fakturor som skickas och även möjligheten att schemalägga frilansare. Oavsett vilken lösning man har så är tanken med uppläggen att detta ska vara fullt skalbart och man har möjligheten att skicka fakturor samt betala ut löner med ett par enkla knapptryckningar. Skalbarheten i lösningen gör att ens administrationskostnader inte ökar i och med att man skalar upp sin verksamhet.

Vilket är det väsentligaste fördelarna för företag att samarbete med er?

– Det beror lite på vilket företag vi pratar om. Vi jobbar väldigt mycket med konsultförmedlare. Här är vi ett väldigt bra komplement för deras verksamhet. Konsultförmedlare rekryterar olika sorters konsulter där de letar efter en frilansare som har ett eget företag. Hittar man en person som känns helt rätt men inte har ett eget företag har man historiskt sett bett att konsulten startar sin egen verksamhet. Här kommer vi in som en viktig kompletterande tjänst för företaget, där de har snabb lösning att erbjuda konsulterna.

– Med oss behöver företaget inte tacka nej till konsulter som inte har eget företag eller vill starta eget. Detta gynnar både företagaren och konsulten. Genom oss sköter vi både företagens och konsultens administration i form av lönehantering, försäkringar, skatter och schemaläggning. Dessutom får de ett stöd genom vår kundtjänst där vi kan svara på frågor och hjälpa både konsulten och företagaren i deras frågor säger Hannes Krönby.

”Vi har hjälpt över 500 företag effektivisera arbetet med frilansare”

Hur fungerar det med eventuell pension, a-kassa och försäkringsskydd?

– Frilansare och konsulter omfattas alltid av vår olycksfallsförsäkring (TFO), grupplivsförsäkring (TGL) och ansvarsförsäkring. Viktigt är att frilansare eller konsulten föranmäler sitt projekt eller uppdrag till oss. Det är viktigt för att vi ska säkerställa att rätt skydd finns för rätt period.

– Eftersom vi betalar arbetsgivaravgifter på din lön betalas också pensionsavgifter till den allmänna pensionen. Hur mycket som betalas in beror på hur hög lön personen har. Vi har också avtal med Avanza där man enkelt kan sätta undan mer pengar till din tjänstepension. Tjänstepensionen kan även anpassas efter vad företagskunden efterfrågar.

– Som egenanställd kan man i perioder stå utan uppdrag. Frilansare eller konsulten har rätt till ersättning från din a-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren. Rent tekniskt när man jobbar genom oss har man en visstidsanställning och då rätt till A-kassa. De är inga konstigheter. Här hjälper vi till med råd och stöd med berörd instans och hjälper våra konsulter att få rätt ersättning säger Hannes Krönby

Egenföretagandet idag jämfört med igår. Hur ser utvecklingen ut?

– Antalet egenanställda har under åren 2011–2019 mer än tiodubblats, och jag har all anledning att tro att den trenden kommer att fortsätta. Under mina fem år på Cool Company har jag upplevt hur marknaden sett nya möjligheter och skiftat syn på anställningsformen egenanställd. Dels genom att fler företag ser värdet och möjligheterna att arbeta med konsulter. Men också för att fler personer har upptäckt möjligheterna att vara egenanställd, få den frihet som det innebär och chansen att välja sina egna uppdrag berättar Hannes Krönby

” Vi ser en mognad inom branschen”

Hur har den pågående krisen påverkat er?

– Vi såg en ganska så tydlig dipp i våras. Men när den första osäkerheten la sig märkte vi att många företag började titta på alternativa lösningar och vi fick många nya kunder som såg potentialen och möjligheterna i att arbeta med oss. Nu växer vi starkt. På företagssidan ser vi en mognad inom branschen där företag känner sig mer trygga i att använda vår tjänst. Dessutom arbetar vi hela tiden med att utveckla ytterligare tekniska lösningar både för frilansaren och företaget avslutar Hannes Krönby.

Läs mer om Cool Company: https://coolcompany.com/se/foretag/