Nu utmanar TNG den traditionella nätverksrekryteringen av chefer. Företaget lanserar nu en modern och hållbar chefsrekryteringsmetodik som objektivt mäter och identifierar ledarskapspotential, digitala mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation hos alla sökande. Framtidens chefer inom alla branscher. Den nya tjänsten går under namnet TNG Lead.

Vi lever i en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på chefskapet. Dagens och morgondagens ledare måste kunna navigera i den pågående digitala transformationen och en VUCA värld som förändras dagligen. Den senaste forskningen visar samtidigt att chefer som är framgångsrika är de som lyckas skapa psykologisk trygghet i sina grupper. En utmaning för många företag och organisationer, när det samtidigt sker ett stort generationsskifte i Sveriges chefsstruktur. 

Chefsrekrytering som ger resultat
TNG har sedan starten för 16 år sedan rekryterat över 1 000 chefer fördomsfritt, och med den nya metodiken tar företaget nu nästa steg och lanserar TNG Lead för att utöka verksamheten.

Med TNG Leads fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetod, i kombination med en kompetensanalys baserad på VUCA, kan företaget nu identifiera chefskandidaters ledarskapspotential och deras förmåga att bygga framgångsrika, produktiva och välmående grupper.

– Det är dags att sluta rekrytera chefer genom nätverk och personliga kontakter. Det är inte chefens vänskapskrets, kön, ålder eller bakgrund som ska avgöra om de får ett chefsjobb. Det ska handla om ledarskapspotential och förmåga att skapa trygga grupper när organisationen samtidigt måste ställas om och förändras, säger Anna Rydbacken, Chief Product Officer och Regionchef Väst på TNG som fortsätter:

– Med TNG Lead går det nu att mäta ledarskapspotential, digitala mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation, Kort sagt, vi fokuserar på de egenskaper som är viktigast för att lyckas med ett ledarskap som är hållbart idag och framtiden.

TNG Lead erbjuder just nu chefsrekrytering på två nivåer: 

  • TNG Lead – Rekrytering av chefer, mellanchefer, teamledare eller specialister i ledande roller 
  • TNG Lead Second Opinion – Kvalitetssäkrar successionsordning bland chefer internt på företag med ett faktabaserat underlag 

Kontaktpersoner

Anna Rydbacken
CPO och Regionchef Väst, TNG Group AB
[email protected]
031 761 22 25

Charlotte Ulvros
Presskontakt
Chief Marketing och Experience Officer, TNG Group AB
[email protected]
070 982 84 75