För att nå framgång i sin verksamhet, skapa lönsamhet och utveckla sin affär krävs det i de flesta fall drivna och framgångsrika säljare. Skapar man dessutom rätt förutsättningar för sin säljorganisation med vidareutbildning och har man en tydlig utvecklingsstrategi för sitt sälj då är har man alla förutsättningar att nå den tillväxtresa som varje företag ser framför sig.

För att lyckas krävs det i många fall experter inom säljområdet som hjälper till. Experter som har erfarenhet och kunskap inom säljyrket och som kan strukturera, organisera, vidareutveckla och utbilda nuvarande och kommande säljpersonal.

– Den första november startar Mathias Härenstam och Otto Dahlin upp ett nytt företag med just den inriktningen. Salesonomics kan benämnas som en One Stop Shop för säljutveckling där beståndsdelar som rekrytering av säljare, säljträning och säljstrategier är grunden.

Mathias Härenstam berättar.

– Vi vill gå från en värld där vi säljer till en värld där vi vill få kunden att vilja köpa. 

– Vår expertis är egentligen komplex försäljning men vi kommer att erbjuda en bred hjälp till företag som vill utveckla sin säljavdelning som når sin fulla potential.

– Det finns väldigt mycket att göra inom sälj och det finns väldigt mycket bättre sätt att ta hand om säljare inom ett bolag än vad man gör idag. Vi vill få fler säljare att lyckas vara lyckliga. Få personer att lyckas på sin arbetsplats, kompetensutvecklas och vara stolta över sitt yrke.

– Vår definition av att vara säljare är att man gillar att lösa kundens problem. Istället för att säljaren ska försöka övertyga något om ett erbjudande så handlar det om att säljaren ska väcka ett stort intresse för att lösa kundens problem så de själva säger – det här vill jag köpa. 

”Vill du accelerera försäljningen i ditt företag ska du anlita oss”

Mathias har varit försäljningschef inom utbildningsbranschen, jobbat internationellt med säljutbildningar och haft flera kommersiella roller för olika rekryteringsföretag där hans sista uppdrag var VD för ett av de större bemannings- och rekryteringsföretagen i norden.

– Tack vare mina många roller och min erfarenhet har jag kunnat se varför inte företagen lyckas med sin tillväxtresa. Det genomgående är att man misslyckats med att skapa en säljstrategi och att man inte har en tillräckligt tydlig rekrytering och onboarding av säljare.

– Det är här min och Ottos erfarenheter kommer in och där vi ser att våra kunskaper kan bidra till att hjälpa företag att rekrytera in säljare. Få säljarna att komma igång snabbare, nå högre nivåer och stanna längre så att värdet av en säljare som är anställd över tid ökar.

Otto Dahlin har arbetat såväl operativt som strategiskt och byggt upp sälj- och rekryteringsfunktioner för företag inom rekrytering och bemanningsbranschen. I sina säljande och rekryterande roller har han en stor erfarenhet av att se och analysera företags kortsiktiga och långsiktiga behov.  En värdefull egenskap för att kunna rekrytera in rätt person som inte bara kan utföra ett bra jobb idag utan har kompetensen att på sikt även vara med och skapa morgondagens tillväxtresa för företaget. 

”Man måste vara stolt över att ha titeln som säljare”

– Tack vare våra kunskaper och vår erfarenhet vet vi vad som krävs och behövs för att skapa framgångsrika säljteam. Vi har sett många bra och dåliga exempel genom åren som vi tar med oss och kan erbjuda lösningar och strategier som är anpassade och skräddarsydda för våra kunders förutsättningar och behov säger Otto Dahlin.

– Det gemensamma i allt detta är nog att vi kommer att erbjuda en annorlunda prismodell där vi gör våra kunders investering till vårt incitament. Kunden betalar en uppstartsinvestering samt per månad under anställningens första sex månader.

– Vi tror mycket på denna lösning och betalningsmodell. Då kan man som företag skala upp sin verksamhet snabbare utan att likviditeten drabbas för att man måste betala höga rekryteringspremier. Sälj har traditionellt ansetts som en högriskroll att rekrytera och med denna modell vill visa att vi tar ett ansvar, att säljaren som vi rekryterar in, verkligen kommer att lyckas i sin nya roll säger Otto Dahlin.

Varför startar ni företaget och vad kommer ni kunna bidra med?

– Vi startar vår verksamhet för att det finns ett stort behov! säger Mathias Härenstam

– När jag kommit in till många bolag har jag sett att det kanske inte var rätt personer som man hade rekryterat in. Vi båda har jobbat väldigt mycket med att hjälpa bemannings och rekryteringsföretag med att göra sina tillväxtresor inom sälj. Där har vi sett att man har rekryterat in en kandidat som man tycker är fantastisk. Trots detta har personen slutat efter några månader beroende på att förutsättningarna inte var dom rätta. Det är här vi kan komma in och vara en brygga mellan rekrytering och kompetensutveckling och säkerställa att fler säljare kan lyckas på sina arbetsplatser.

– Vi är en partner som kan gå in i vilket bolag som helst och ser över hur de kan effektivisera sin rekryteringsprocess av säljare. Vi vill hitta den bästa lösningen för varje företag att accelerera sin försäljning säger Mathias Härenstam

”Vi är bryggan mellan rekrytering och kompetensutveckling”

– Vi kommer kunna hjälpa ett Start-Up företag som vill rekrytera sin första säljchef för att sätta sin säljorganisation på plats. Eller ett medelstort företag som vågar sätta upp nya tillväxtambitioner och behöver renodla sin säljorganisation samt anställa en säljchef. Då kan vi komma in och göra ett förberedande arbete med att identifiera säljare idag deras styrkor och svagheter. Göra en analys vad de behöver justera och förändra, innan man påbörjar sin rekrytering. Hjälpa till att rekrytera den rätta personen utifrån den analys som är gjord samt följa med kunden på sin resa och ta ett aktivt ansvar för utbildning och coachning säger Otto Dahlin och tillägger.

– Utöver det passar vi på att möta upp det kulturella perspektivet, vad det är för egenskaper som definierar företagskulturen. Vår styrka ligger i att vi kan sälj och är duktiga på att anpassa alla delar i kravprofilen kontra säljuppdraget för att lyckas rekrytera rätt säljare.

Salesonomics – ”Marknadens tillväxtpartner”

Kan man säga att ni har en helhetspaketering för företag i allt från strategiskt analysarbete, rekrytering och onboarding till coaching och löpande utbildning av säljorganisationer?

– Det stämmer och som en One stop shop vill vi möjliggöra för alla säljorganisationer att ta den hjälpen de behöver för att möjliggöra sin tillväxt. Vi är inte ett rekryteringsföretag utan en tillväxtpartner som vill hitta de bästa lösningarna för att maximera potentialen i varje företag. Exempelvis kan vi hjälpa våra kunder med en rekryteringsstrategi, utan att det är vi som rekryterar. Vi vill hjälpa alla branscher att driva tillväxt, även bemannings- och rekryteringsbranschen där vi vill ses som en tillväxtresurs och inte en konkurrent.

– Vi kan vara kundens långsiktiga partner inom hela deras strategiska säljarbete. Många företag idag tar tex in en säljutbildare. Det blir inte alltid rätt.

– En eller två månader efter utbildningen har 90 procent fallit bort ur minnet av det man pratat om. Vi vill integrera oss i kundens affär och skapa uppföljning internt och bygga interna säljakademier för att utveckla interna säljprogram för företagen säger Mathias Härenstam.

– Vi utbildar interna säljtränare i din organisation som du kommer att äga. Det är inte effektivt att ta in externa säljtränare utan man måste skapa förutsättningar för utbildningar som en naturlig del i sin egen företagskultur och ha en aktör som vet allt om affären och dess utmaningar och möjligheter för att på rätt sätt hitta nycklarna för att generera kunskap och utbildning. Det kan du endast göra om du är en del av kulturen och har ett långsiktigt samarbete.

Det finns verkligen mycket att göra inom området sälj, för alla företag på marknaden.


Vi på branschen.se kommer att följa Salesonomics och rapportera vidare hur deras resa utvecklas.