Riksdagen har tagit beslut om den nya 45-dagars regeln som träder ikraft den 1 januari 2021!!

45-dagars regeln innebär att man endast får arbeta 15 dagar i följd samt max 45 dagar under en 12 månaders period i Sverige, utan att betala skatt och avgifter. Det innebär att en majoritet av utländska företag kommer att behöva betala skatt och avgifter för den personal som utför arbete i Sverige från dag ett! 

Skatteutskottets bt 2020/21:SkU5
BESLUT

Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige 

Personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt här.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt regeringens förslag ska den så kallade 183-dagarsregeln inte gälla vid uthyrningssituationer. Regeln innebär att personer som tillfälligt arbetar i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare slipper betala skatt här om vistelsen i Sverige är mindre än 183 dagar per år.

Enligt förslaget ska 183-dagarsregeln inte gälla uthyrd arbetskraft. Det betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige ska betala skatt här om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag. Verksamheten kan vara ett företag som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Kravet att betala skatt ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ekonomiskt-arbetsgivarbegrepp—forandrade_H801SkU5